NF NKST 2011 — 5. etapa

21. roč­ník Národní ho fes­ti­valu nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles 2011 se uzavírá 5. etapou.

Kon­cert se bude konat v neděli 25. září 2011 v Kostele sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové, začátek je v 18.00 hodin.

Akci za pod­pory a z pově­ření Minis­ter­stva kul­tury při­pra­vuje NIPOS-ARTAMA, Aso­ci­ace nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles (ANKST) ve spo­lu­práci s KPU (Kruh přátel umění) ve Stěžerách u Hradce Králové. KPU pořádá každoročně benefiční Svatováclavské koncerty. Letošní XII. ročník byl zařazen do
Národ­ního fes­ti­valu jako jeho poslední etapa.

PROGRAM:

QUINTETTO CON MANDOLINO
E. Mleziva, J. Maštalíř – TŘI MALIČKOSTI
G. F. Händel – KONCERT B dur, Allegro, Largo, Allegro
W. Fr. E. Bach – TRIO G dur pro 2 flétny a violu, Larghetto cantabile, Allegro, Adagio, Presto
A. Vivaldi – KONCERT A dur, Allegro, Largo, Allegro
Flétny: Jitka Holubová, Magdalena Tůmová (hosté), viola, mandolina: Cyril Klučka, kytara, mandolina: Evžen Beitl, kytara: Jiří Gelný, Tomáš Antušek, dvanáctistrunná kytara: Štěpán Mladý

SPORKOVO TRIO
Ph. de Lavigne – SONATE LA SIMIANNE, Gracieusement, Les Forgerons, Sarabande, Legerement
A. Kraft – DIVERTIMENTO A dur, Introdukce, Téma a Variace
L. van Beethoven – SERENÁDA D dur, Pochod, Adagio, Menuet, Polonéza
Housle: Věra Vartová, violoncello: Jiří Krupička, kytara: Karel Novotný

BASFIFA – PRAHA
A. M. z Otradovic – Písně ze sbírky „LOUTNA ČESKÁ“
B. M. Černohorský – MOTETTO „Laudetur Jesus Christus“
J. S. Bach – CHORÁLOVÁ PŘEDEHRA „Wachet auf, ruft uns die Stimme“
P. Eben – CONCERTINO PASTORALE

V závěru koncertu zazní SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL, který bude doprovázet na varhany – Mgr. Tomáš Vachoušek.
Výtěžek tohoto benefičního koncertu bude věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel sv. Marka ve Stěžerách.