NÁCHODSKÁ PRIMA SEZONA 2009

postupová fotografická soutěž

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají O.S. Náchodská Prima sezona, město Náchod, ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA v rámci festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima Sezona postupovou fotografickou soutěž jako předkolo 29. národní soutěže amatérské fotografie 2009.

Posláním soutěže je konfrontace tvorby mladých fotografů do 21 let, středoškoláků, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. V průběhu roku se koná velký počet fotografických soutěží, přehlídek či mapových okruhů, které však mají ve své většině pouze regionální dosah. Tato soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší co se v posledním období zrodilo v mládežnické kategorii na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

I. PODMÍNKY SOUTĚŽE

1.        Zúčastnit se může každý středoškolák, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za fotografa amatéra a není mu více než 21 let.

2.        Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené,nerámované a nezalaminované). Fotografie nesmí být starší než 2 roky.

3.        Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a kolektivy.

Kategorie A:         A-01

pro autory do 21 let – fotografie na téma Jak vidím své okolí, co se mi líbí a co mám rád – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu).

A-02

pro autory do 21 let – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to jestli bylo k montáži použito analogové, digitální, nebo obou těchto technologií).

Kategorie B: kolektivy

4.        Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii . Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma. Do národní soutěže postupují oceněné fotografie a porota soutěže má právo vybrat i další fotografie.

5.        Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 18 x 24 do formátu 40 x 50 cm.

6.        Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem vzniku snímku, u kolektivů plným názvem školy či skupiny.

Soutěžní zásilka pro kategorie A0-1, A0-2 a B musí obsahovat přihlášku. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebudou do soutěže přijaty a nebudou vráceny. Škola nebo jednotlivec zašle nebo jinak doručí fotografie na adresu O.S. Náchodská Prima sezona, Masarykovo nám.1 , 547 01 Náchod.

7.        Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

8.        Fotografie, nesplňující podmínky v bodech 5.-7., nebudou do soutěže přijaty.

9.        Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných, které postupují do 28. národní soutěže ve Svitavách, ještě další, které spolu s oceněnými budou vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni.

10.    Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.

II. OCENĚNÍ

Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem ve spolupráci s NIPOS ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)

A-01:    1. cena v hodnotě 500 Kč

2. cena v hodnotě 300 Kč

3. cena v hodnotě 150 Kč

A-02:    1. cena v hodnotě 500 Kč

2. cena v hodnotě 300 Kč

3. cena v hodnotě 150 Kč

Kategorie B (kolektivy)

1.       cena: v hodnotě 600 Kč

Mimo tyto ceny, bez ohledu na kategorie, může porota udělit čestná uznání, nebo další ocenění.

III. Kalendář soutěže

▪           Jmenování poroty: do 1. března 2009

▪           Příjem fotografií: do 31.března 2009

▪           Zasedání poroty: do 3. dubna 2009

▪           Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 2. května 2009

▪           Vyhodnocení 29. národní soutěže amatérské fotografie a zahájení Národní výstavy 16.května 2009

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.


Za vyhlašovatele

Hana Kopecká výkonná ředitelka


Kontaktní adresy:

Náchodská Prima sezona, Petra Němcová, tel. 774 223 298, Masarykovo nám. 1, 547 01 Náchod, primasezona@seznam.cz.

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 221 507 963, e-mail sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz.


příloha: fotografie_nachod_2009_prihlaska