Nahlížení 2013

24. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

Bechyně 17.–20. října 2013

Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani

Nahlížení je určeno všem zájemcům o středoškolské a mladé divadlo a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci s mladým souborem zatím jen uvažují.

Tradiční setkání středoškolských a mladých souborů z celé ČR zahrnuje především:

  • přehlídku divadelních inscenací středoškolských a mladých divadelních souborů
  • moderované diskuse o představeních s vedoucími a členy souborů a zkušenými lektory
  • tvůrčí spolupráci mezi účastníky napříč soubory
  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce

Nahlížení se zúčastní několik vybraných souborů, které mají možnost prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlédnout „pod pokličku“ dalším souborům, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci. Smyslem je nejen získávání nových zkušeností a inspirace do další práce, ale i hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

Nahlížení 2013 bude zahájeno ve čtvrtek 17. října večer prezencí účastníků a úvodním představením. Závěr je naplánován na neděli 20. října – poledne.

Jako lektoři jsou k diskusím letošního Nahlížení přizváni Marie Poesová, pedagožka dramatické výchovy, a Tomáš Žižka, scénograf, režisér a performer, pedagog KALD DAMU v Praze.

Poplatek pro nehrající účastníky: 350 Kč, pro studenty denního studia 250 Kč, zahrnuje vstupné na všechna představení, účast na diskusích, doplňkových dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KD Bechyně. Kvalitnější nocleh v internátu nebo v penzionu je možné si připlatit (200–300 Kč / noc).

Máte-li o účast na Nahlížení zájem, vyplňte PŘIHLÁŠKU a pošlete ji na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, pokud možno do 6. října 2013.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2013

ČTVRTEK 17. října

21.00             

zahájení

21.30–22.15

William Shakespeare – soubor a Zuzana Jirsová
W. S. věčné téma
ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Zuzana Jirsová)

PÁTEK 18. října

9.30–10.15

N. Richard Nash
Vítejte v Brook Valley

Slepice, ZUŠ Strakonice (ved. Jiřina Lhotská)

10.30–10.50

Elfriede Jelineková – Barbora Chovancová, Jana Posníková, Magda A. Veselá
brigita heinze nenávidí

Děti veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc (ved. Magda Ada Veselá)

11.00–11.30

Sue Townshendová – Michaela Homolová a soubor
Něco z Adriana

Ročníkový soubor divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Michaela Homolová)

13.00–16.00

dílny

16.00–17.30

diskuse – nahlédnutí č. 1

19.00–20.30

diskuse – nahlédnutí č. 2

20.30–21.15

Aglaja Veteranyi – soubor Jatka veselé
Proč se dítě vaří v kaši
Jatka veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc (ved. Magda Veselá)

SOBOTA 19. října

9.30–9.45

Ernst Jandl, Friderike Mayröckerová
Pětkrát člověk muž
Škytafky, ZUŠ Aš (ved. Anna Pokorná)

9.55–10.45

Ernst Jandl, Friderike Mayröckerová – Irena Konývková
Pětkrát člověk

HOP-HOP, ZUŠ Ostrov (ved. Irena Konývková)

11.00–11.35

Yann Martel – Dora Rodriguezová, Jitka Svobodová
Pí a jeho život
Brnkadla – Žabinec, SVČ Lužánky, Brno (ved. Dora Rodriguezová, Jitka Svobodová)

11.45–12.25

Kateřina Oplatková Rezková volně podle Petry Soukupové
Vsobě
Vrtule, Slaný (ved. Kateřina Oplatková Rezková)

14.00–16.30

dílny

16.30–18.00

diskuse – nahlédnutí č. 3

19.30–21.00

diskuse – nahlédnutí č. 4

NEDĚLE 20. října

9.30–10.30

Irena Dousková – Irina Ulrychová
Kdopak se vám vo to vůbec prosil
Nazabití, ZUŠ Brandýs nad Labem (ved. Irina Ulrychová)

10.45–11.45

závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí za Nahlížením