NF NKST 2009

NÁRODNÍ FESTIVAL NEPROFESIONÁLNÍCH KOMORNÍCH

A SYMFONICKÝCH TĚLES 2009

19. ročník


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles (ANKST) spolu s následujícími institucemi a organizacemi:

1. etapa – 15. dubna 2009 (stř) – Ml. BOLESLAV zahajovací koncert
Spolupořádá: Mladoboleslavský komorní orchestr

2. etapa – 21.dubna 2009 (út) – HRADEC KRÁLOVÉ
Spolupořádá: KO Primavera HK a KO Univerzity HK

3. etapa – 6.- 7. června 2009 (so a ne ) – VESELÍ n. M., TVAROŽNÁ u Brna
Spolupořádá: Kyjovský komorní orchestr

4. etapa – 25. června 2009 (čt) – BRANDÝS nad Orl.
Spolupořádá: Obč. sdruž. Společnost pro konání Hudebních slavností v Brandýse nad Orlicí

5. etapa – 27. června 2009 (so) – JINDŘICHŮV HRADEC tato etapa je zrušena
Spolupořádá: Jindřichohradecký symf. orchestr

Žádáme o záštitu a fin. podporu: Města Ml. Boleslav, Hradec Králové, Brandýs n. Orlicí, Tvarožná u Brna, Jindřichův Hradec
Žádáme o fin. podporu: Hudební nadaci OSA, Středočeský kraj, Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj a Jihomoravský kraj

Plánovaný počet zúčastěných těles: 18 komorních orchestrů, 5 symfonických orchestrů
Počet koncertů: 6 koncertů
Předpokládaný počet členů v účinkujících tělesech: 362
Festival je rozložen do 5 etap, do 6ti měst České republiky.

II. POSLÁNÍ FESTIVALU
Národní festival umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.

Festivalové koncerty se uskuteční v šesti místech České republiky tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.
Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl.

Výročí roku 2009: Bohuslav Martinů, Antonín Dvořák, Jos.Bohuslav Foerster, Leoš Janáček, Bedřich Smetana, Josef Suk, František Tůma, Jan Dismas Zelenka) ad.
Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti (Petr Eben, Jan Klusák, Iša Krejčí, Evžen Zámečník aj).

Zahajovací etapa Národního festivalu 2009 proběhne v Mladé Boleslavi. Její organizace se ujal Mladoboleslavský komorní orchestr. Koncert se bude konat v aule budovy Gymnásia. Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi díky vstřícnosti jeho ředitele Vlastimila Volfa.
Poprvé se pořadatelské funkce ujme Komorní orchestr PRIMAVERA ZUŠ Hradec Králové spolu s Komorním orchestrem University Hradec Králové, oba vedené zkušeným dirigentem Mgr. Jaromírem Křováčkem. Koncert 2. etapy se bude konat v sále Filharmonie v Hradci Králové za podpory University H.K.
Kyjovský komorní orchestr se jako už zkušený pořadatel opět ujal zajištění 3. etapy NF na Moravě, tentokrát ve Veselí nad Moravou a Tvarožné u Brna. Jeho um. vedoucí ing. Jan Sáraz se nebrání pozvat k účasti netypická malá tělesa s mladými hudebníky. Tentokrát to bude Klarinetové kvarteto ZUŠ.
Na funkci spolupořadatele také slyšeli organizátoři Hudebních slavností v Brandýse nad Orlicí.Toto občanské sdružení pořádá každoročně řadu koncertů. Jejich červnový koncert bude zařazen jako 4. etapa našeho Národního festivalu.
Po neúspěšném jednání s ředitelkou KVIZ Třebíč Hanou Štěpničkovou (ODS) o uspořádání „Setkání symfonických orchestrů Třebíči 2008″, jsme našli ochotného spolupořadatele v Jindřichohradeckém symfonickém orchestru, jmenovitě v ing. Bohumilovi Komínkovi. Díky jeho kontaktům se „Setkání“ , na které byl pozván Litomyšlský symfonický orchestr a Mladí brněnští symfonikové, bude konat v červnu 2009 na nádvoří zámku v Jindřichově Hradci. V případě špatného počasí (mokrá varianta) koncert 5. etapy přemístěn do Rytířského sálu zámku.

Plánované bienale „Setkání flétnových souborů 2009″ v Moravských Budějovicích, jehož spolupořadatelem mělo být MKS Mor.Budějovice (řed. Hanáčková), bylo z nedostatku finančních prostředků zrušeno.
Festivalových koncertů bude využito k rozborům práce zúčastněných těles. Poznatky z těchto rozborů se stanou podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.

III. PROGRAMOVÉ ZABEZPEČENÍ
Plánována je účast 23 těles (18 komorních, 5 symfonických) celkem 362 účinkujících.

Rozložení festivalu a jeho programových typů:
15.4.2009 Mladá Boleslav – zahajovací koncert
21.4.2009 Hradec Králové – festivalový koncert
6. – 7.6.2009 Veselí n. M., Tvarožná u Brna – festivalové koncerty
25.6.2009 Brandýs n.Orl.- festivalový koncert
27.6.2009 Jindřichův Hradec – Setkání symf. orchestrů – festivalový koncert

Ostatní náležitosti festivalu rok 2009 jsou dány statutem festivalu schváleným Ministerstvem kultury.
Festival může být proti uvažovanému záměru z ekonomických důvodů podstatně krácen.

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, hud. odd., Soňa Hanzalová, Blanická 4, 120 21 Praha 2-Vinohrady, tel.: 221 507 962,
e-mail hanzalova@nipos-mk.cz

Zpracovala Soňa Hanzalová, hud. odd.,
NIPOS-ARTAMA 23.říjen 2008