Nabídka seminářů na Divadelním Pikniku Volyně 2014

HERECKÝ TRÉNINK

Lektor: Jan Hnilička

Termín: 8. – 11. května 2014

Pomocí hereckých cvičení a improvizací zkusíme hledat svobodné tělo a hlas, jako nástroj autentického sdělování a jeho cestu k dramatické postavě. Vyzkoušíme, jak odlišné techniky mohou posunout osobní rozvoj i práci na roli. Přes herecká a improvizační cvičení se dostaneme k vstupování do rolí a herecké tvorbě.

Lektor

Jan Hnilička je herec, režisér a choreograf Divadla Dagmar Karlovy Vary a lektor hereckých a pohybových seminářů.

 

JEVIŠTNÍ ŘEČ

Lektorka Eva Spoustová

Termín 8. – 11. května 2014

Co je můj hlas? Zpráva o tom, kdo jsem? Co je mé tělo vzhledem k mému hlasu? Schránka, ze které hlas vychází? Ovlivňují mé myšlenky a mé pocity nějak mé tělo a můj hlas? Mám trému, když mám mluvit nebo zpívat? Bojím se neúspěchu? Dá se proces tvorby hlasu ovlivnit tak, abych se cítil jistěji a aby můj hlas zněl lépe? Chcete si zkusit hrát se svým tělem a svým hlasem? Se svými myšlenkami a pocity? Chcete přicházet na to, jak může fungovat různý způsob komunikace ve vztahu k partnerovi na jevišti i v životě? Chcete pochopit, co všechno se skrývá pod našimi dialogy? Pokud chcete, přijďte si trochu hrát a hodně objevovat nové možnosti svého těla a svého hlasu.

Lektorka

Eva Spoustová je herečka a učitelka jevištní řeči. Učí na pražské DAMU studenty činoherního herectví a vede kurzy komunikačních dovedností. Hereckou profesi vnímá především jako práci s energií a lidské tělo jako fascinující funkční celek. Baví ji hledat souvislosti.

 

PRAKTICKÁ DRAMATURGIE V KOSTCE

Lektor: Luděk Horký

Termín: 15. – 18. května 2014

Seminář bude obsahovat praktická cvičení s textem – jak (ne)škrtat hru, aktuální dramaturgický pozorník – průlet seznamem zajímavých textů a autorů různých žánrů s důrazem na texty a autory vhodné pro uvádění v amatérském divadle, návod jak spolupracovat s agenturami a vysvětlení významu kouzelného slovíčka „proč“.

Lektor

Luděk Horký je absol­ventem diva­delní vědy na FF UK, lek­torem, reži­sérem, dra­ma­turgem. Je zaměst­nán jako manažer dětské tvorby v České tele­vizi. Od roku 1992 působí v praž­ském diva­dle Radar. V sou­čas­nosti stojí v čele sou­borů Hro­beso a Načerno.

 

HERECKÝ TRÉNINK

Lektor: Jan Hnilička

Termín: 15. – 18. května 2014

Tělo je nepostradatelným hereckým nástrojem. Ukážeme si různé cesty, kterými ho probudit a připravit pro dramatickou tvorbu. Tělo mluví první. Pozice, postoj, chůze, pohled, gesto, napětí jsou základní stavební kameny herecké práce, s nimiž si budeme pohrávat.

Lektor

Jan Hnilička je herec, režisér a choreograf Divadla Dagmar Karlovy Vary a lektor hereckých a pohybových seminářů.

 

Cena seminářů je 500,- a zahrnuje kromě samotného semináře i vstupenky na všechna představení celostátní přehlídky v daném termínu a ubytování ve vlastním spacím pytli. Máte-li zájem o kvalitnější ubytování internátního typu, v penzionu nebo hotelu, pořadatelé Vám ho rádi zprostředkují v cenovém rozpětí 150,- až 600,- dle požadované kvality. 

 

Harmonogram

čtvrtek 8. 5. 2014   

19.00 – představení (nepovinné), 22.00 – registrace, seznámení s lektorem

pátek 9. 5. 2014     

3 dvouhodinové bloky semináře, 3 představení

sobota 10. 5. 2014

3 dvouhodinové bloky semináře, 4 představení

neděle 11. 5. 2014 

1 dvouhodinový blok semináře, 2 představení

 

čtvrtek 15. 5. 2014 

19.00 – představení (nepovinné), 20.50 – registrace, seznámení s lektorem, 21.15 – představení

pátek 16. 5. 2014   

2 dvouhodinové bloky semináře, 4 představení

sobota 17. 5. 2014

3 dvouhodinové bloky semináře, 3 představení, 3 diskuse

neděle 18. 5. 2014 

1 dvouhodinový blok semináře, 1 představení, 1 slavnostní zakončení s piknikem

 

Semináře nejsou věkově omezené!

 Zájemci se mohou hlásit nebo dotazovat u Simony Bezouškové (NIPOS-ARTAMA) na e-mailu: bezouskova@nipos-mk.cz, tel.: +420 603 584 489. 

Přihlášku naleznete zde:

Přihláška do semináře DPV 2014