Navázání spolupráce českých amatérských fotografů s fotografy z Nizozemska

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2009 posloužily jako začátek k navázání spolupráce mezi Svazem českých fotografů a Svazem nizozemských amatérských fotografických spolků.

Na počátku bylo jednání vedoucích představitelů NIPOSu a obdobného nizozemského zařízení KUNSTFACTOR, kde se hovořilo o možnostech vzájemné spolupráce. Následně pak pracovnice Kunstfaktoru dostala nabídku, aby se kolekcí amatérských fotografií nizozemští fotografové zúčastnili výstavy ve Svitavách.

Obdobou Svazu českých fotografů je v Nizozemí Svaz nizozemských amatérských fotografických spolků (De Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen), krátce FotoBond, což je střešní organizace, založená v roce 1923, v níž se spojily téměř všechny nizozemské fotokluby. FotoBond dnes čítá kolem 300 členských spolků. Vedle nich má ještě několik set osobních členů.

První kontakty mezi partnery, kteří mají v NIPOSu a KUNSFAKTORu na starosti fotografii – paní Laurette Kamminga a Milanem Sedláčkem – pak pokračovaly upřesňováním kolekce a dalšími podrobnostmi. Výsledkem bylo vystavení kolekce 60 fotografií nazvané Passion 4 Portrait ve Svitavách.

Výstavě Passion 4 Portrait představuje portrétní fotografii mnoha tváří a širokou škálu emocí. Na jedné straně klasický, výstižný svět Franka Bootse, na druhé mnohovrstevné temné portréty, jejichž autorem je Ab van de Bree. Pronikavé portréty duševně postižených od Hanse Brongerse, vedle chladných, surrealistických aktů Tona Dirvena.

Další práce vytvořili Guy Ackermans, Hein Bonnie, Gerard Hol, René Nieuwenhuis, Simon Ophof, Hans Rutgers a John Schenk.

Přes šedesát fotografií tak skicuje obraz širokého záběru portrétní fotografie v rámci Fotobondu.

Třebaže se o fotografiích říká, že nepotřebují slov, v tomto případě by bylo škoda nenavázat na fotografie také osobním setkáním.

Proto 14. května přiletěli do Prahy zástupkyně KUNSTFAKTORu paní Laurette Kamminga a předseda FOTOBONDU Drs. Frank P. M. J. Boots. Při jednáních, kterých se za českou stranu zúčastnili předsedkyně Svazu českých fotografů PhDr. Věra Matějů a za NIPOS Milan Sedláček a Mgr. Kateřina Doležalová, se jednak hovořilo o způsobech organizování amatérských fotografů, o tom, jak probíhá spolupráce mezi KUNSFAKTORem a FOTOBONDEM a samozřejmě o tom, jak by se vzájemná spolupráce mohla rozvíjet.

Shoda byla v tom, že bude dobré pokračovat ve vzájemné výměně výstavních kolekcí (první by měla být „Česká krajina“), vzájemná informovanost o soutěžích pořádaných v obou zemích, zasílání propozic a dalších materiálů, případně zprostředkování kontaktů českých fotoklubů s nizozemskými.

Po jednání v Praze jsme se znovu setkali 16. 5. ve Svitavách, kde se kolegové z Nizozemí účastnili vyhlašování výsledků 29. národní soutěže a zahájení výstavy. Při zahájení výstavy pan Frank Boots seznámil účastníky semináře jak s náplní FOTOBONDU, tak s fotografy, kteří ve Svitavách vystavují.

O tom, že návštěva splnila svůj účel a že navázaná spolupráce bude pokračovat, svědčí i překlad e-mailu, který předseda FOTOBONDU zaslal po návratu do Nizozemí:

Milá Kateřino a Milane,

nejprve bych vám oběma chtěl srdečně poděkovat za skvělý způsob, jakým jste nás přivítali v Praze a později ve Svitavách.

Se dvěma tak báječnými průvodci jako jste byli vy dva, lidmi, kteří mají svoje město tak vřele rádi, člověk Prahu pozná docela jinak, než kdyby ji navštívil jen jako obyčejný turista. Já jsem na naší krátké návštěvě Prahu viděl jako krásné historické město, město se spoustou pozoruhodných věcí k vidění, ale také jako město plné atmosféry a příjemné nálady. Docela určitě město a země, kam se brzy budu chtít vrátit na delší návštěvu.

Rozhovor v kanceláři Niposu, u kterého byla i PhDr. Věra Matějů, byl velmi smysluplný a ukázal hned několik cest k bližší spolupráci. Začněme docela jednoduše, tak bych řekl: Napřed sklidíme ovoce, které visí na dosah ruky, a podívejme se, jestli bude možné vyměnit si putovní kolekce. Také bychom si mohli přispívat na výstavy. Promluvím s naším vedením a dám brzy vědět.

Docela jiné než Praha byly Svitavy. To město a především “Fabrika”, nové fantastické kulturní centrum města byly moc pěkné. S velkým zájmem jsme si pohlédli to velké množství prací na výstavách. Bylo tam podobně jako u nás v Nizozemsku hodně tradičních prací, ale bylo tam i hodně fotografií, které nás oslovily vlastní vizí, odlišným pojetím, nebo fotografie, které sice zapadají do určité tradice, ale současně k té tradici i něco přidaly, doplnily. Zkrátka: Vidět všechny ty uchvacující fotografie byl zážitek.

Jak už jsme poznamenali na místě, způsob, jakým byly fotografie na této výstavě prezentovány, byl jiný, než jak bychom očekávali. Zdálo se nám, že práce z Nizozemska tím nevynikly optimálně. Je škoda, že jsme to nevěděli předem, protože bychom byli ty fotografie asi mohli dodat nějakým šikovnějším způsobem. V Nizozemsku se většinou snažíme výstavy zařizovat trochu jinak. Posílám příklady ze dvou výstav. Teď, když víme, jak to u vás v Česku funguje, pokusíme se příště fotky dodat vhodnějším způsobem.

To je zatím všechno, zůstaneme v kontaktu. Kdybyste měli nějaké otázky nebo cokoli, s čím bych mohl nějak pomoct, dejte mi vědět.

Ještě jednou mnohokrát děkuju za báječné přijetí v Čechách,

na brzkou shledanou.

Se srdečným pozdravem

Frank Boots

Voorzitter B. N. A. F. V.