Národní přehlídka seniorského divadla 2016 – propozice

XII. Národní přehlídka seniorského divadla

Česká Třebová, 18.‒20. listopadu 2016 

Propozice

Přehlídku pořádá Kulturní centrum Česká Třebová s podporou města Česká Třebová a ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA Praha.

I. Charakteristika a poslaní přehlídky

Národní přehlídka seniorského divadla je koncipována jako bienále, příležitost k setkání, vzájemné inspiraci a předvedení výsledků práce divadelních souborů a skupin (i jednotlivců),  jejichž herecký kolektiv je nejméně z 50 procent složen z osob starších 60 let. Věkové omezení se vztahuje pouze na účinkující. Netýká se autorů, režisérů, scénografů a dalších odborných funkcí, netýká se ani technických a jiných obslužných pracovníků.

Z přehlídky může lektorský sbor doporučovat inscenace k výběru do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

II. Podmínky účasti

Přehlídka je otevřena všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším divadelním postupům, stylům a poetikám, jakož i příbuzným druhům scénického umění. Její otevřenost je žádoucí i z hlediska divácké adresy. Znamená to, že se přehlídky mohou zúčastnit soubory činoherní i loutkářské, soubory s hudebními divadelními žánry, estrádními produkcemi apod. Přihlásit lze i sólová vystoupení, zvláště pak inscenace tzv. divadla jednoho herce. Vítána budou představení určená dospělým i dětem. Minutáž inscenace či vystoupení není limitována.

Přihlášky k účasti na přehlídce uplatní divadelní kolektivy (jednotlivci) nejdéle do 20. 5. 2016 na tiskopise „Evidenční list souboru – inscenace“, který je k dispozici ke stažení na www.artama.cz v oddílu Činoherní a hudební divadlo. Přihlášky se zasílají k přímému výběru do národní přehlídky na adresu NIPOS-ARTAMA, do rukou PhDr. Milana Strotzera, P.O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2. Přihlášky je třeba zaslat dvojmo.

Inscenace či vystoupení přihlašuje osoba, která soubor či skupinu (účinkující) zastupuje navenek. Tato osoba zároveň do uzávěrky doručení přihlášek zašle na adresu NIPOS-ARTAMA videozáznam inscenace, aby organizátoři přehlídky měli možnost seznámit se s jednotlivými produkcemi a získali potřebné informace pro stanovení programové skladby přehlídky. Dále k přihlášce připojí slovo o souboru, slovo o autorovi (autorech) hry, osoby a obsazení (s uvedením plných znění jmen a příjmení) včetně informaci o dalších tvůrcích inscenace (režie, scéna, kostýmy, hudba, technická spolupráce atp.) a fotografie z inscenace.

Povinnou přílohou přihlášky je jmenný seznam účinkujících s uvedením roku jejich narození, sloužící jako doklad o splnění základní podmínky účasti souboru (jednotlivce) na přehlídce.

III. Organizace a průběh, technické vybavení

V rámci přehlídky se uskuteční společné diskuze k inscenacím a vystoupením. Tato diskuzní setkání by měla mít především společenský charakter, jako ostatně celý přehlídkový program.

Podmínky pobytu souborů a skupin (jednotlivců) na přehlídce budou vymezeny smlouvami o vystoupení, uzavřenými mezi Kulturním centrem Česká Třebová, hlavním pořadatelem přehlídky, a osobou zastupující divadelní kolektiv. Umožní-li to ekonomické podmínky, pořadatelé budou divadelním kolektivům hradit náklady na dopravu a jejich ubytování. Členům hrajících souborů a skupin umožní bezplatný vstup na všechna představení. Organizátoři budou mít snahu umožnit účast hrajících kolektivů po celou dobu konání přehlídky. V jejich účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

Technické vybavení hracích prostor v České Třebové: Kulturní centrum má dvě budovy vzdálené od sebe cca. 5 minut chůze. V hlavní budově na Nádražní ulici je velký a malý sál. Malá scéna je na ulici Sadová. Vybavení všech hracích prostor lze kombinovat. Kulturní centrum disponuje několika promítacími plátny a projektory, projekce možná na všech sálech.

Velký sál: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 8,5 m, hloubka jeviště 8,5 m + 2 m forbína, výška v portálu 5,5 m; výška vlastního jeviště 12 m; 10 ručních tahů.  Propadlem ani točnou není jeviště vybaveno. Osvětlení: 48 osazených reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Major Nova lighting, výkonové jednotky 12 kanálů 4x 2kW. Zvuk: Mixpult Yamaha 01v96i, 2x Yamaha DXR15, 2x Yamaha DXS15, CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 4 samostatné šatny ‒ dvě v patře jeviště, dvě o patro výše (společné pro velký i malý sál!); přípravná šatna hned vedle jeviště.

Hlediště pro 284 diváků s elevací o rozměru 13 m šířka, 16,3m hloubka, 5 m výška. Hlediště nelze použít jako hrací prostor pro jiné než kukátkové uspořádání.

Malý sál: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 6 m, hloubka jeviště 6,5 m, výška v portálu 3 m; výška vlastního jeviště 5 m; bez tahů. Propadlem ani točnou není jeviště vybaveno. Osvětlení: 12 reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Minor Nova lighting, výkonové jednotky 6 kanálů 2x 1kW. Zvuk: Mixpult Behringer, 2x HK AUDIO F.A.S.T., CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 4 samostatné šatny ‒ dvě v patře jeviště, dvě o patro výše (společné pro velký i malý sál!), přípravná šatna hned vedle jeviště.

Hlediště pro 150 diváků bez elevace 10,2 m šířka, 10 m hloubka, 5 m výška. Lze využít jako hrací prostor.

Malá scéna: Kukátkové jeviště; šířka v portálu 7,6 m, hloubka jeviště 6 m + 2 m forbína, výška v portálu 3 m; výška vlastního jeviště 5 m; 5 ručních tahů. Hydraulickým propadlem je jeviště vybaveno, točnou nikoli. Osvětlení: 24 reflektorů samostatně ovládaných z osvětlovacího pultu Major Nova lighting, výkonové jednotky 36 kanálů 1kW, LED PAR RGB 4x, inteligentní otočné hlavy 2x. Zvuk: Mixpult Yamaha 10 kanálů, 4x HK AUDIO 12“ + 1 + sub HK Audio 15“, CD a MD přehrávač Technics 2x s Autocue. Zázemí pro herce: 2 samostatné šatny o patro výše. Hlediště pro 192 diváků s elevací o rozměru 9,9 m šířka, 12 m hloubka, 6 m výška. Hlediště nelze použít jako hrací prostor pro jiné než kukátkové uspořádání.

IV. Hodnocení a výběr

Rozhodnutím o přijetí přihlášených inscenací do programu přehlídky je pověřena programová rada složená z členů odborné rady NIPOS pro amatérské činoherní divadlo, zástupce NIPOS-ARTAMA a zástupce Kulturního centra Česká Třebová. Jednání rady proběhne 9. června 2016. Programovou skladbu přehlídky stanoví pověřený odborný pracovník NIPOS-ARTAMA.

IV. Závěrečné ustanovení

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Milan Strotzer

NIPOS-ARTAMA Praha, listopad 2015

Přihláška – evidenční list souboru a inscenace_TISKOPIS

Národní přehlídka seniorského divadla 2016 – propozice