NF NKST 2013 – 1. etapa

23. NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH A SYMFONICKÝCH TĚLES 2013 – 1. etapa

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Domem kultury Rumburk, Pardubickým komorním orchestrem, Kyjovským komorním orchestrem, Agenturou ARTEP Teplice, MěKS Ústí n ad Labem a KPU Stěžery.

3. března 2013, Rumburk – 17. hodin