Nahlížení 2020

Nahlížení 2019: Všecky Barvy, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Soví zpěv

NAHLÍŽENÍ 2020
31. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

15.–18. října 2020, Kulturní dům Bechyně

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani, z. s.

Nahlížení je určeno mladým souborům (středoškolským, učňovským či vysokoškolským skupinám, souborům ZUŠ, DDM, SVČ, divadelním studiím apod.), které mají chuť prezentovat svou divadelní práci, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenací, navzájem se inspirovat. Akce je vhodná jak pro zkušenější soubory, tak i pro ty, které zatím nemají zkušenost z jiných divadelních dílen či přehlídek.

Dílna může být zajímavá nejen pro ty, kteří už za sebou mají premiéru nebo i pár repríz, ale přesto chtějí na inscenaci dál pracovat, ale i pro soubory, které při práci na inscenaci hledají nové cesty a možná jsou právě uprostřed jedné z nich. Neočekávají návod, jak dojít k cíli, ale třeba by jim pomohlo, kdyby s nimi ostatní účastníci dílny na chvíli kousek cesty sdíleli. Můžou se tak i dozvědět, jaké „pasti“ na ně čekají a jak se jim vyhnout.

Nahlížení nabízí:

  • představení vybraných divadelních inscenací, ať už „hotových“, či v různém stavu rozpracovanosti,
  • možnost prezentace rozpracované či nedokončené inscenace formou veřejné zkoušky,
  • moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a zkušenými lektory,
  • dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory,
  • možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,
  • vzájemnou výměnu zkušeností,
  • a doufáme, že i inspiraci do další práce.

Nahlížení se zúčastní 6–8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti představené práce, kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15–20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky. Podmínkou je účast souboru po celou dobu akce. Soubory za účast na Nahlížení neplatí žádný poplatek. Pokud to rozpočet akce dovolí, pořadatelé jim uhradí dopravu do Bechyně a zpět.

Vzhledem k dopadu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií, především omezené možnosti souborů scházet se a zkoušet, upravujeme pro letošní ročník systém doručování přihlášek. Na adrese www.nipos.cz/nahlizeni2020 najdete on-line přihlášku, kterou při vyplňování sami označíte jako „předběžnou“ nebo „závaznou“.

Předběžná přihláška je určena pro soubory, které by se letošního Nahlížení nejspíš rády zúčastnily, zatím ale nevědí, jestli s tím budou souhlasit všichni členové, jestli stihnou připravit aspoň část plánované inscenace, nebo jestli budou schopny poslat potřebné materiály (text, videozáznam apod.). Předběžná přihláška nám ukáže míru zájmu o dílnu, ale budeme počítat i s možností, že se soubor nakonec na Nahlížení závazně nepřihlásí. Tento typ přihlášky nemusí obsahovat všechny údaje o inscenaci, pokud ještě nejsou známé.

Závazná přihláška je určena souborům, které už budou domluvené, že se dílny chtějí zúčastnit a budou schopny vyplnit většinu údajů a dodat požadované materiály.

Prosíme všechny soubory, aby vyplnily a odeslaly přihlášku pokud možno do 30. června 2020 – po tomto termínu zahájíme první kolo výběru. Abychom ale dali šanci souborům, které už se do konce června nesejdou, ale rozhodnutí přihlásit se na Nahlížení v nich „uzraje“ až během prázdnin či na začátku září, budeme přijímat přihlášky až do 16. září 2020 – po tomto termínu proběhne doplňující druhé kolo výběru a bude zveřejněn seznam vybraných souborů.

Soubory, které pošlou závaznou přihlášku, prosíme, aby zároveň poslaly nejpozději do konce června videozáznam představení, buď na běžném nosiči (poštou), přes internetovou úschovnu, nebo sdílený prostor (stačí i pracovní záznam či ukázka ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobě) a zároveň text, nejlépe scénář. Vítána je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Přiložené materiály na požádání vrátíme. V případě, že některé z materiálů nebude soubor schopen dodat, prosíme, aby se s námi jeho zástupci spojili, abychom se domluvili na řešení.

Kontakt: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos.cz, tel. 778 702 490.

Nahlížení je otevřeno i jednotlivcům – vedoucím souborů, pedagogům středních škol, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna v září 2020 na stránkách www.nipos.cz a www.drama.cz.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.