Nahlížení 2021 – nabídka pro soubory

Nahlížení 2019: Všecky Barvy, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Soví zpěv

31. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla
21.–24. října 2021, Kulturní dům Bechyně

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvo­řivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani, z. s.

Nahlížení je určeno mladým souborům (středoškolským, učňovským či vysokoškolským skupinám, souborům ZUŠ, DDM, SVČ, divadelním studiím apod.), které mají chuť prezen­tovat svou divadelní práci, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenací, navzájem se inspirovat. Akce je vhodná jak pro zkušenější soubory, tak i pro ty, které zatím nemají zkušenost z jiných divadelních dílen či přehlídek.

Dílna může být zajímavá nejen pro ty, kteří už za sebou mají premiéru nebo i pár repríz, a přesto chtějí na inscenaci dál pracovat, ale i pro soubory, které při práci na nové inscenaci hledají nové cesty a možná jsou právě uprostřed jedné z nich. Neočekávají návod, jak dojít k cíli, ale třeba by jim pomohlo, kdyby s nimi ostatní účastníci dílny na chvíli kousek cesty sdíleli. Můžou se tak i dozvědět, jaké „pasti“ na ně čekají a jak se jim vyhnout.

NAHLÍŽENÍ NABÍZÍ:

• představení vybraných divadelních inscenací, ať už „hotových“, či v různém stavu rozpracovanosti,

• možnost prezentace rozpracované či nedokončené inscenace formou veřejné zkoušky,

• moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a zkušenými lektory,

• dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory,

• možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,

• vzájemnou výměnu zkušeností,

• a doufáme, že i inspiraci do další práce.

Nahlížení se zúčastní 6–8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na zá­kladě inspirativnosti a kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15–20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky. Podmínkou je účast souboru po celou dobu akce. Soubory za účast na Nahlížení neplatí žádný po­platek. Pokud to rozpočet akce dovolí, pořadatelé jim uhradí dopravu do Bechyně a zpět.

Jsme si vědomi toho, že soubory měly v tomto školním roce velmi omezenou možnost zkoušení, většinou se dokonce vůbec nesešly. Konečnou uzávěrku přihlášek proto po­souváme až na nejzazší možný termín, což je 24. září 2021. Zároveň ale upozorňujeme, že výběr souborů budeme provádět průběžně, a pokud se nám podaří vybrat dostatečný počet inscenací do programu akce v dřívějším termínu, nebudeme už na datum uzávěrky čekat. Proto prosíme soubory, aby s přihlašováním neváhaly – další požadované materiály (viz níže) nám mohou poslat dodatečně.

Pozor: přihlášky přijímáme i po termínu, kapacita akce ještě není naplněna!

Od přihlášených souborů budeme nejpozději do termínu uzávěrky očekávat videozáznam představení, buď na fyzickém nosiči, nebo přes internetovou úschovnu či sdílený prostor (stačí i pracovní záznam či ukázka z rozpracované inscenace) a scénář. Vítána je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). V případě, že některé z požadovaných materiálů nebude soubor schopen dodat, prosíme, aby se s námi jeho zástupci spojili, abychom se domluvili na řešení.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Kontakt: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos.cz, tel. 778 702 490.

Nahlížení je otevřeno i jednotlivcům – vedoucím souborů, pedagogům SŠ, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna v září 2021.