NF NKST 2011

Národní fes­ti­val nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles 2011— 3. etapa

Orga­ni­zá­to­rem kon­certů 3. etapy bylo Národní infor­mační a pora­den­ské stře­disko pro kul­turu Praha  (NIPOS-ARTAMA) spolu s Kyjovským komor­ním orchestrem (ing. Jan Sáraz, Alena Kalužová).
Zášti­tu nad celou etapou, podporující kulturní život v Jihomoravském kraji, rád pře­vzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Třetí etapa byla rozložena do dvou dnů a konala se v Císařském sále barokního zámku Milotice (sobota 28. května 2011) a v zámeckém skleníku Boskovice (neděle 29. května 2011). Kulturní prostředí obou sálů jen podtrhlo krásu a atmosféru podvečerních koncertů.

Mimo hos­ti­tel­ský Kyjovský komorní orchestr se na sobotním koncertu před­sta­vil Krumovský komorní orchestr (um. ved. Lucie Sirová) a Bendův komorní orchestr Ústí nad Labem, (dirigent  Jiří Havlík, sólo Markéta Halamová – hoboj a Ondřej Vrabec – horna) a na nedělním, poprvé v historii NF NKST,  Extrémní smyčce Boskovice (um. ved. Tomáš Pléha, sólo Kateřina Křivínková – flétna) a Komorní orchestr Fénix Praha (um. ved. Jitka Vaňourková, sóla Markéta Sluková a Adam Tomšů – housle).
Zazněly skladby klasiků i soudobých českých autorů. Obecenstvo si vyžádalo přídavek a odměnilo účinkujícím bouřlivým potleskem.

[nggallery id=62]