Národní soutěž a výstava amatérské fotografie 2016 – propozice

36. ročník

PROPOZICE

(Přihlášku získáte na této adrese)

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit a Společnosti přátel fotografie.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie. 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

  1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
  2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
  3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)

Kategorie A:

A01: pro autory do 21 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A02: pro autory do 21 let – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito techniky digitální nebo analogové či kombinace obou těchto technologií)

Kategorie A01 a A02 tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let mají oproti ostatním kategoriím změnu v tom, že pro ně je soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky http://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií, nebo 2 seriály po 5 snímcích. Fotografie nemají být starší než 2 roky. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně pět členů poroty, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2: pro autory bez rozdílu věku – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to, jestli bylo k montáži použito techniky digitální nebo analogové či kombinace obou těchto technologií)

Kategorie B: kolektivy

Pro rok 2016 je jednotné téma určeno pouze pro soutěž kolektivů: „Komunikace mezi námi“. 
(Více k tomuto tématu ZDE) 

  1. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.
  2. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.
  3. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2, a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.

Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

  1. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.–6. nebudou do soutěže přijaty.
  2. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2016.
  3. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv. 

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

V každé kategorii porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech. Dále může udělit maximálně dvě čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD.

Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění 

Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO,
Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy.

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže. 

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže 1. září 2015
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo 15. září 2015
Jmenování poroty do 1. prosince 2015
Příjem fotografií předkolo A01 a A02 (uzávěrka předkola) do 15. ledna 2016
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu do 7. února 2016
Příjem fotografií „na papíře“ do 14. března 2016
Hodnocení poroty do 14. dubna 2016
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy 14. května 2016
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách 14. května až 10. června 2016
Následná výstava v Lidových sadech Liberec červenec až srpen 2016

 

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Přihlášku získáte na této adrese


Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA,
Milan Sedláček
telefon: 736 704 228
e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz

Středisko kulturních služeb města Svitavy
Dagmar Schulzová
Wolkerova alej 92/18
568 02 Svitavy
telefon: 461 535 220
e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů
e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz
www.fotonarodni.cz

 

Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, srpen 2015