Nahlížení 2009

NAHLÍŽENÍ

20. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla

15. – 18. října 2009  Kulturní středisko města Bechyně

tn_01nahl_a

Pořádají: NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Kulturní středisko města Bechyně a občanské sdružení Tatrmani

Nahlížení je určeno všem zájemcům o středoškolské a mladé divadlo a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci s mladým souborem zatím jen uvažují.

Jde o setkání souborů a dalších zájemců z celé ČR, které zahrnuje především:

  • přehlídku inscenací středoškolských a mladých divadelních souborů,

  • společné diskuse o představeních s vedoucími a členy souborů a přizvanými odborníky,

  • tvůrčí spolupráci mezi členy souborů a dalšími účastníky v doplňkových dílnách,

  • vzájemnou výměnu zkušeností a inspiraci do další práce.

Nahlížení se zúčastní několik vybraných souborů, které mají možnost prezentovat před svými vrstevníky výsledky své divadelní práce, zároveň nahlédnout „pod pokličku“ dalším souborům, společně odkrývat pozadí vzniku inscenací, nabízet i přijímat inspirativní podněty pro další práci. Smyslem je nejen získávání nových zkušeností a inspirace do další práce, ale i hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského amladého divadla.

PROGRAM NAHLÍŽENÍ 2009

ČTVRTEK 15. října

21.00

zahájení

21.10 – 21.45

Karel Jaromír Erben
Svatební košile
ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Zuzana Jirsová)

22.00

úvodní akce

PÁTEK 16. října

10.00 – 10.35

Miloš Macourek – soubor
Nikdo nemůže ven

Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov (ved. Lucie Veličková)

10.45 – 11.05

Richard Bach – Aneta Kopecká a kol.
Jonathan Livingston Racek

Na křídlech, VOŠP a SPgŠ Litomyšl (ved. Aneta Kopecká)

11.20 – 12.00

Jan Werich – Zuzana Jirsová a kol.
Rozum a štěstí

ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Zuzana Jirsová)

13.30 – 16.30

příprava ve skupinách

16.30 – 18.00

nahlédnutí č. 1 (diskuse)

19.30 – 21.00

nahlédnutí č. 2 (diskuse)

21.00

hudební dárek k narozeninám od KSMB

SOBOTA 17. října

9.30 – 10.00

Kateřina Rezková a soubor na motivy různých verzí známé pověsti
Hameln
Roztočená Vrtule Slaný (ved. Kateřina Rezková)

10.10 – 10.40

Virginia Woolfová – Dominika Špalková a kol.
Vertigo
Heidi und Klum
děvčátka z hor, ZUŠ Trutnov (ved. Dominika Špalková)

10.55 – 11.20

Filippo Tommaso Marinetti / Josef Čapek
Válka – hygiena světa

ZUŠ Biskupská, Praha 1 (ved. Hana Trázníková)

11.30 – 12.15

Tomáš Pěkný – Markéta Pavlištíková a kol.
Havrane z kamene

ZUŠ Zlín (ved. Markéta Pavlištíková)

14.00 – 16.30

příprava ve skupinách

16.30 – 18.00

nahlédnutí č. 3 (diskuse)

19.30 – 21.00

nahlédnutí č. 4 (diskuse)

NEDĚLE 18. října

9.30 – 10.40

Iva Procházková – Hana Franková
Soví zpěv

Studio Divadla Dagmar a ped. školy Karlovy Vary (ved. Hana Franková)

11.00 – 12.30

závěrečné nahlédnutí a ohlédnutí (diskuse)

hameln

Nahlížení 2009 bude zahájeno ve čtvrtek 15. října večer prezencí účastníků a úvodním představením. Závěr je naplánován na neděli 18. října odpoledne.

Lektory diskusí letošního Nahlížení budou Alena Palarčíková, učitelka LDO ZUŠ Žerotín Olomouc a dlouholetá vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, a Václav Klemens, režisér a umělecký šéf Divadla loutek Ostrava, pedagog herectví a vedoucí hudebně-dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Účastnický poplatek 350 Kč, pro studenty denního studia 250 Kč, zahrnuje vstupné na všechna představení, účast na diskusích, doplňkových dílnách a nocleh ve vlastním spacím pytli v budově KD Bechyně. Kvalitnější nocleh v internátu nebo v soukromí je možné si připlatit (200, resp. 250 Kč / noc).

Máte-li o účast na Nahlížení zájem, vyplňte přihlášku a pošlete ji na adresu Jakub Hulák, ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, pokud možno do 1. října 2009.

PŘIHLÁŠKA