Nad hlavou – 5. letní škola na katedře výtvarné výchovy 2021

12.–16. července 2021, Katedra výtvarné výchovy PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy PedF UK a NPI ČR.

Inspirativní prostředí pražské katedry výtvarné výchovy PedF UK bude již popáté dějištěm letní školy, tentokrát s tématem Nad hlavou. Všichni účastníci Letní školy postupně projdou všemi třemi ateliéry. Každý z lektorů představí jemu vlastní oblast v dějinách výtvarného umění s daným tématem a každý se ho dotkne v různé autonomní rovině.  Všichni si občas říkáme, že máme všeho až nad hlavu. Co takhle se nad tu hlavu podívat? Co je nad ní? Střechy domů, okapy, komíny, antény, obvodové linie měst a pak dál? Vzduch, pohyb ptáků, kondenzační čáry letadel a ještě dál? Téma bude nahlíženo z různých perspektiv, každý ze tří bloků bude kompaktní, ucelený a přitom specifický. Vše s důrazem na didaktickou a interpretační pozici učitele a nové výtvarné techniky a postupy.

Ateliér kresby: Byla nebyla, nad hlavou zářila
V ateliéru kresby se účastníci ponoří do objevování osobní mytologie. Skrze společnou, ale i samostatnou intuitivní i koncepční „ilustrativní“ práci budou mapovat svůj jedinečný příběh, tedy zákoutí vlastní osobitosti a její zrcadlení v tvůrčí práci i v kresebném gestu a stylu. Dotknou se zároveň společenských kulturních matric a kánonů, které nás často nevědomě formují a naši jedinečnou „hvězdu nad hlavou“ zastiňují. Výsledným artefaktem dílny může být storyboard, abstraktní komix či minianimace.
MgA. Helena Blašková: vyučující na KVV PedF UK Praha, kurátor výstav a koordinátor edukačních aktivit, umělecká tvorba (Letokruhy Chaosu, OG v Jihlavě, Než slunce překročí tvůj stín, Prádelna Bohnice, Praha, Motýlí třesk, Galerie TIC, Brno, Jsme v tom, Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí a další)

Ateliér malby: Krajina nad hlavou
V malířském ateliéru se účastníci seznámí s uměleckými díly současných umělců, kteří se věnují tématu krajiny a prostoru. V praktické tvorbě budou objevovat krajiny, které se rozprostírají kolem nás, v našem nebližším okolí, krajiny nad hlavou, krajiny v hlavě… Budeme experimentovat s lazurami, vrstvami a nánosy barev. V ateliéru se bude pracovat individuálně, ale i formou vzájemné spolupráce se zaměřením na současné malířské techniky.
MgA. Pavla Gajdošíková Ph.D.: vyučující na KVV PedF UK Praha, umělecká tvorba (X Y Z, Alternativa, Galerie Vysočiny, Jihlava; 1147 adres, Galerie 35m2, Praha; Někde se něco koná, Galerie Entrance, Praha (s Janem Pfeifferem); Hledáme-li nebližší, dívejme se na obzor, Galerie G1, Praha a další)

Ateliér výtvarné dramatiky: Nad i pod
Ateliér s Janem Pfeifferem bude veden jako tvůrčí dialog rozvíjející téma nad hlavou metaforou osobního postoje ke světu. Jak vnímáme sami sebe v prostředí, co je pode mnou a co nade mnou? Jak vypadá svět, když zvednu hlavu? Během procesu budou zařazeny společné i individuální sebezkušenostní výtvarné postupy, tvůrčí materiálové i koncepční experimenty, které vyústí ve zhmotnění tématu do objektů, soch a instalací. Současně bude kladen důraz na postprodukci a prezentaci děl.
MgA. Jan Pfeiffer: vyučující na KVV PedF UK Praha, aktivní umělec v oblastech intermediální tvorby a scénografie (nominace na Českého lva za film Cesta ven; první cena české sekce Henkel Award; Jiné vize PAF, cena poroty – 8. přehlídka animovaného filmu; první cena Essl Award CEE aj.)

Plánovaný program:
pondělí 12. 7. 2021, 12.00–18.00 hod. (7 vyučovacích hodin)
Zahájení, performativní akce
úterý 13. 7. – čtvrtek 15. 7. 2021, 9.00–18.00 hod. (33 vyučovacích hodin)
Účastníci se rozdělí na tři skupiny. Každá skupina během tří dnů projde ateliérem malby, ateliérem výtvarné dramatiky a ateliérem kresby.
pátek 16. 7. 2021, 9.00–15.00 hod. (8 vyučovacích hodin)
Závěrečný evaluační seminář bude probíhat formou vernisáže, kde budou koncepčně shrnuta témata tvůrčích dílen.

Předpokládaná cena: 3 000 Kč bez ubytování (účastníci si ubytování zajišťují individuálně).
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

PŘIHLÁŠKA

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.