Národopisná slavnost v Kinského zahradě

XV. Národopisná slavnost v Kinského zahradě

      Ve dnech 17. a 18. května 2014 proběhla již patnáctá Národopisná slavnost v Kinského zahradě v Praze na Smíchově. Je to dnes jedna z mála, pokud ne zcela jediná, celonárodní folklorní slavnost konající se každoročně po 15. květnu v Praze. Proč právě v Praze a proč po patnáctém květnu? Tento den bylo v roce 1896 otevřeno pražské Národopisné muzeum sídlící již více než sto let právě v Kinského zahradě. Datum 15. května však má širší oborovou souvislost. Rok před otevřením zmíněného muzea se právě 15. května otevřely na pražském Výstavišti brány slavné Národopisné výstavy českoslovanské, podniku významného nejen pro pražské muzeum, ale pro obor národopisu všeobecně – sběratelství, hodnocení jevů a profesionální zakotvení oboru na poli české vědy, vznik vědeckých společností a časopisů, založení národopisných muzeí v regionech a v neposlední řadě samotný začátek velkolepé cesty českého folklorního hutí. Je tedy co připomínat.

     Této připomínky se každoročně ujímá Národní muzeum a jeho Národopisné oddělení v čele s obnoveným expozičním celkem Musaion. S ním jdou po léta ruku v ruce dvě odborné instituce – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost. Nezapomeňme však na finanční přispěvatele a zároveň významné příznivce akce. Je to již tradičně Ministerstvo kultury, hlavní město Praha a Ochranný svaz autorský.

      Mezi hlavní přednosti Národopisné slavnosti patří to, že se jedná o slavnost zahradní, konající se především v plenéru v rozkvetlé zahradě Kinských. Je dvoudenní a koncipovaná tak, aby pozvané soubory byly plně využity a program se mohl realizovat ve své šíři a rozmanitosti. Zázemí slavnosti tvoří zmíněný Musaion, empirový letohrádek Kinských, kde sídlí Národopisné muzeum Národního muzea. Již proto, že hostitelem slavnosti je vědecká instituce, je také program pojatý v odborném duchu při zachování veškeré atraktivnosti a obsahové přitažlivosti. Každoročně je slavnost věnována vybranému tématu korespondujícímu s aktuálností nebo potřebou odborného sdělení, ať už se jedná o regiony, sousední národy, témata vycházející ze zvykosloví či vážící se na zajímavá výročí a připomenutí známých osobností. Letos jsme vybrali téma obecné
a věčné – máj, květenství, mládí a láska.

     Pro naplnění programové linie jsme vybrali tři zkušené folklorní soubory, které daná témata po léta zpracovávají a prezentují: soubor Jaro a muzika Jara z Prahy, soubor Kohoutek z Chrudimi a Národopisnou společnost z Vacenovic na Kyjovsku. Slavnost zahájila v sobotu odpoledne vedoucí Národopisného muzea Petra Červinková. Poté začal vlastní program festivalu vstupním odborným pořadem Jiřiny Langhammerové s titulem Ej, lásko, lásko, věnovaným jarnímu zvykosloví s přehlídkou krojů družic a mládenců z Čech, Moravy a Slezska. V sedmnáct hodin pak programově navázal hlavní pořad slavnosti nazvaný Májový podvečer v zahradě. Pršelo, takže se koncert přesunul do Letohrádku Kinských, ale nic mu to neubralo na kráse. Naopak, ve studeném počasí, které bohužel letos o zmíněném víkendu vládlo, bylo milé sedět v teple kouzelné vstupní haly Musaionu s výbornou akustikou a vnímat program věnovaný věčným tématům života, kam láska patří v první řadě. I druhý den slavnosti s pořadem V dobrém jsme se sešli se pro nejistotu počasí konal uvnitř muzea. Atmosféra však byla nadmíru přátelská, program skvělý a nálada i přes déšť jarně pozitivní.

     Téma celé dvoudenní slavnosti bylo věnováno vrcholu jarního období od prvního května se stavěním máje, přičemž symbolická májka stála jako poutač na balkoně letohradu, přes milostná témata skloňovaná v různých programových celcích včetně svity o věčné lásce Adama a Evy, až po konec tohoto času vstupem do nejteplejšího období roku a prvního reálného obřadu léta – svatby. Léto jsme skutečně otevřeli. Druhý den, 19. května byla obloha bez mráčku a letní pohoda převzala vládu nejen nad Prahou.

Ještě tvůrci programu: Jiřina Langhammerová, Pavlína Čermáková a Kateřina Černíčková.

Za rok v Kinské na shledanou! To bude obzvlášť významné téma k setkání, neb budeme naší slavností připomínat desáté výročí otevření Musaionu, obnoveného a dnes plně fungujícího Národopisného muzea v Praze.

 Praha, 26. května 2014

                                                              PhDr. Jiřina Langhammerová

[nggallery id=112]