NF NKST 2011

21. ročník Národního fes­ti­valu nepro­fe­si­o­nálních komorních a sym­fo­nických těles 2011 zahajuje:

1. etapu Národního festivalu NKST 2011 při­pra­vuje NIPOS-ARTAMA, Aso­ci­ace nepro­fe­si­o­nál­ních komor­ních a sym­fo­nic­kých těles (ANKST) a komor­ní orchestr PRIMAVERA Hradec Králové, jehož uměleckým vedoucím je Mgr. Jaromír Křováček. Zášti­tu nad festivalovým koncertem převzal primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink.

Plakát festivalu ve formátu pdf
Pozvánka ve formátu pdf

Zahajovací etapa se bude konat ve středu 20. 4. 2011 od 19.00 hod. v sále Filharmonie v Hradci Králové.
Mimo hos­ti­tel­ský Komorní orchestr PRIMAVERA se představí Komorní orchestr University Hradec Králové (UHK), Chrudimská komorní filharmonie a Novoměstský symfonický orchestr.

PROGRAM

Komorní orchestr  Univerzity Hradec Králové
J. S. Bach: Braniborský koncert č. 3
F. Mendelsohn Bartholdy: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 – 3. věta S
Sólo klavír: Pavel Zemen

KO UHK a KO Primavera HK
A. Copland Hoe Down

Chrudimská komorní filharmonie
Jeremiah Clarke: Prince of Denmark’s March (Trumpet Voluntary)
Edvard Hagerup Grieg: Suita č. 1 ze hry Peer Gynt, op. 46 
č. 1 Morgenstemning (Jitřní nálada)
č. 4 In Dovregubbens hall (Ve sluji krále hor)
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy
č. 1 Promenáda (instr. Michail Tušmalov)
John Williams: Star Wars Suite, část Across The Stars
Enio Morricone: Gabriel’s Oboe
Henry Mancini: The Pink Panther

Novoměstský symfonický orchestr
G. Rosini: Wilhelm Tell – Finale
L. Bernstein: West Side Story (arr. J. Mason)
A. Chačaturjan: Maškaráda – Valčík
J. Kander: Chicago (arr T. Ricketts)