Nahlížení 2021

Nahlížení 2019: Všecky Barvy, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Soví zpěv

31. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
21.–24. října 2021, Kulturní dům Bechyně

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvo­řivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani, z. s.

Nahlížení je určeno mladým souborům (středoškolským, učňovským či vysokoškolským skupinám, souborům ZUŠ, DDM, SVČ, divadelním studiím apod.), které mají chuť prezen­tovat svou divadelní práci, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenací, navzájem se inspirovat. Akce je vhodná jak pro zkušenější soubory, tak i pro ty, které zatím nemají zkušenost z jiných divadelních dílen či přehlídek.

Dílna může být zajímavá nejen pro ty, kteří už za sebou mají premiéru nebo i pár repríz, a přesto chtějí na inscenaci dál pracovat, ale i pro soubory, které při práci na nové inscenaci hledají nové cesty a možná jsou právě uprostřed jedné z nich. Neočekávají návod, jak dojít k cíli, ale třeba by jim pomohlo, kdyby s nimi ostatní účastníci dílny na chvíli kousek cesty sdíleli. Můžou se tak i dozvědět, jaké „pasti“ na ně čekají a jak se jim vyhnout.

NAHLÍŽENÍ NABÍZÍ:

• představení vybraných divadelních inscenací, ať už „hotových“, či v různém stavu rozpracovanosti,

• možnost prezentace rozpracované či nedokončené inscenace formou veřejné zkoušky,

• moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a zkušenými lektory,

• dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory,

• možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,

• vzájemnou výměnu zkušeností,

• a doufáme, že i inspiraci do další práce.

Nahlížení se zúčastní 6–8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na zá­kladě inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15–20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky. Podmínkou je účast souboru po celou dobu akce. Soubory za účast na Nahlížení neplatí žádný po­platek. Pokud to rozpočet akce dovolí, pořadatelé jim uhradí dopravu do Bechyně a zpět.

Jsme si vědomi toho, že soubory měly v tomto školním roce velmi omezenou možnost zkoušení, většinou se dokonce vůbec nesešly. Konečnou uzávěrku přihlášek proto po­souváme až na nejzazší možný termín, což je 24. září 2021. Zároveň ale upozorňujeme, že výběr souborů budeme provádět průběžně, a pokud se nám podaří vybrat dostatečný počet inscenací do programu akce v dřívějším termínu, nebudeme už na datum uzávěrky čekat. Proto prosíme soubory, aby s přihlašováním neváhaly – další požadované materiály (viz níže) nám mohou poslat dodatečně.

Od přihlášených souborů budeme nejpozději do termínu uzávěrky očekávat videozáznam představení, buď na fyzickém nosiči, nebo přes internetovou úschovnu či sdílený prostor (stačí i pracovní záznam či ukázka z rozpracované inscenace) a scénář. Vítána je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). V případě, že některé z požadovaných materiálů nebude soubor schopen dodat, prosíme, aby se s námi jeho zástupci spojili, abychom se domluvili na řešení.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Kontakt: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos.cz, tel. 778 702 490.

Nahlížení je otevřeno i jednotlivcům – vedoucím souborů, pedagogům SŠ, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna v září 2021.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.