NIPOS > Nahlížení v Bechyni oslaví čtvrtstoletí

Nahlížení v Bechyni oslaví čtvrtstoletí

Celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení se koná 16. – 19. října 2014 již popětadvacáté. Své inscenace představí v Bechyni osm mladých divadelních souborů vybraných z celé ČR. Půjde výhradně o inscenace autorského typu, tedy s výrazným autorským vkladem členů souborů. Přehlídková část akce je volně přístupná veřejnosti.

Diváci uvidí několik inscenací, které letos už slavily úspěchy na celostátních přehlídkách Mladá scéna, Šrámkův Písek či Jiráskův Hronov. Mezi ně patří pozoruhodná dramatizace románu Ivy Procházkové Nazí souboru BUDDETO ze Soukromé ZUŠ Trnka v Plzni, autorská výpověď souboru Torzo na druhou ze ZUŠ Turnov o závislosti na sociálních sítích nazvanou Z@visláci nebo  sonda do prenatálního vývoje člověka v experimentálním představení souboru Liberi in utero ze ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci pod názvem Lanugo, které se odehraje v prostorách bechyňského kláštera. O inspirativní představení v neděli 19. října se postará slovenský soubor Zasesmelendve ze ZUŠ J. Rosinského v Nitře s oceňovanou inscenací balad K. J. Erbena Kým kohúty noc zaženú. Účastníci se budou od čtvrtka do neděle setkávat nejen na představeních, ale i na společných moderovaných diskusích. K těm jsou jako lektoři tentokrát přizváni herečka a režisérka Michaela Homolová a divadelní dramaturg, dramatik, básník a pedagog Vladimír Fekar. Reflexe jednotlivých představení budou letos inspirovány tzv. optickou (vizuální) poezií a účastníci se setkají např. s básněmi Jiřího Valocha, Vladimíra Burdy, Zdeňka Barborky či Václava Havla.

Dílna Nahlížení se poprvé uskutečnila v roce 1987 v Novém Městě nad Metují a po prvních pěti ročnících se v roce 1993 přestěhovala do Bechyně. Akce měla do roku 2000 podobu specifické tvůrčí dílny založené právě na nahlížení do principu práce a poetiky mladých souborů. Stejnou ambici má akce dosud, od roku 2002 je ovšem především přehlídkou středoškolských a mladých divadelních souborů, které jsou vybírány na základě přihlášek. Její unikátní součástí je samostatná práce účastníků reflektující jednotlivá představení a propojující přehlídkovou část dílny s diskusemi.

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.artama.cz nebo www.drama.cz.

Akci pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, Kulturním střediskem města Bechyně a občanským sdružením Tatrmani. Dílna se koná za finanční podpory Ministerstva kultury.