NF NKST 2015 – propozice

Propozice ve formátu doc ke stažení NF NKST 2015

 

25. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2015

30.–31.května 2015, Bučovice, zámek – Dlouhý sál a Křtiny, zámek
9.června 2015, Trmice, zámek – Kamenný sál
27. září 2015, Stěžery u H. K. (XVI. svatováclavský koncert), kostel sv. Marka
5. října
(2. nebo 9. 11. 2015), Hradec Králové, Sál Filharmonie
21. října 2015, Praha, České muzeum hudby (Karmelitská 2)

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Kyjovským komorním orchestrem, Kulturním střediskem města Ústí n. L., Kruhem přátel umění sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové, Impulsem Hradec Králové, Nadací Bohuslava Martinů a Komorním orchestrem a sborem Piccola orchestra & Piccolo coro Praha.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival
umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.
Festivalové koncerty se uskuteční v šesti místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje odborná rada komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soňa Hanzalová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz, www.artama.cz

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zahajovací
etapou Národního festivalu 2015 je pověřen Kyjovský komorní orchestr (um. vedoucí Jan Sáraz). Etapa bude rozložena do dvou dnů. Sobotní koncert se uskuteční v zámku Bučovice, kde naše koncerty již mají tradici, nedělní v zámku ve Křtinách.
Spolupořadatelem 2. etapy NF bude Kulturní středisko města Ústí n. L. vedené ředitelem Emilem Vraspírem. Koncert se bude konat v zámku Trmice (Kamenný sál) na závěr jeho koncertní sezóny 2014/2015, kterou pravidelně organizuje umělecká agentura ARTEP (Roman Dietz).
Spoluorganizátorem  3. etapy bude KPU – Kruh přátel umění sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové. Tato etapa bude pojata jako XVI. Svatováclavský koncert.
V sále Filharmonie v Hradci Králové ve spolupráci s centrem podpory uměleckých aktivit IMPULS Hradec Králové (řed. Jaroslava Vydarená) se uskuteční 4. etapa NF. Záměrem je poskytnout příležitost k účinkování tělesům z Královéhradeckého regionu.
Komorní orchestr Piccola orchestra & Piccolo coro se ujme poslední, 5. etapy NF, která se bude konat v Českém muzeu hudby v Praze, Karmelitské ulici č. 2.
Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.

Rozložení festivalu a jeho programové náplně

I. etapa
30. 5. 2015  Bučovice, zámek, Dlouhý sál, 17.30
– zahajovací koncert
31. 5. 2015  Křtiny, kostel, 17.00 – festivalový koncert
Spoluorganizátor: Kyjovský komorní orchestr (ing. Jan Sáraz)

II. etapa
9
. 6. 2015  Trmice zámek, Kamenný sál bienale, festivalový koncert
Spoluorganizátor: Kulturní středisko města Ústí n. L. (řed. Emil Vraspír)

III. etapa
27. 9. 2015  Stěžery u H. K., kostel sv. Marka
– festivalový koncert
Spoluorganizátor: KPU (Klub přátel umění sv. Marka) ve Stěžerách – XVI. Svatováclavský koncert

IV. etapa
5. 10. 2015
  Hradec Králové, sál Filharmonie – festivalový koncert (změna termínu: 2. nebo 9. 11.)
Spoluorganizátor: Impuls Hradec Králové (řed. Jaroslava Vydarená)

V. etapa
21. 10. 2015  Praha, ČMH, Karmelitská 2
– závěrečný festivalový koncert

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náležitosti festivalu roku 2015 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury. V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen, nebo může být festival odvolán.

Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, září 2014