Nahlížení 2010

NAHLÍŽENÍ

21. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

Kulturní středisko města Bechyně 21. – 24. října 2010

tn_01nahl_a

Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani

Nahlížení je určeno všem zájemcům o středoškolské a mladé divadlo a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci s mladým souborem zatím jen uvažují.

Jde o setkání souborů a dalších zájemců z celé ČR, které zahrnuje především:

  • přehlídku divadelních inscenací středoškolských a mladých divadelních souborů,

  • moderované diskuse o představeních s vedoucími a členy souborů a přizvanými odborníky,

  • tvůrčí spolupráci mezi členy souborů a dalšími účastníky v doplňkových dílnách,

  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce.

Nahlížení se zúčastní několik vybraných souborů, které mají možnost prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlédnout „pod pokličku“ dalším souborům, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci. Smyslem je nejen získávání nových zkušeností a inspirace do další práce, ale i hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2010

ČTVRTEK 21. října

21.00

zahájení

21.30 – 22.00

Pierre Henri Cami
Minikomedie

Centrální zádrhel, ZUŠ Strakonice (ved. Jiřina Lhotská)

22.00

úvodní akce

PÁTEK 22. října

9.30 – 10.10

Peter Hudák a soubor
Noc anjelov
Divadelné štúdio Ochotníček při DK Púchov (ved. Peter Hudák)

10.25 – 11.35

kolektiv souboru
Hvězdná replika
ČAMÚZA, Střední škola uměleckomanažerská, s.r.o., Brno
(ved. Petr David a Eva Herzogová)

11.45 – 12.00

Edgar Allan Poe – Markéta Kubecová

Osud
Inovace, ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy

13.30 – 16.30

příprava ve skupinách

16.30 – 18.00

nahlédnutí č. 1 (diskuse)

19.30 – 21.00

nahlédnutí č. 2 (diskuse)

SOBOTA 23. října

9.30 – 10.15

Michal Hvorecký – soubor
Brand party
Děti veselé, ZUŠ Iši Krejčího, Olomouc (ved. Magda Veselá)

10.30 – 11.00

kolektiv souboru
Abigail
LDO ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Vojta Maděryč)

11.10 – 11.55

Tereza Žluvová
Automat na přání
NAZABITÍ, ZUŠ Brandýs nad Labem (ved. Irina Ulrychová)

12.10 – 12.30

soubor na motivy Jacquese Préverta
Výjev ze života antilop
LDO ZUŠ Třinec (ved. Tereza Vyvijalová)

14.00 – 16.30

příprava ve skupinách

16.30 – 18.00

nahlédnutí č. 3 (diskuse)

19.30 – 21.00

nahlédnutí č. 4 (diskuse)

NEDĚLE 24. října

9.30 – 10.10

Vladimír Fekar
Sestra
Studio Divadla Dagmar a ped. školy Karlovy Vary (ved. Hana Franková)

10.30 – 12.00

závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí (diskuse)

sestra_plasy10

Nahlížení 2010 bude zahájeno ve čtvrtek 21. října večer prezencí účastníků a úvodním představením. Závěr je naplánován na neděli 24. října odpoledne.

Lektory diskusí letošního Nahlížení budou Hana Cisovská, pedagog dramatické výchovy katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, a Tomáš Žižka, scénograf, pedagog KALD DAMU v Praze, režisér, iniciátor a lektor tvůrčích dílen a projektů u nás i v zahraničí.

Účastnický poplatek 350 Kč, pro studenty denního studia 250 Kč, zahrnuje vstupné na všechna představení, účast na diskusích, doplňkových dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KD Bechyně. Kvalitnější nocleh v internátu nebo v penzionu je možné si připlatit (200-300 Kč / noc).

Máte-li o účast na Nahlížení zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz nejpozději do 8. října 2010.