Nahlížení 2020

Nahlížení 2019: Všecky Barvy, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Soví zpěv

NAHLÍŽENÍ 2020
31. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

15.–18. října 2020, Bechyně

DÍLNA ZRUŠENA Z DŮVODU EPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ!

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani, z. s.

Nahlížení je určeno mladým divadelním souborům, které mají chuť prezentovat svou divadelní práci, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenací, navzájem se inspirovat. Akce je vhodná jak pro zkušenější soubory, tak i pro ty, které zatím nemají zkušenost z jiných divadelních dílen či přehlídek.

Dílna může být zajímavá nejen pro soubory, které už za sebou mají premiéru nebo i pár repríz, ale i pro soubory, které při práci na inscenaci hledají nové cesty a možná jsou právě uprostřed jedné z nich. Neočekávají návod, jak dojít k cíli, ale třeba by jim pomohlo, kdyby s nimi ostatní účastníci dílny na chvíli kousek cesty sdíleli. Můžou se tak i dozvědět, jaké „pasti“ na ně čekají a jak se jim vyhnout.

Nahlížení je otevřeno i jednotlivcům – členům souborů i dospělým zájemcům o divadelní práci s mladými lidmi a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci se souborem zatím jen uvažují.

Nahlížení je ojedinělá akce, která probíhá trochu jinak než běžná divadelní přehlídka nebo dílna. Patří k ní mimo jiné:

  • představení vybraných divadelních inscenací, ať už „hotových“, či v různém stavu rozpracovanosti,
  • společné diskuse o představeních s přizvanými odborníky,
  • dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory a reflektující zhlédnutá představení,
  • vzájemná výměna zkušeností a inspirace do další práce.
  • hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

Nahlížení se zúčastní 6–8 souborů, vybraných přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti představené práce, kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15–20 let), dramaturgických kritérií, příp. i termínu doručení přihlášky.

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií jsme v tomto roce posunuli uzávěrku přihlášek i výběr souborů až na září. I soubory tak mají stále možnost poslat přihlášku. Podmínkou je účast po celou dobu akce. Soubory za účast na Nahlížení neplatí žádný poplatek. Pokud to rozpočet akce dovolí, pořadatelé jim uhradí dopravu do Bechyně a zpět.

Soubory, které mají o účast na Nahlížení zájem, prosíme, aby se přihlásily nejpozději do 26. září 2020 pomocí on-line formuláře na adrese www.nipos.cz/nahlizeni2020, případně e-mailem na adrese hulak@nipos.cz nebo poštou: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha. Dále prosíme, aby do data uzávěrky poslaly videozáznam představení (stačí i pracovní záznam či ukázka ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobě) a zároveň text, nejlépe scénář. Použít k tomu mohou běžný nosič, internetovou úschovnu, sdílený prostor na webu apod. Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). V případě, že některé z materiálů nebude soubor schopen dodat, prosíme, aby se s námi jeho zástupci spojili, abychom se domluvili na řešení.

Nahlížení 2020 bude zahájeno ve čtvrtek 15. října večer prezencí účastníků a úvodním představením, ukončeno bude v neděli 18. října brzy odpoledne.

Jako lektoři jsou k diskusím letošního Nahlížení přizváni herečka a režisérka Viktorie Čermáková a rockový muzikant a performer Petr Váša.

Poplatek pro přihlášené jednotlivce (tj. nehrající účastníky): 400 Kč, pro studenty denního studia 300 Kč – zahrnuje vstupné na představení, účast na diskusích a dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KD Bechyně. Za kvalitnější nocleh v internátu nebo v penzionu je možné si připlatit (250–500 Kč / noc).

kontakt: hulak@nipos.cz.

Program bude postupně upřesňován na stránkách www.nipos.cz a www.drama.cz.