NIPOS > Národopisná slavnost v Kinského zahradě

Národopisná slavnost v Kinského zahradě

O víkendu 16. a 17. května 2015 se koná Národopisná slavnost v Kinského zahradě, tradiční kulturní projekt jarní Prahy s tematikou vážící se k tradiční lidové kultuře a folkloru. Akce se odehrává v krásném prostředí Kinského zahrady v Praze 5 na Smíchově a Musaionu – Letohrádku Kinských, kde již více než sto let působí Národopisné muzeum – expozice Etnografické sbírky Národního muzea.

Program letošní Národopisné slavnosti v Kinského zahradě se váže k významným výročím – 120 let od konání Národopisné výstavy českoslovanské, deset let znovuotevření Musaionu a šestnáct let konání Národopisné slavnosti.  V sobotu v 15 hodin se ve vstupním prostoru před Musaionem uskuteční zahájení slavnosti. Se zahájením je spojen odborný program, který v letošním roce otevře ukázka Jízdy králů z Hluku. Následovat bude vernisáž výstavy věnovaná zmíněným výročím. V zahradě Kinských na terase    za Musaionem naváže od 17 hodin podvečerní program, ve kterém se představí soubory Prácheňáci Strakonice, Hlubina Ostrava, Jarošovci Mělník a Dolina Staré Město u Uherského Hradiště. V neděli od 14,30 hodin vystoupí na terase za Musaionem soubor Vycpálkovci s Muzikou Rozmarýn Praha a další sólisté a skupiny. Mistři lidového řemesla obohatí program ukázkami lidové rukodělné tvorby.

Národopisnou slavnost v Kinského zahradě pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost ve spolupráci s Národním muzeum. Záštitu nad akcí převzala náměstkyně primátorky hlavního města Prahy paní prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finančně akci podporuje Ministerstvo kultury a Hlavní město Praha, partnerem je OSA.