NF NKST 2012

Ohlédnutí za festivalovými koncerty NÁRODNÍHO FESTIVALU  NKST 2012
Termín a místa konání:

  1. etapa – 25. 4. 2012 sál Nového Adalbertina Hradec Králové
  2. etapa – 26.–27. 5. 2012 zámek Bučovice, Dělnický dům Blansko
  3. etapa – 22.–23. 9. 2012 Boskovice, X. bienale Setkání flétnových souborů
  4. etapa – 30. 9. 2012 kostel sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové
  5. etapa – 16. 11. 2012 sál MFO „Reduta“ Olomouc

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury uspořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA se spolupořadateli jednotlivých etap  22. ročník Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012,  který  byl realizován podle schválené koncepce a dramaturgického zaměření. Významnou podporu poskytly svou součinností orgány státní správy a kulturní instituce a organizace v místech konání jednotlivých etap. Festival umožnil prezentaci různých typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy a přispěl nejen k propagaci, ale zejména k rozvoji tohoto druhu neprofesionální umělecké činnosti, která má u nás tradici doloženou od doby baroka.
V souladu s koncepcí 22. ročníku NF se uskutečnilo 8 koncertů v 6 městech ČR rozložených do 5ti etap za podpory a někde i za účasti představitelů místních orgánů a kulturních zařízení.
1. etapa se konala 25. 4. 2012 v sále Nového Adalbertina v Hradci Králové za podpory Hudební nadace OSA, Královéhradeckého kraje a Města Hradce Králové. Záštitu nad ní převzal primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink. Spoluorganizátorem zahajovací etapy Národního festivalu 2012 bylo obč. sdruž.   Komorní orchestr PRIMAVERA při ZUŠ Na Střezině, jehož dirigentem je  Mgr. Jaromír Křováček.  K účinkování byl pozván Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové (dirg. Mgr. Jiří Křováček), Musica Quinta Essenttia (dirg. Ivan Kadlec) a Mladoboleslavský orchestr (dirg. Jiří Novák).  Zvláštní poděkování patří firmě PETROF, která zapůjčila zdarma klavír.
2. etapa byla rozložena do dvou dnů.
V sobotu 26. 5. 2012 se konal koncert v zámku Bučovice, kde vystoupilo Lhotecké kvarteto Praha (um.ved. Ondřej Hučín), komorní orchestr Quattro Corde Praha (dirg. Petr Werner) a Kyjovský komorní orchestr (um. ved. ing. Jan Sáraz), který byl naším spolupořadatelem. Tento koncertem finančně podpořil a záštitu převzal starosta Města Bučovice MUDr. Radovan Válek. Potěšující je, že se v Bučovicích již utvořila tradice a na koncerty Národního festivalu chodí stále více lidí.
V neděli 27. 5. 2012 byl koncert realizován v Dělnickém domě v Blansku. Mimo Kyjovského komorního orchestru účinkovalo Stupkovo kvarteto z Olomouce (um. ved. Vladimír Žurek) a komorní orchestr Města Blanska. Koncertu byl přítomen starosta Města Blanska Ing. Lubomír Toufar. Celkem se etapy zúčastnilo 52 muzikantů.
3. etapa byla také rozložena do dvou dnů. Byla pojata jako jubilejní  X. setkání flétnových souborů, které se koná pravidelně jako bienale. Proběhlo již podruhé v Boskovicích – předešlé ročníky se konaly v Třebíči. Spoluorganizátorem celé etapy byl Kyjovský komorní orchestr (um. ved. Jan Sáraz). Jeho členové se vzorně postarali o mladší flétnisty, pro které byl zajištěn i doprovodný program.
V sobotu 15. září probíhaly koncerty v Boskovicích  na zámku a  v Synagoze v židovské čtvrti pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a starosty města Boskovice Ing. Jaroslava Dohnálka.
Nedělní dopoledne 16. září patřilo promenádním koncertům všech zúčastněných flétnových souborů na náměstí v Boskovicích. Zde již hudba neunikla pozornosti místních a vystupující se těšili jejich přízni. Odezva účastníků i obecenstva byla značná, jistě sehrálo svou roli i teplé a slunné počasí. Potěšující je, že se v Bučovicích již utvořila tradice a na naše koncerty chodí stále více lidí. Pro organizátory bylo velkým oceněním to, že všichni zúčastnění hodnotili organizační a i společenské zajištění dvoudenního muzicírování velmi kladně.
K účinkování pozvala Odborná rada a spolupořadatel Kyjovský komorní orchestr (jmenovitě ing. Jan Sáraz a Alena Kalužová) flétnové soubory: Písklata ze Žulové, Krumlovské a Lanškrounské pištce, Flétnový soubor ZUŠ Boskovice, Vivat flauto Modřany, Kvintet Amabile ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, Travers kvartet Písek, Tibia Pragensis Praha a Flautores flautae Písek. Celkem se zúčastnilo 9 flétnových souborů, což představuje 104 muzikantů.
4. etapa se uskutečnila  v neděli 30.9.2012 v kostele Sv.  Marka ve Stěžerách  u Hradce Králové. Spoluorganizátorem této etapy, která je pojata jako XIII. Svatováclavský koncert), byl KPU  o.s.– Kruh přátel umění Evangelisty sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové.
Záštitu nad koncertem převzala Římsko-katolická farnost Hradec Králové –Pražské Předměstí a starostka obce Ing. Dagmar Smetiprachová. Finanční podporu mimo MK poskytla obec Stěžery a Rada zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu byl opět věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel sv. Marka.
Do programu koncertu bylo zakomponováno udělení Ceny ministerstva kultury panu Miroslavovi Lošťákovi. Na koncertu účinkovali profesionální muzikanti Marie Šestáková – varhany, Vladislav Kozderka – trubka,  Pavel Matys – cembalo, Magdalena Bílková Tůmová – flétna a neprofesionální flétnistka Jitka Holubová. Celkem 5 účinkujících sólistů.
Předsedkyně KPU Magdalena Bílková Tůmová osvětlila účast profesionálních muzikantů  na koncertu neprofesionálních těles: vzdát hold amatérskému umělci panu Miroslavu Lošťákovi, který v roce 2013 slaví trojité výročí: 50 let trvání Rumburského komorního orchestru, který založil a v jehož čele stojí dodnes. Pod jeho vedením dosáhl špičkové interpretační kvality srovnatelné s profesionálními tělesy. 60ti leté působení jako hudební pedagog, nejdříve ve funkci učitele ZUŠ, později jako její ředitel. 80. narozeniny, které slaví v říjnu určitě v plné svěžesti. V jeho osobě se pojí muzikant, umělecký vedoucí, dirigent, sbormistr, pedagog a hudební skladatel. Za jeho celoživotní práci s amatérským tělesem, realizovanou s profesionálním vzděláním a kvalitou a bez nároků na odměnu ho NIPOS-ARTAMA navrhlo na Cenu ministerstva kultury 2011. Ta mu za celoživotní přínos k rozvoji komorní a symfonické hudby byla udělena právě na tomto koncertu. Cenu slavnostně předala v zastoupení ministra kultury, ředitelka odboru regionální národnostní kultury (ORNK) dr. Zuzana Malcová spolu s referentkou tohoto odboru paní Ivanou Vozkovou.
5. etapa – 16. 11. 2012 – sál Moravské filharmonie Olomouc „Reduta“ – 19.00 hod.
Spolupořadatelem byl Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc (PaedDr. Josef Dvořák).  Tento komorní orchestr organizuje pravidelně každoročně na začátku listopadu Festival neprofesionálních komorních těles v Olomouci s názvem SETKÁNÍ. Festival zahrnuje přibližně 5 – 6 koncertů. Letos byl jeden jeho koncert zařazen do našeho Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012 jako 5.etapa. Na tomto koncertu účinkovaly: KO Iši Krejčího (PaedDr. Josef Dvořák) , KO Fénix ZUŠ Praha 2 (Vaňourková), KO Jaroslava Kociana Česká Třebová (MgA. Bohuslav Mimra).
Komorní orchestr  Iši Krejčího si letos připomíná 25 let od svého založení. Po celou dobu stojí v jeho čele jako umělecký vedoucí Josef Dvořák. K účinkování na SETKÁNÍ jsou zvány komorní orchestry z celé České republiky, výběr pomáhá zajišťovat NIPOS-ARTAMA, která má tento festival v odborné gesci.
Finančně koncert podpořili mimo MK i Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, a místní sponzoři. Záštitu převzal primátor SMO Martin Novotný a ředitel MFO Mgr. Vladislav Kvapil.
Na koncertu 5. etapy NF 2012 účinkovaly 3 komorní orchestry, což představuje celkem 84 muzikantů.
Na závěr každého koncertu byl proveden rozborový seminář k prováděným skladbám s případným doporučením pro další činnost orchestrů. Instruktáž vedli členové odborné rady pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu při NIPOS-ARTAMA. Jednotlivé koncerty nahrával tým Českého rozhlasu – stanice Vltava (doc. Tomáš Zikmund), rozhovory s  uměleckými vedoucími pořizovala redaktorka Alena Michálková-Maršíková. Pořízené CD z koncertů slouží účinkujícím jako studijní materiál.
Na 8 festivalových koncertech účinkovalo 24 hudebních těles (10 komorních, 9 flétnových souborů, 5 malých kvartet, 4 sólisté) a celkem 312 účinkujících hudebníků.
V roce 2013 bude NIPOS-ARTAMA organizovat již 23. ročník Národního festivalu NKST.  I přes avizovaný nedostatek finančních prostředků je koncepce festivalu i jeho dramaturgie hotova, připravena ke schválení Odbornou radou pro KSH. Organizace festivalových koncertů jednotlivými pořadateli bude stvrzena Dohodami o spolupráci s NIPOS-ARTAMA.
Zahajovací koncert je plánován do Rumburka, aula Gymnasia. Spolupořadatelem bude Dům kultury Rumburk. Rumburský komorní orchestr oslaví 50 let od svého založení, jeho zakladatel a dirigent pan Miroslav Lošťák oslaví 80. narozeniny a 60 let své pedagogické činnosti (obdržel Cenu Ministerstva kultury). Oslavy se zúčastní i představitelé města Rumburk. Spolupořadatelem  2.etapy NF bude Pardubický komorní orchestr, koncert se bude konat na zámku Pardubice. Pardubický KO si připomíná 45. výročí svého založení a jeho dirigent Ota Tvrdý se dožívá 80ti let.  Ve Slavkově a Bučovicích se bude konat 3.etapa. Spolupořadatelem bude  Kyjovský komorní orchestr. Jeho um. ved. Ing. Jan Sáraz chce pozvat 10 pěveckých sborů včetně hudebního doprovodu a zkusit založit nový festival s názvem Chvála písni. Pokud by se ukázalo, že je tento festival životaschopný, mohl by být pořádán jako bienále. V Kamenném sále zámku Trmice proběhne 4.etapa (jako bienale). Spolupořadatel MěKS Ústí nad Labem a um. agentura ARTEP – p. Dietz. Poslední 5. etapy se ujme opět Kruh přátel umění (KPU) ve Stěžerách. Koncert v kostele sv. Marka uzavře Národní festival 2013.
Zpracovala Soňa Hanzalová
NIPOS-ARTAMA, 7. listopad 2012