Národní mapování socio-ekonomického přínosu kulturních a kreativních odvětví v oblasti hudba

Období realizace: 2024-2025

Realizuje se projekt č. 0431000001 s názvem „Národní mapování socio-ekonomického přínosu kulturních a kreativních odvětví v oblasti hudba“ zaměřený na mapování hudební oblasti KKO, financovaný Evropskou unií – NextGeneration EU v rámci Národního plánu obnovy, iniciativa Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.

Cíle projektu:

  • Zpřesnění zařazení subjektů KKO v oblasti Hudba do odpovídající kategorie NACE.
  • Analýza socio-ekonomického přínosu oblasti
  • Analýza postavení subjektů v oblasti hudby na trhu, identifikace příležitostí a hrozeb
  • Rozšíření databáze vydavatelů statistiky NIPOS o hudební vydavatele pro další potenciální využití MK