NF NKST 2013

NF_NKST_2013 ke stažení ve formátu rtf

 

23. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2013

3. března 2013, Rumburk
19. května 2013, Pardubice
25.–26. května 2013, Slavkov, Bučovice
11. června 2013, Trmice
29. září 2013, Stěžery u Hradce Králové

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Domem kultury Rumburk, Pardubickým komorním orchestrem, Kyjovským komorním orchestrem, Agenturou ARTEP Teplice, MěKS Ústí n.L. a KPU Stěžery.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival
umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.
Festivalové koncerty se uskuteční v šesti místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje odborná rada komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada KSH vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.
Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Soňa Hanzalová, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21, Praha 2, tel.: 221 507 962, e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz.

 

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Zahajovací etapou Národního festivalu 2013 je pověřen Dům kultury v Rumburku, vedený ředitelem Miloslavem Kucerem. Slavnostní koncert, věnovaný 50. výročí založení Rumburského komorního orchestru, se bude konat v aule Základní školy v Rumburku za vydatné podpory MěÚ Rumburk. Jeho dirigent Miroslav Lošťák, který oslaví 80. narozeniny, se oficiálně rozloučí s funkcí uměleckého vedoucího a dirigenta tohoto orchestru.
Spolupořadatelem 2. etapy NF bude Pardubický komorní orchestr, který oslaví 45. výročí svého vzniku. Jeho dirigent Otakar Tvrdý se v tomto roce dožívá 80 let. Koncert se bude konat v Rytířském sále zámku Pardubice.
Kyjovský komorní orchestr se ujme 3. etapy NF, která je rozložena do dvou dnů. Jeho umělecký vedoucí Jan Sáraz se nebrání pozvat k účasti netypická malá tělesa s mladými hudebníky nebo tělesa, která se na festivalu představí poprvé. Tak tomu bude i letos v případě účasti pěveckých sborů s hudebním doprovodem. Setkání sborů a orchestrů s názvem Chvála písni se bude konat na zámcích ve Slavkově a v Bučovicích. Pokud se tento projekt osvědčí, mohl by pokračovat v budoucnu formou bienále. Spoluorganizátorem 4. etapy bude Kulturní středisko města Ústí n. L. (Ivana Horká) a umělecká agentura ARTEP, vedená Romanem Dietzem. Vždy jednou za dva roky zařazuje tato agentura jednu etapu NF do své koncertní sezóny na zámku Trmice. Tak tomu bude i tentokrát, koncert NF bude tuto sezónu uzavírat. Kruh přátel umění (KPU) bude spoluorganizátorem 5. etapy ve Stěžerách u Hradce Králové, která bude pojata jako 14. ročník Svatováclavského koncertu.

Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.

Rozložení festivalu a jeho programové náplně

I. etapa
3. 3. 2013, Rumburk, aula ZŠ –
18.00 – zahajovací koncert
Spoluorganizátor: Dům kultury Střelnice, Rumburk

II. etapa
19. 5. 2013, Pardubice, zámek, Rytířský sál –
19.00 – festivalový koncert
Spoluorganizátor: Pardubický komorní orchestr, o.s.

III. etapa
25. 5. 2013 – Slavkov
– 17.30
26. 5. 2013 – Bučovice – 17.00 hod. – festivalové koncerty Chvála písni
Spoluorganizátor: Kyjovský komorní orchestr

IV. etapa
11. 6. 2013, Trmice, zámek, Kamenný sál
– 19.00 – festivalový koncert
Spoluorganizátor: KS Ústí n. L. a umělecká agentura ARTEP

V. etapa
29. 9. 2013, Stěžery u Hradce Králové, kostel sv. Marka
18.00 hod. – festivalový koncert
Spoluorganizátor: KPU (Klub přátel umění sv. Marka) ve Stěžerách

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní náležitosti festivalu roku 2013 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury. V případě ekonomických potíží může být program festivalu omezen, nebo může být festival odvolán.

 

Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, září 2012