1. etapa NF NKST 2013

Ohlédnutí za 1. etapou NF NKST 2013, která se konala 3. března 2013 v Rumburku.

V neděli 3. března 2013 se konala 1. etapa Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2013, který z pověření a přispění Ministerstva kultury České republiky již 23 let pořádá Národní informační a poradenské středisko v Praze

Spoluorganizátorem této etapy byl Dům kultury „Střelnice“ v Rumburku. Jmenovitě Mgr. Miloslav Kucer – ředitel DK se svým týmem.  Finančně velmi výrazně akci podpořilo Město Rumburk.

Etapa byla pojata jako Slavnostní koncert k 50. výročí Rumburského komorního orchestru (RKO). Celý program natáčel Český rozhlas – stanice  ČRo 3 -Vltava (doc. Tomáš Zikmund) pro svůj publicistický pořad Slovo o hudbě. Mediálním partnerem byl regionální tisk „Výběžek“.

Průvodním slovem velmi zasvěceně provázel Josef Eder. Zahájil koncert, přivítal vzácné hosty – poslance Ústeckého kraje ing. Jaroslava Sykáčka, starostu města Rumburk Jaroslava Trégra, starostu města Varnsdorf Martina Louku, zástupkyni NIPOS-ARTAMA Soňu Hanzalovou, ředitele Domu kultury „Střelnice“ Mgr. Miloslava Kucera i obecenstvo.

V úvodním slovu poděkoval pan Eder starostovi města Rumburk za nemalou finanční podporu, uznale hodnotil pracovníky Domu kultury za přípravu a zajištění koncertu, za péči o účinkující, ocenil přístup a uznání Ministerstva kultury, NIPOS (útvaru ARTAMA), děkoval všem sponzorům za přispění na slavnostní koncert, dále pak mediálním partnerům za podporu a pomoc.

Před každou skladbou pohovořil několika slovy o okolnostech, za kterých vznikala, o jejím autorovi, osvětlil i záměr účinkujících, proč si zrovna tuto skladbu vybrali k přednesu.  Velmi poutavě a fundovaně zpřístupnil obecenstvu vnímání hudby, která byla na programu koncertu.

V průběhu koncertu vzdal hold Miroslavu Lošťákovi a přiblížil obecenstvu jeho profesní život. Pan Lošťák, který v roce 2013 slaví své 80. narozeniny, zakládal a po celých 50 let vedl a dirigoval Rumburský komorní orchestr, který pod jeho vedením dosáhl špičkové interpretační kvality srovnatelné s profesionálními tělesy. Po celých 60 let působil jako hudební pedagog na ZUŠ. Založil a vedl od roku 1963, tedy 50 let, i Houslový soubor ZUŠ v Rumburku. V jeho osobě se pojí muzikant, umělecký vedoucí, dirigent, sbormistr, pedagog a hudební skladatel. Za jeho celoživotní práci s amatérským tělesem, realizovanou s profesionálním vzděláním a kvalitou a bez nároků na odměnu ho instituce NIPOS-ARTAMA navrhla na Cenu ministerstva kultury. Tato cena mu byla slavnostně předána v zastoupení ministryně kultury ředitelkou odboru regionální národnostní kultury (ORNK) dr. Zuzanou Malcovou na koncertu 4. etapy Národního festivalů v září loňského roku ve Stěžerách u Hradce Králové. 

Na koncertu mimo Rumburský komorní orchestr vystoupilo Lhotecké trio (součást Lhoteckého kvarteta Praha) a sólisté: Jaroslav Svěcený s dcerou Julií (housle), Pavlína Marcínová (violoncello), Dana Langerová (zpěv).

Koncert se nesl v opravdu slavnostní atmosféře, hosté i obecenstvo vytvořili přátelskou atmosféru a vzdali hold dirigentovi i jeho orchestru. Přítomnost oficielních zástupců dodala koncertu na vážnosti a důležitosti. Dramaturgie koncertu byla velmi dobře vystavěna, výkony sólistů i účinkujících byly na profesionální úrovni. Touto akcí doslova žilo celé město. Aula gymnasia nestačila, posluchači se tísnili i na chodbách, kam organizátoři přistavili další židličky. Byla to krásná oslava hudby, lidské píle a vytrvalosti a především probuzené a pěstované lásky k hudbě, což dokazovala početná účast obecenstva.