NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2015

PŘIHLÁŠKA

Tuto přihlášku si můžete stáhnout ve formátu RTF a PDF.

Přihláška č.                (vyplní pořadatel)

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………

Adresa: ……………………………………………………..

telefon/mobil: ………………………………………………

e-mail .………………………………………………………….

Datum narození:……………………………………………

KATEGORIE A01, A02, A1, A2 (nehodící se škrtněte)

 

Název soutěžního snímku nebo seriálu

1. …………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………………………

5.………………………………………………………………………………………………………….

KATEGORIE B

Téma ……………………………………………………………………………………………………

Počet snímků ………………………

Plný název kolektivu ………………………………………………………………………………….

Kontaktní osoba ……………………………….. telefon/e-mail ……………………………………

Adresa …………………………………………………… PSČ ………………………………………….

Svým podpisem potvrzuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a s tím, aby mé výše uvedené osobní údaje mohli vyhlašovatelé použít pro svou databázi.

V …………..………………… dne …….………                                podpis………………………………

     

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.