Národopisná slavnost v Kinského zahradě

Národopisná slavnost v Kinského zahradě je již tradiční kulturní projekt jarní Prahy s tematikou vážící se k tradiční lidové kultuře, folkloru a kulturním aktivitám v dané oblasti. Je každoročně pořádána ve spolupráci s předními institucemi zaručujícími především vysokou odbornou kvalitu programu. Jedná se o Národní muzeum – Národopisné muzeum, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z. s. Program Národopisné slavnosti je nejen umělecky přitažlivý, ale díky odborné spolupráci zmíněných institucí a dlouhodobé přípravě předkládá návštěvníkům každoročně nově pojaté pořady, které přinášejí nové a neotřelé pohledy na jevy pojící se k tradiční lidové kultuře.

V roce 2016 bude Národopisná slavnost v Kinského zahradě vůbec poprvé ve své historii věnována výhradně dětskému folkloru a fenoménu dítěte v tradiční kultuře obecně. Zahajovací odborně komentovaný pořad nazvaný Kroj dětí v rodině a společnosti představí jednotlivé typy dětského oblečení dané jak věkem dítěte, tak také příležitostmi pro sváteční ustrojení jako jsou nejrůznější slavnosti a obřady končící časem jejich přijímání mezi dospělou mládež. Cílem sobotního navazujícího odpoledního představení nazvaného Jak na nebi, tak na zemi, které se odehraje na otevřené scéně na terase Musaionu, bude představit nejrůznější přístupy ke scénickému ztvárnění dětského folkloru, a to jak v regionálních odlišnostech, tak ve výsledném jevištním tvaru. V pořadu se představí jedny z nejvýraznějších dětských folklorních kolektivů naší republiky. Zahrada Kinských bude patřit dětem po celé sobotní odpoledne, kdy v rámci Rozehrané zahrady budou mít možnost se pod vedením zkušených lektorů zapojit do her, soutěží a jiných dětských radovánek a poznávat tak tradiční lidovou kulturu hravou formou. Druhý den Slavnosti bude věnován mezigeneračním vztahům v souborové činnosti. Dětské interprety v pořadu Včera, dnes a zítra doprovodí v některých případech vlastní rodiče. Všechny hudebně taneční kompozice budou v tomto odpoledni zastřešeny jednotícím tématem mezigenerační provázanosti těchto souborů a budeme tak mít možnost přímo na scéně sledovat přirozené pokračování souborové činnosti.

Ve všech pořadech letošní Národopisné slavnosti bude pozornost zaměřena na děti a jejich svět. Představeny budou významné folklorní regiony Lašsko, Slovácko, východní, střední a západní Čechy, přičemž naší snahou je pražskému publiku představit to nejzajímavější, co je v daných oblastech v souvislosti s letošním tématem Národopisné slavnosti možno vidět.

PROGRAM:

Sobota 21. 5. 2016
 14.00   Rozehraná zahrada – odpoledne plné her a zábavy pro děti
15.00   Slavnostní zahájení – odborný pořad Kroj dětí v rodině a společnosti s ukázkami jednotlivých typů dětského oblečení (dr. Langhammerová)
17.00   Jak na nebi, tak na zemi – komponovaný pořad souborů Danájek Strážnice, Jaro Praha, Dyleň Karlovy Vary, Ondrášek Frýdek – Místek, Perníček Pardubice (K. Černíčková, L. Šťastná)

Neděle 22. 5. 2016
14.30   Včera, dnes a zítra – folklorní uměleckou tvorbu v mezigeneračních souvislostech představí soubory Gaudeamus VŠE Praha, Dyleň Karlovy Vary, Kytice Praha, Ondrášek Frýdek-Místek, Rosénka Praha (K. Černíčková)