NF NKST 2013

Ohlédnutí za festivalovými koncerty Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2013
Termín a místa konání:

  1. etapa – 3. 3. 2013 aula Gymnasia
  2. etapa – 19. 5. 2013 Rytířský sál v zámku
  3. etapa – 25.–26. 5. 2013 kaple ve Dlouhý sál zámku
  4. etapa – 11. 6. 2013 Kamenný sál zámku
  5. etapa – 29. 9. 2013 kostel sv. Marka, 14. Svatováclavský koncert

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA se spolupořadateli jednotlivých etap  Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2013.  Letošní 23. ročník Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2013 byl realizován podle schválené koncepce a dramaturgického zaměření. Významnou podporu poskytly svou součinností orgány státní správy a kulturní instituce a organizace v místech konání jednotlivých etap. Festival umožnil prezentaci různých typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy a přispěl nejen k propagaci, ale zejména k rozvoji tohoto druhu neprofesionální umělecké činnosti, která má u nás tradici doloženou od doby baroka.
V souladu s koncepcí 23. ročníku NF se uskutečnilo 6 koncertů v 6 městech ČR rozložených do 5ti etap (Rumburk, Pardubice, Slavkov, Bučovice, Trmice a Stěžery u Hradce Králové).
1.etapa se konala 3. 3. 2013 v aule Gymnasia Rumburk za podpory Hudební nadace OSA, Města Rumburk, Statutárního města Ústí n.L. Spoluorganizátorem této etapy byl Dům kultury „Střelnice“ v Rumburku. Jmenovitě Mgr. Miloslav Kucer – ředitel DK se svým týmem.  Finančně velmi výrazně akci podpořilo Město Rumburk. Etapa byla pojata jako Slavnostní koncert k 50. výročí založení a trvání Rumburského komorního orchestru (RKO). Jeho zakladatelem je Miroslav Lošťák,  který v tomto roce slaví své 80. Narozeniny. Po celých 50 let vedl a dirigoval Rumburský komorní orchestr, který pod jeho vedením dosáhl špičkové interpretační kvality srovnatelné s profesionálními tělesy. Po celých 60 let působil jako hudební pedagog na ZUŠ. Založil a vedl od roku 1963, tedy 50 let, i Houslový soubor ZUŠ v Rumburku. V jeho osobě se pojí muzikant, umělecký vedoucí, dirigent, sbormistr, pedagog a hudební skladatel. Za jeho celoživotní práci s amatérským tělesem, realizovanou s profesionálním vzděláním a kvalitou a bez nároků na odměnu ho instituce NIPOS-ARTAMA navrhla na Cenu ministerstva kultury. Tato cena mu byla slavnostně předána v zastoupení ministryně kultury ředitelkou odboru regionální národnostní kultury (ORNK) dr. Zuzanou Malcovou na koncertu 4. etapy Národního festivalů v září loňského roku ve Stěžerách u Hradce Králové.
Mediálním partnerem byl regionální tisk „Výběžek“. Koncertu se zúčastnili poslanec Ústeckého kraje ing. Jaroslav Sykáček, starosta města Rumburk Jaroslav Trégr a starosta města Varnsdorf  Martin Louka.
Na koncertu mimo Rumburský komorní orchestr vystoupilo Lhotecké trio (součást Lhoteckého kvarteta Praha) a sólisté: Jaroslav Svěcený s dcerou Julií (housle), Pavlína Marcínová (violoncello), Dana Langerová (zpěv), a klavírní doprovod.
Spoluorganizátorem 2. etapy byl Pardubický komorní orchestr. Jmenovitě paní Marie Dobášová – jednatelka a členka orchestru se svým týmem.  Etapa se konala pod záštitou primátorky města Pardubic MUDr. Štěpánky Fraňkové a Pardubického kraje. Finančně velmi výrazně akci podpořilo Statutární město Pardubice, Pardubický kraj a OSA.
Etapa byla pojata jako Slavnostní koncert k 45. výročí založení Pardubického komorního orchestru. Mediálním partnerem mimo ČRo 3-Vltava byl Český rozhlas Pardubice a Kulturní centrum Pardubice. V průběhu koncertu předala zástupkyně NIPOS-ARTAMA Soňa Hanzalová gratulační dopis ředitelky NIPOS Mgr. Lenky Lázňovské dirigentovi Pardubického komorního orchestru Otakaru Tvrdému k jeho životnímu jubileu (80), které oslavil začátkem roku.
Na koncertu mimo pořadatelský Pardubický  komorní orchestr vystoupili Lanškrounští pištci (umělecká vedoucí Marta Obrová),  Tišnovský komorní orchestr  (umělecký vedoucí Jaroslav Kolesa, dirigent Vít Mareček)  a flétnový soubor SYRINX z Prahy (umělecká vedoucí Magdalena Bílková Tůmová).
3. etapa byla rozložena do dvou koncertů: 25. 5. 2013 (so) Slavkov – Špitální kaple a 26.5.2013 (ne) Bučovice-zámek.
Spoluorganizátorem celé etapy byl Kyjovský komorní orchestr. Jmenovitě ing. Jan Sáraz – um. vedoucí Kyjovského komorního orchestru se svým týmem.  Finančně akci, mimo OSA – Ochranný svaz autorů a MK, podpořilo Město Bučovice a Správa zámku Bučovice.
Etapa nesla podtitul „Chvála písni“.  Ing. Sáraz, jako spolupořadatel etapy, navrhl a prosadil myšlenku propojení instrumentální hry s pěveckými sbory.  Tento projekt je v pojetí Národního festivalu novinkou. Celý program natáčel Český rozhlas – stanice  ČRo 3 -Vltava (doc. Tomáš Zikmund) pro svůj publicistický pořad Slovo o hudbě.
Začátek koncertu ve Slavkově patřil Těšanskému ženskému chrámovému sboru (sbormistr Jana Langášková). Vystoupení provázely flétnistky a pianistka. Dětský sbor Viva la bella Slavonice (sbormistr Vlastimil Bukart) už doprovázelo více nástrojů: bicí, housle, klarinet, flétna. Samotné děti ukázaly svůj temperament tanečními pohyby, podupáváním a tleskáním. Evidentně je jejich vystoupení bavilo, jejich projev byl velice spontánní. Koncert zakončil pěvecký sbor Gloria ze Slavkova (sbormistr Petr Hlaváček). Tento sbor má za sebou již řadu vystoupení, účinkuje několik let, jeho krásná barevnost hlasů a preciznost provedení skvěle zakončil první koncert etapy Národního festivalu.
Druhý koncert etapy, který se konal v zámku Bučovice, zahájil Labyrint Třešť (sbormistryně Květa Zažímalová) za doprovodu 2 kytar, piana a perkusse. Dalším účinkujícím sborem bylo Malé hudební Družení Rousínov (sbormistr Karel Cyril Votýpka). Svým jednotným oblečením do hábitů, sólem sbormistra na specielně doma vyrobeným nástrojem „gusle“ i repertoárem se výrazně lišil od ostatních sborů. Závěr koncertu a tím i etapy patřil Tvaroženskému chrámovému sboru a pořadatelskému Kyjovskému komornímu orchestru (sbormistr a um. ved. Jan Sáraz). V jejich vystoupení zazněly skladby od klasiků, anonymů i od současných skladatelů.
Po koncertu proběhl rozborový seminář, který vedla MgA. Magdalena Bílková Tůmová. Rozebrala výkony jednotlivých sborů, pochválila, dotkla se nedostatků a velmi diplomaticky upozornila na nutnost a potřebnost vzdát příště větší úctu a respekt krásnému zámeckému prostředí a slavnostnosti Národního festivalu NKST vystupováním i vhodným oblečením, třeba s použitím jednotných prvků.
Průběh této akce byl netradiční, experimentální. Nicméně ukázal, že je to jedna z cest, kterou bychom se mohli ubírat při organizování dalších ročníků Národního festivalu. Obecenstvo bylo spokojeno a dalo to i najevo svým potleskem.
4. etapu s NIPOS-ARTAMA  realizovalo Městské kulturní středisko Ústí n.L. (Eva Helebrantová). Finančně akci, mimo OSA – Ochranný svaz autorů a MK, podpořilo Město Trmice a Magistrát města Ústí nad Labem. Akce se osobně zúčastnil  ředitel Městského kulturního střediska Ústí n.L. Emil Vraspír. Tato etapa byla zahrnuta do koncertní sezóny 2012/2013 zámku Trmice, kterou již 16 let organizuje ředitel koncertní agentury ARTEP pan Roman Dietz.  Jednou za dva roky umožní amatérským umělcům vystupovat v rámci jeho koncertní sezóny. Spoluorganizátorem této etapy bylo Kulturní středisko města Ústí nad Labem). Účast na koncertu na poslední chvíli pro nemoc odřekl klarinetový soubor Prachatice. Na zbylé dva účinkující soubory připadl úkol prodloužit a rozšířit svůj program.  Umělecká vedoucí flétnového souboru SYRINX Praha,  Magdalena Bílková Tůmová, přiblížila obecenstvu  několika slovy  každou skladbu i skladatele. Podobně zaměřil své průvodní slovo i dirigent smyčcového orchestru Musica quinta essentia Praha Ivan Kadlec.
Koncert se i přes neúčast prachatického klarinetového souboru povedl. Výkony muzikantů se vyrovnaly profesionálům. To ocenilo (tady v Trmicích náročné a vyspělé) obecenstvo dlouhým a bouřlivým potleskem. Sál byl plný, lidé přijeli i přes omezení dopravy kvůli povodním, atmosféra byla slavnostní a přátelská. Je to jedno z nádherných míst pro vystupování našich amatérských umělců.
5. etapa se konala v neděli 29. 9. 2013 v kostele sv. Marka ve Stěžerách a byla pojatá jako XIV. Svatováclavský koncert. Ten již 14 let organizuje Kruh přátel umění sv. Marka ve Stěžerách (Oldřich Miška, Magdalena Tůmová Bílková), který byl naším spoluorganizátorem této etapy. Finančně akci, mimo OSA – Ochranný svaz autorů a MK, podpořila obec Stěžery. Akce se osobně zúčastnila starostka obce Stěžery Ing. Dagmar Smetiprachová.
Záštitu nad koncertem převzala Římsko-katolická farnost Hradec Králové –Pražské Předměstí a starostka obce Stěžery. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu byl opět věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel sv. Marka.
Koncert zahájil flétnový soubor SYRINX z Prahy, který slaví letos 20 let svého trvání. Jeho zakladatelka a um. ved. Magdalena Tůmová Bílková pozvala ještě další flétnové soubory (Piskoře z Jablonce nad Jizerou – um. ved. Hana Friedová, Berušky z Českých Budějovic –  um. ved. Dagmar Becková,  Black Ladies z Olomouce – um. ved. Vlít Janečka,  Orchideje z Dobrušky – um. ved. Štěpánka Holancová a Alos Flautos z Police nad Metují – um. ved. Gabriela Krečmerová), se kterými příležitostně spolupracuje a koncertuje, aby společně oslavily jubilejní 20. výročí. Dále účinkovali Tomáš Vachoušek – varhany a Český chlapecký sbor z Hradce Králové  (sbormistr Lukáš Jindřich, Martin Fišl – klavír). Úvodní slovo závěrečné etapy NF 2014 patřilo jako každoročně předsedovi KPU Oldřichu Miškovi. Vlastním koncertem opět fundovaně prováděla místopředsedkyně KPU Magdalena Tůmová Bílková.
Český chlapecký sbor z Hradce Králové se ve Stěžerách představil poprvé a sklidil zasloužený obdiv a uznání. Chlapci ve věku od 4 do 21 let přednesli skladby cizích (Benjamin Britten, César Franck, Georg Friedrich Händel) i českých (Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana) autorů. Svou charakteristickou zvukovou kvalitou, vtipnými kostýmy a radostí ze zpěvu navodili slavnostní atmosféru a strhli obecenstvo ke společnému závěrečnému zpěvu – Svatováclavského chorálu.
Na závěr každého koncertu byl proveden rozborový seminář k prováděným skladbám s případným doporučením pro další činnost orchestrů. Instruktáž vedli členové odborné rady pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA. Poznatky z koncertů budou podkladem pro jednání této rady, zejména pro náměty na vzdělávací aktivity oboru, dramaturgická doporučení apod. Rozložení festivalových akcí do více etap a míst se opět osvědčilo a potvrdilo předpoklad, že takové rozmístění napomáhá většímu společenskému uplatnění komorních těles i orchestrů.
Jednotlivé koncerty nahrával tým Českého rozhlasu – stanice Vltava (doc. Tomáš Zikmund) pro svůj publicistický pořad Slovo o hudbě.), rozhovory s  uměleckými vedoucími pořizovala redaktorka Alena Michálková-Maršíková. Pořízené CD z koncertů slouží účinkujícím jako studijní materiál.
Odborná rada pro komorní a symfonickou hudbu (KSH), která dramaturgii festivalu připravuje, se zaměřila na díla jubilujících autorů. Neopomíjela však skladby soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.
Na  festivalových koncertech účinkovalo 15 hudebních těles (3 komorní, 7 flétnových souborů, 5 malých těles) 7 pěveckých sborů, 5 sólo, celkem 299 účinkujících hudebníků a 1330 posluchačů.
Závěrem je třeba zdůraznit, že letošní ročník NF plně potvrdil životnost stávající koncepce a její přínos ke kulturnímu životu v místech konání festivalových koncertů, a také podnětnost pro zkvalitňování interpretace zúčastněných těles.
V roce 2014 bude NIPOS-ARTAMA organizovat již 24. ročník Národního festivalu NKST.  I přes avizovaný nedostatek finančních prostředků je koncepce festivalu i jeho dramaturgie hotova, připravena ke schválení Odbornou radou pro KSH. Organizace festivalových koncertů jednotlivými pořadateli bude stvrzena Dohodami o spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
Zahajovací koncert je plánován do Ústí nad Labem. Spolupořadatelem bude Městské kulturní středisko v Ústí nad Labem. S tímto MěKS pořádáme pravidelně koncerty v zámku Trmice jako bienale. S jeho ředitelem Emilem Vraspírem se pokusíme zorganizovat podobné koncerty v malých komorních prostorách v Ústí nad Labem (v roce 2014 v obřadní síni W.Churchila). Pokud se to podaří, mohla by vzniknout krásná hudební tradice. Spolupořadatelem  2. etapy NF bude Mladoboleslavský komorní orchestr, koncert se bude konat ve Sboru husitských bratří  v Mladé Boleslavi. Mladoboleslavský  KO si připomíná 50. výročí svého založení.  V Ivančicích a Bučovicích se bude konat 3. etapa NF. Spolupořadatelem bude Kyjovský komorní orchestr. Jeho um. ved. Ing. Sárazovi se daří přizvat ke spolupráci představitele různých měst na Moravě. V Ivančicích se etapa NF ještě nekonala. V kostele sv. Marka ve Stěžerách  se uskuteční již XV. benefiční Svatováclavský koncert, který bude zařazen NF jako 4. etapa. Spolupořadatelem bude opět KPU Stěžery. Poslední 5. etapy se ujme ing. Jan Sáraz se svým Kyjovským komorním orchestrem. Tato etapa bude pojata jako XI. bienale flétnových souborů a bude se konat v Boskovicích. Etapa bude rozložena do dvou dnů: v sobotu se budou konat koncerty současně v zámku, Skleníku, v Synagoze a v aule gymnasia. V neděli dopoledne budou soubory hrát na promenádním koncertu v parku před Skleníkem a na náměstí v Boskovicích. Touto etapou se uzavře Národní festival 2014.
Zpracovala Soňa Hanzalová,
NIPOS-ARTAMA, 14. listopad 2013