Nahlížení 2019 – nabídka pro soubory

NAHLÍŽENÍ 2019
30. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

17.–20. října 2019, Kulturní dům Bechyně

Za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a Tatrmani, z. s.

Jubilejní, 30. ročník nepostupové celostátní přehlídky a dílny, určené mladým souborům (středoškolským, učňovským či vysokoškolským skupinám, souborům ZUŠ, DDM, SVČ, divadelním studiím apod.), které mají chuť prezentovat svou divadelní práci, zároveň nahlížet do práce dalších souborů, povídat si o tvorbě inscenací, navzájem se inspirovat. Akce je vhodná jak pro zkušenější soubory, tak i pro ty, které zatím nemají zkušenost z jiných divadelních dílen či přehlídek.

Dílna může být zajímavá pro soubory, které při práci na inscenaci hledají nové cesty a možná jsou právě uprostřed jedné z nich. Neočekávají návod, jak dojít k cíli, ale třeba by jim pomohlo, kdyby s nimi ostatní účastníci dílny na chvíli kousek cesty sdíleli. Můžou se tak i dozvědět, jaké pasti na ně čekají a jak se jim vyhnout.

Nahlížení nabízí:

  • představení vybraných divadelních inscenací, ať už „hotových“, nebo v různém stavu rozpracovanosti;
  • možnost prezentace rozpracované či nedokončené inscenace formou veřejné zkoušky;
  • moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a zkušenými lektory;
  • dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory;
  • možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů;
  • vzájemnou výměnu zkušeností;
  • a doufáme, že i inspiraci do další práce.

Nahlížení se zúčastní 6–8 souborů, které budou vybrány přípravným týmem dílny na základě inspirativnosti představené práce, kvality inscenace, technických parametrů, věkového složení souboru (preferujeme 15–20 let), dramaturgických kritérií i termínu doručení přihlášky. Podmínkou je účast souborů po celou dobu akce. Soubory za účast na Nahlížení neplatí žádný poplatek. Pokud to rozpočet akce dovolí, pořadatelé jim uhradí dopravu do Bechyně a zpět.

Soubory, které mají o účast na Nahlížení zájem, přihlásí se do 16. června 2019 pomocí tohoto on-line formuláře nebo e-mailem na hulak@nipos.cz či poštou na adrese Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2. Nejpozději do konce června pak pokud možno pošlou videozáznam představení na běžném nosiči, přes internetovou úschovnu nebo sdílený prostor (stačí i pracovní záznam či ukázka ze zkoušky zachycující rozpracovanou inscenaci v její stávající podobě) a zároveň text, nejlépe scénář. Vítaná je i další dokumentace (charakteristika souboru a inscenace, program atd.). Přiložené materiály na požádání vrátíme.

Dílna je otevřena i jednotlivcům – vedoucím souborů, pedagogům středních škol, studentům a dalším zájemcům. Nabídka pro tyto účastníky bude uveřejněna v září 2019 na stránkách www.drama.cz a www.artama.cz.