Nahlížení 2011

NAHLÍŽENÍ

22. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

Kulturní středisko města Bechyně 20.–23. října 2011

tn_01nahl_a

Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani

Nahlížení je určeno všem zájemcům o středoškolské a mladé divadlo a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci s mladým souborem zatím jen uvažují.

Jde o setkání souborů a dalších zájemců z celé ČR, které zahrnuje především:

  • přehlídku divadelních inscenací středoškolských a mladých divadelních souborů,

  • moderované diskuse o představeních s vedoucími a členy souborů a přizvanými odborníky,

  • tvůrčí spolupráci mezi členy souborů a dalšími účastníky v doplňkových dílnách,

  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce.

Nahlížení se zúčastní několik vybraných souborů, které mají možnost prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlédnout „pod pokličku“ dalším souborům, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci. Smyslem je nejen získávání nových zkušeností a inspirace do další práce, ale i hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2011

ČTVRTEK 20. října

21.00

zahájení a představení souborů

22.00–22.25

Terry Pratchett – Vojta Maděryč a soubor
Hollywoodská kuřata
LDO ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Vojta Maděryč)

PÁTEK 21. října

 9.30–10.15

kolektiv souboru
Je mi patnáct
Sedum divů světa, Gymnázium Fr. Křižíka, Plzeň (ved. František Kaska)

10.30–11.00

soubor na motivy Sławomira Mrożka
VRÁTIT SE 2
Patologické jahody, SPgŠ Fututrum, Praha 10

11.20–11.50

Saki – Jiřina Lhotská a soubor
Elvis aneb To učíte mluvit i krávy
Slepice, ZUŠ Strakonice (ved. Jiřina Lhotská)

13.30–16.30

příprava ve skupinách (dílny)

16.30–18.00

nahlédnutí č. 1 (diskuse)

19.30–21.00

nahlédnutí č. 2 (diskuse)

SOBOTA 22. října

 9.30–10.10

Markus Orths – soubor
Pokojská

Děti veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc (ved. Magda Veselá)

10.30–11.20

Nataša Tanská
Grotesky
Nazabití, ZUŠ Brandýs nad Labem (ved. Irina Ulrychová)

11.35–12.00

Kateřina Oplatková Rezková
Anděl nepřišel?
Roztočená Vrtule, Slaný (ved. Kateřina Oplatková Rezková)

12.15–12.40

Hugo Ball, Tristan Tzara, Hans Arp a další
Kabaret Spiegel
Divadlo Vydýcháno, ZUŠ Liberec (ved. Michaela Homolová)

14.15–16.30

příprava ve skupinách (dílny)

16.30–18.00

nahlédnutí č. 3 (diskuse)

19.30–21.00

nahlédnutí č. 4 (diskuse)

NEDĚLE 23. října

9.30–9.50

Karel Hynek Mácha – Martin Janků a Zdeněk Miklín
K. H. M.
Regina, Břeclav (ved. Martin Janků, Zdeněk Miklín)

10.00–13.00

závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí za Nahlížením


andel_jicin2011


Nahlížení 2011 bude zahájeno ve čtvrtek 20. října večer prezencí účastníků a úvodním představením. Závěr je naplánován na neděli 23. října odpoledne.

Lektory diskusí letošního Nahlížení budou Zuzana Jirsová, učitelka LDO ZUŠ Jindřichův Hradec, dlouholetá vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, a Tomáš Volkmer, divadelní scénograf, výtvarník a režisér z Ostravy, spolupracovník mnoha loutkových i činoherních scén v Čechách a v zahraničí.

Účastnický poplatek 350 Kč, pro studenty denního studia 250 Kč, zahrnuje vstupné na všechna představení, účast na diskusích, doplňkových dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KS Bechyně. Kvalitnější nocleh v internátu nebo v penzionu je možné si připlatit (200-300 Kč / noc).

Máte-li o účast na Nahlížení zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz nejpozději do 7. října 2011.