NF NKST 2012

DRAMATURGIE FESTIVALOVÝCH KONCERTŮ
Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012

I. etapa
25. 4. 2012, středa – Hradec Králové, sál Adalbertinum – 19.00 hod
Spoluorganizátor: Agentura „K“

Musica quinta essentia
Ernest Bloch: Concerto grosso pro smyčcový orchestr a klavír č. l (Prelude – Dirge – Pastorale and Rustic Dances – Fugue)

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové
Luboš Sluka: Sunset suite – výběr: Cake Wolk, Tango, Carioca
Jacques Loussier: Koncert pro housle, smyčcový orchestr a bicí (Concerto de violon et percussion No. 1,
Části: Prague, L´homme nu,Buenos Aires tango, Tokyo)

Mladoboleslavský komorní orchestr
Johan Sebastian Bach: Koncert pro dvoje housle a smyčce d moll BWV 1043 (Vivace, Largo ma non tanto, Allegro)
Sólisté: Jitka Nováková, Libor Vilímec

 

II. etapa
26. 5. 2012 so – Bučovice – zámek – 17.30 hod
Spoluorganizátor obou koncertů: Kyjovský komorní orchestr

Lhotecké kvarteto Praha
Dmitrij Šostakovič: Dva kusy pro smyčcové kvarteto (I. Elegie, II. Polka)
Giacomo Puccini: Crisantemi, kvartetní věta
Bohuslav Martinů: 2. věta (Andante) ze Smyčcového kvartetu č. 3
Maurice Ravel: 2. věta (Assez vif – Trés rythmé) ze Smyčcového kvartetu F–dur

Kyjovský komorní orchestr
Josef Mysliveček: Divertimento F–dur (I. Allegro, II. Andante, III. Presto)
W. A. Mozart: Tři tance (I. Pantomima, II. Menuetto, III. Kontrdanz)
Antonín Dvořák: Scherzo (úprava Štěpán Charvát)
Johann Pachelbel: Kanon in D

Quattro Corde Praha
Zdeněk Lukáš: Canti 1. Canto dramatico, 2. Canto d´amore, 3. Canto corale, 4. Canto di danza

27. 5. 2012, neděle – Blansko, Dělnický dům – 17.00 hod
Stupkovo kvarteto Olomouc
Leon Juřica: Smyčcový kvartet č. 3 (novinka z roku 2009, věnována Stupkovu kvartetu Allegro – Lento, Andante – Allegro moderato)
Evžen Zámečník: Smyčcový kvartet č. 2, (1. Allegro, 2. Lento ma non troppo, 3. Allegro energico)

Kyjovský komorní orchestr
Josef Mysliveček: Divertimento F–dur (I. Allegro, II. Andante, III. Presto)
W. A. Mozart: Tři tance (I. Pantomima, II. Menuetto, III. Kontrdanz)
Antonín Dvořák: Scherzo (úprava Štěpán Charvát)
Johann Pachelbel: Kanon in D

Komorní orchestr města Blanska
Edvard Grieg: Suita Z času Holbergových, op. 40, 1. Praelude (Allegro vivace)
W. A. Mozart: Divertimento F dur, KV 138 (1. Allegro, 2. Andante, 3. Presto)
Peter Breiner: The Beatles Concerto grosso No.3, Polonaise – Hey Jude, Badinerie – Yellow Submarine, Girl

 

III. etapa
22.–23. 9. 2012, sobota, neděle – Boskovice zámek, synagoga
X. bienale „Setkání flétnových souborů“
spoluorganizátor: Kyjovský komorní orchestr (um.ved.Jan Sáraz)
Dle přihlášek a výběru odborné rady KSH účinkuje18 – 20 flétnových souborů
Ve skutečnosti účinkovalo 9 flétnových souborů, tj. 104 účinkujících. Program koncertů v zámku Boskovice a v Synagoze přikládám. Na promenádním koncertu se program prakticky opakoval.

 

IV. etapa
30. 9. 2012 – neděle – Stěžery u Hradce Králové – kostel sv. Marka– 18.00 hod
Spoluorganizátor: KPÚ (klub přátel umění)ve Stěžerách

XIII. Svatováclavský benefiční koncert
H. Purcell: Suita C dur pro trubku a varhany (1659–1695) Entrée, Marche, Menuet et Siciliene, Prelude et Ronde
J. Zach: Preludium a fuga c moll pro varhany (1699–1773)
Zde byl koncert přerušen a zahájen slavnostní ceremoniál předání Ceny ministerstva kultury za rok 2011 panu Miroslavovi Lošťákovi. Cenu předávala ředitelka ORNK dr. Zuzana Malcová s asistentkou Ivanou Vozkovou (květiny).
Účinkovali profesionální muzikanti (varhany, trubka, cemballo, flétna), celkem 5, kostel byl zcela zaplněn, což představuje cca 150 lidí.

Naplánovaný program koncertu se neměnil a po ceremoniálu dále pokračoval:
J. J. Quantz: Sonáta g moll pro dvě flétny a basso continuo (1697–1773) Allegro ma non tanto, Affettuoso, Vivace
J. S. Bach: Chorálové předehry (1658–1750) Jesu meine Freude pro trubku a varhany, Wenn wir in höchsten Nöthen sein pro varhany, Heut triumphiret Gottes Sohn pro varhany, O Mensch, bewein dein Sünde gross pro varhany
G. Ph. Telemann: Koncert D dur pro trubku a varhany (1681–1767) Allegro, Grave, Ariea, Grave, Vivace
Fr. Benda: Triosonate G dur pro dvě flétny a basso continuo (1709 – 1780) Allegro, Andante, Allegro
J. K. Kuchař: Fantasie g moll pro varhany (1750–1829)
G. F. Händel: Suita D dur pro trubku a varhany (1685–1759) Ouvertura, Allegro, Gigue, Aire, Menuetto, Bourée, March
SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL
Flétny Jitka Holubová (jediný amatér), Magdalena Tůmová
Trubka Vladislav Kozderka
Varhany Marie Šestáková
Cembalo Pavel Matys

 

V. etapa
16. 11. 2012 – pátek – koncertní sál Moravské filharmonie Olomouc Reduta – 19.00 hod
Spoluorganizátor: KO Iši Krejčího Olomouc

Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc
W. A. Mozart: Divertimento D–dur, KIV 136 (1. Allegro, 2. Andante, 3. Presto)
Jaroslav Foltýn: Čtyři kusy pro smyčcový orchestr (1. Alla marcia, 2. Quasi menuetto, 3. Balada, 4. Finale)

Komorní orchestr ZUŠ Praha Fénix
H. Górecki: Tři kusy ve starém slohu, 2. část
A. Piazzolla: Smrt anděla
E. Grieg: 2 Elegické melodie
K. Jenkins: Palladio
K. Badelt: Piráti z Karibiku
Z. Lukáš: Concerto grosso, 3. věta

Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová
J. S. Bach: Braniborský koncert č. 3, G dur, BWV 1048 (Moderato, Allegro)
Cembalo: Miluše Mimrová
Dirigent: MgA. Bohuslav Mimra
K. Horká: Romantická elegie pro housle, klavír a smyčcový orchestr
Sólisté: Ludmila Pavlová – housle (Gymnázium J. Nerudy)
Kateřina Horká – klavír (konzervatoř Jaroslava Ježka)
Dirigent: Jana Mimrová (konzervatoř Pardubice)

A.Vivaldi: Concerto grosso pro čtvery housle, smyčce a continuo h moll, Op. 3/10 Allegro, Largo, Allegro
Sólisté: Miluše Barvínková, Zdeňka Felgrová, Jitka Nováková,
Ludmila Pavlová – housle
Petr Poslušný – violoncello
Miluše Mimrová – cembalo
Dirigent: MgA. Bohuslav Mimra

Zpracovala Soňa Hanzalová
hud. odd. ARTAMA