XIV. Národopisná slavnost 2013

 

XIV. Národopisná slavnost v Kinského zahradě
18. a 19. května 2013, Kinského zahrada 95, Praha 5 – Smíchov

Národopisná slavnost v Kinského zahradě je již tradiční kulturní projekt jarní Prahy s tematikou vážící se k tradiční lidové kultuře, folkloru a kulturním aktivitám v dané oblasti. Je každoročně pořádána ve spolupráci s předními institucemi, zaručujícími především vysokou odbornou kvalitu programu. Jedná se o Národní muzeum – Etnografické oddělení, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost. Akce se již tradičně odehrává v krásném prostředí Kinského zahrady v Praze 5 na Smíchově a Musaionu – Letohrádku Kinských, kde již více než sto let působí Národopisné muzeum – expozice Etnografické sbírky Národního muzea.

Program Národopisné slavnosti je nejen umělecky přitažlivý, ale díky odborné spolupráci zmíněných institucí a dlouhodobé přípravě předkládá návštěvníkům každoročně nově pojatý program, který přináší nové a neotřelé pohledy na fenomény pojící se k tradiční lidové kultuře. Čtrnáctá Národopisná slavnost se vydá po stopách mimořádné osobnosti proslavené v oblasti muzikologie, folkloristiky, malířství, národopisného bádání a sběratelství, Ludvíka Kuby, jehož sto padesáté výročí narození si připomínáme právě v letošním roce.

Národopisná slavnost v Kinského zahradě se bude konat ve dnech18. a19. května 2013. V sobotu odpoledne se uskuteční zahájení celého programu, uspořádané jako obvykle v hale Musaionu. Pravidelně je se zahájením spojen odborný program. Po dvou letech, která byla věnována lidovému kroji, se tentokrát bude jednat o téma ryze folkloristické, hodnotící přínos Ludvíka Kuby českému a slovanskému folkloru, s ukázkami rekonstrukcí historických zápisů jeho partitur, dále rozboru a ukázkám hudebního a tanečního projevu vybraných regionů. Návazující podvečerní kulturní program se bude odehrávat v Zahradě Kinských na terase za Musaionem. V programu vystoupí soubory Dúbrava z Dubňan, Hořeňák z Lázní Bělohrad a Postřekov z Postřekova. V neděli odpoledne bude program pokračovat na terase za Musaionem.

Záštitu nad akcí převzal radní hlavního města Prahy pan ing. Václav Novotný. Finančně podporuje Ministerstvo kultury a hlavní město Praha, partnerem je OSA. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.