NIPOS > NAHLÍŽENÍ 2010

NAHLÍŽENÍ 2010

21. ročník Celostátní dílny středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení se  uskuteční ve dnech 21. – 24. října 2010 v Bechyni.

Přehlídku pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, Kulturním střediskem města Bechyně a občanským sdružením Tatrmani.

V rámci akce představí své inscenace osm mladých divadelních souborů vybraných z celé ČR, ke kterým se připojí další přihlášení zájemci, vedoucí divadelních souborů, pedagogové, studenti a členové souborů. Zhruba 140 účastníků akce se bude od čtvrtka do neděle setkávat nejen na představeních, ale i na společných moderovaných diskusích. K těm jsou jako vždy přizváni odborníci z oblasti divadla a dramatické výchovy, tentokrát Hana Cisovská z Ostravské univerzity a scénograf a performer Tomáš Žižka, pedagog DAMU. Důležitou součástí Nahlížení je také samostatná práce účastníků založená na reflexi jednotlivých představení a propojující přehlídkovou část dílny s diskusemi.

Přehlídková část akce je přístupná veřejnosti. Diváci mají možnost zhlédnout například hru Vladimíra Fekara Sestra v nastudování Studia Divadla Dagmar a pedagogické školy v Karlových Varech, která se letos s úspěchem zúčastnila festivalů Mladá scéna a Jiráskův Hronov, nebo autorské představení Noc anjelov v podání hostů ze Slovenska, Divadelního studia Ochotníček z Púchova.

Podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.artama.cz nebo www.drama.cz.


Kontakt: Jakub Hulák, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, tel. 221 507 969, 605 948 056