NF NKST 2012 – 5. etapa

V. etapa Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012
pátek 16. listopadu 2012 v 19.00 hodin – koncertní sál Moravské Filharmonie Olomouc „Reduta“ v rámci festivalu Setkání komorních orchestrů Olomouc 2012

Spoluorganizátor: KO Iši Krejčího Olomouc

Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc
W. A. Mozart: Divertimento D-dur, KIV 136; 1. Allegro, 2. Andante, 3. Presto
Jaroslav Foltýn: Čtyři kusy pro smyčcový orchestr;  1. Alla marcia, 2. Quasi menuetto, 3. Balada, 4. Finale

Komorní orchestr ZUŠ Praha Fénix
H. Górecki: Tři kusy ve starém slohu, 2. část
A. Piazzolla: Smrt anděla
E. Grieg: 2 Elegické melodie
K. Jenkins: Palladio
K. Badelt: Piráti z Karibiku
Z. Lukáš: Concerto grosso, 3. věta

Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová
J. S. Bach: Braniborský koncert č.3, G dur, BWV 1048; Moderato,  Allegro
Cembalo: Miluše Mimrová
Dirigent: MgA. Bohuslav Mimra

K. Horká: Romantická elegie pro housle, klavír a smyčcový orchestr
Sólisté:
Ludmila Pavlová – housle ( Gymnázium J.Nerudy)
Kateřina Horká – klavír ( konzervatoř Jaroslava Ježka )
Dirigent: Jana Mimrová ( konzervatoř Pardubice )

A.Vivaldi: Concerto grosso pro čtvery housle, smyčce a continuo h moll, Op. 3/10; Allegro, Largo, Allegro
Sólisté: 
Miluše Barvínková, Zdeňka Felgrová, Jitka Nováková,

Ludmila Pavlová – housle
Petr Poslušný – violoncello
Miluše Mimrová – cembalo
Drigent: MgA. Bohuslav Mimra