NF NKST 2014 – ohlédnutí za 1.–3. etapou

  

Ohlédnutí za za 1.etapou NF NKST 2014

Zahajovací etapa se uskutečnila ve velmi krásné a bohatě zdobené v Obřadní síni W. Churchilla v Ústí nad Labem. Palácová vila, kde se obřadní síň nachází, kdysi patřila Ignazi Petschkovi. Dnes patří budova městu Ústí nad Labem a je částečně využívána i jako ZUŠ Evy Randové.  Bohužel koncert byl silně rušen hlučnou zahradní slavností, konanou ve vedlejším  parku ve stejném čase. Tuto skutečnost dáváme za vinu pořadateli obou akcí. První polovina koncertu patřila flétnovému souboru SYRINX Praha (um. ved.  MgA. Magdalena Bílková Tůmová). Velmi vtipně a zajímavě slovem přiblížila obecenstvu jednotlivé skladby programu. Ve druhé polovině vystoupil smyčcový soubor Musica Quinta Essentia (dirigent Josef Kadlec). Program obou těles byl složen ze skladeb českých autorů na počest Roku české hudby.

 

Ohlédnutí za 2.etapou NF NKST 2014  

Druhá etapa se nesla v duchu 50. výročí založení Mladoboleslavského komorního orchestru jako výraz uznání a ocenění jeho vysokých hudebních kvalit. Zakladatelem a dirigentem orchestru byl po dobu prvních 40 let existence orchestru Josef  Novák. Před 10 lety se ujal vedení orchestru jeho syn Jiří. Slavnostní koncert tentokrát jako host dirigoval skladatel Marko Ivanovič. V první polovině koncertu vystoupili s orchestrem houslový virtuos Václav Hudeček, dále Jitka Nováková, dcera zakladatele orchestru,  a její syn Libor Vilímec (housle), vnuk Josefa Nováka. Demonstrovali úspěšné a krásné spojení hudebních profesionálů s vynikajícími amatérskými hudebníky.
Úvodním slovem velmi citlivě a vkusně provázela Jolana Voldánová. Zdůraznila zařazení koncertu do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a výběr programu s ohledem na Rok české hudby, vyzdvihla převzetí záštity ministra kultury Mg. Daniela Hermana a MUDr. Raduana Nwelatiho, primátora města Mladá Boleslav. Neopomněla připomenout finanční podporu Ministerstva kultury.
Akce se konala v odsvěceném Sboru českých bratří. Koncertu se osobně zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, náměstek primátora Města Ml. Boleslav Mgr. Daniel Marek, zástupce AUTO Škoda, předseda ANKST ing. Jan Sáraz, vedoucí ARTAMA (NIPOS) ing. Pavlína Čermáková a další představitelé veřejného života.

 

Ohlédnutí za 3.etapou NF NKST 2014

Třetí etapa byla rozložena do dvou dnů. Sobotní koncert se podařilo zorganizovat v sále Památníku Alfonse Muchy a Muzea Vladimíra Menšíka v Ivančicích. Kulturní středisko města Ivančic nám vyšlo vstříc a vytvořilo jak pro účinkující tak i pro obecenstvo velmi vkusné a příjemné prostředí.
Zahájení koncertu patřilo dvěma flétnovým souborů ZUŠ A. Muchy Ivančice, která letos slaví 65. výročí své existence. Tyto soubory také přitáhly místní obecenstvo. Dále se představilo kvarteto ZUŠ Zlín pod pedagogickým vedením MgA. Jana Slavíka, dále Kyjovský komorní orchestr a nakonec, jako dramaturgický vrchol koncertu,Komorní orchestr P.J.Vejvanovského z Nového Jičína. Uměleckou vedoucí je Anežka Michálková, která svou energií (72 let) a hudebním entuziasmem strhla nejen orchestr, ale i obecenstvo.

Nedělní koncerty NF na zámku Bučovice si již vytvořily určitou tradici a přitahují tak pravidelně stálé obecenstvo. Rovněž přístup nového vedení radnice podporuje naši akci. Koncertu se osobně zúčastnil starosta města Bučovic MUDr. Radovan Válek.
Koncert zahájil soubor Flautae ululatae z Třebíče. Nesporný talent nového um. vedoucího Radka Vejmelky se projevuje nejen skvělou hrou na zobcové flétny, fujaru, saxofon nebo klavír, ale v nemalé míře i v kompozičním umění. Jeho skladby jsou pevnou a neodmyslitelnou součástí repertoáru Flautae ululatae, což činí tento soubor jedinečným.
Komorní smyčcový orchestr Piccola orchestra z Prahy není žádným nováčkem na NF. Jeho umělecký vedoucí Marek Valášek vybral a několika slovy přiblížil Studii pro smyčcový orchestr Pavla Haase (bratra herce Hugo Haase) a skladbu Jana Nováka, žáka B. Martinů, Odarum concentus, kterou zkomponoval přímo v Terezínském ghettu. Provedení této skladby jen potvrdilo vysokou úroveň tohoto orchestru a bylo krásnou tečkou za koncertem a prakticky i za celou třetí etapou.

Všechny etapy zaznamenává mistr zvuku doc. Tomáš Zikmund. Protože nás Český rozhlas, stanice Vltava pro rok 2014 vyřadil ze svého zájmu, pořizujeme  zvukové záznamy  na naše náklady s tím, že se nám podaří některé nahrávky nabídnout dodatečně třeba i do  magazínu mladých Studio M v rámci hudebního pořadu Slovo o hudbě. Každý orchestr obdrží jedno CD pro studijní účely. Po koncertu se vždy koná rozborový seminář vedený odborným lektorem (většinou některým členem Odborné rady KSH).