NF NKST 2011

21. ročník Národní ho festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2011

Koncert 2. etapy původně plánovaný v sále Velké trámy ve Sladovně Písek se v tomto prostoru a ani za spolupráce Sladovny o.p.s. neskuteční. Na pozici ředitele Sladovny došlo ke změně a současné vedení nepřevzalo závazky spojené s konáním Národního festivalu komorních a symfonických těles.

Náhradního spolupořadatele jsme našli v Kyjovském komorním orchestru, jehož uměleckým vedoucím je Jan Sáraz, který je současně členem Odborné rady KSH při NIPOS-ARTAMA a od letošního roku i předsedou ANKST. Ten oslovil vedení Základní školy Ed.Beneše v Písku a získal pro náhradní koncert aulu této školy.

2. etapa NF NKST 2011 se bude konat v sobotu 21. května 2011 v 17.30 hod. v aule ZŠ Ed. Beneše v Písku.

 

PROGRAM:

Flétnový soubor Syrinx a Quintetto con mandolino
Flétny: Jitka Holubová, Iva Latináková, Magdalena Tůmová
Viola: Cyril Klučka

J. Haydn: Trio No. 1 (Adagio, Menueto, Allegro)
J. J. Quantz: Duo II. (Allegro assai, Andantino, Presto)
J. Hook: Trio No. 2 in F (Allegretto, Andantino siciliani, Menueto spiritoso)
W. Fr. E. Bach: Trio G dur pro dvě flétny a violu (Larghetto cantabile, Allegro, Adagio, Presto)
L. von Call : Trio e moll Op. 31 (Allegro, Adagio, Rondo.Allegretto)

 

Kyjovský komorní orchestr
Antonio Caldara: Symfonie č. 8
Sedecia Bohuslav Matěj Černohorský: Fuga c-moll, Fuga D-dur (arr. Jaroslav Smolka)
Jan Sáraz: Fantazie B. M. Vítězslav Novák: Lístek do památníku, Scherzo