Nabídka seminářů Divadelního Pikniku Volyně 2021

SEMINÁŘE PRO CELÉ DIVADELNÍ SOUBORY, INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE, DOSPĚLÉ I DĚTI 

DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ 

30. června – 7. července 2021, Volyně 

Přinášíme vám nabídku seminářů na letošním Divadelním Pikniku Volyně. Volit můžete mezi sedmidenními semináři pro individuální zájemce nebo celé divadelní soubory šité přímo na míru dle vašich požadavků a potřeb. U souborových seminářů je možné určit si i dobu jejich trvání. 

SEMINÁŘE PRO DIVADELNÍ SOUBORY 

Hlavním smyslem a cílem seminářů pro amatérské divadelní soubory je umožnit vzdělání a rozvoj v oblasti, kterou sami pro svou tvorbu preferujete a potřebujete. Nabídnout vám můžeme osvojení si základních disciplín, jako jsou herectví, jevištní řeč, jevištní pohyb, dialogické jednání, improvizace a další. Pokud se chystáte na zkoušení komedie, dramatu, kabaretu, muzikálu nebo například inscenace pro děti, můžete si objednat seminář na míru, který vás na toto zkoušení dokonale připraví a to jak z hlediska dramaturgického, režijního, tak i hereckého a scénografického.  

Semináře pro soubory je možné plánovat na celou dobu přehlídky nebo i na zkrácené termíny (3–4 dny) podle vašich možností. Lektory seminářů jsou profesionální režiséři, dramaturgové a herci, většinou absolventi či pedagogové DAMU Praha a JAMU Brno. Volbu lektora s vámi zkonzultujeme podle vašich požadavků a vše ostatní zařídíme.  

Seminář může probíhat v dopoledních, odpoledních a večerních blocích. Záleží jen na vás, kolik času chcete věnovat semináři a kolik návštěvě představení. Cena semináře je závislá na počtu účastníků. Minimální poplatek je 1.000 Kč za jeden 4hodinový blok. Podrobnější podmínky účasti naleznete níže.  

SEMINÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE 

HEREC A POSTAVA

ŠTĚPÁN PÁCL

Seminář je zaměřený na tvorbu divadelní postavy s důrazem na herecké čtení dramatického textu a hledání psychofyzického způsobu existence v dramatické situaci. Skládá se mj. také z pohybových cvičení směřujících k hlubšímu poznání hereckého nástroje – vlastního těla a k rozvíjení základního divadelního principu – herecké souhry. Materiálem k tvorbě postavy bude dramatika druhé poloviny 20. století.

Štěpán Pácl

V roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Působil mj. jako umělecký šéf ostravského Divadla Petra Bezruče a jako kmenový režisér Činohry Národního divadla v Praze. Jako pedagog působil na ostravské Konzervatoři a na pražské DAMU, kde vyučoval obor režie a herectví. Od roku 2019 je kmenovým režisérem Činohry Národního divadla Brno, kde inscenoval např. Čechovova Racka nebo Albeeho Kdo se bojí Virginie Woolfové?.

DRAMATURGIE

JANA SLOUKOVÁ

Společně se pustíme na výpravu po stopách dramaturgovy úlohy od výběru hry až po premiéru inscenace. Budeme číst, analyzovat a interpretovat text. Zkoumat jeho možnosti a hranice, odhalovat vnitřní zákonitosti struktury, vytvářet nové tvary, pracovat se situací, škrty, volbou překladů, tvorbou dramatizace a dramatických koláží. Budeme si pojmenovávat témata a motivace a zkusíme si práci s klasickým i experimentálním dramatickým textem. Konzultovat můžeme také hry, které vám právě leží na stole. Budeme společně hledat krásu za slovy a cestu, jak ji přenést na jeviště.    

Jana Slouková

Vystudovala dramaturgii činoherního divadla na DAMU a paralelně také obor teorie a kritika. Od roku 2008 působila jako dramaturgyně Klicperova divadla v Hradci Králové, v roce 2017 přijala nabídku stát se uměleckou šéfovou této scény. Byla dlouholetou dramaturgyní mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. Spolupracovala i s dalšími českými scénami (Divadlo Na Zábradlí, Divadlo Petra Bezruče, Letní Shakespearovské slavnosti aj.) a kromě praktické dramaturgie se věnuje překládání her z němčiny. Od sezony 2019/2020 je šéfdramaturgyní Městských divadel pražských. 

SCÉNOGRAFIE A REŽIJNÍ KONCEPCE

KATEŘINA BARANOWSKA

Jaké jsou možnosti a úkoly scénografie ve vztahu k režijní koncepci? Jak si připravit vhodný prostor? Čím lze vizuálně podpořit režijní záměr/výklad? To jsou otázky, kterými se v semináři budeme zabývat. Seminář je vhodný pro začínající divadelníky – případně pro ty, kteří se na uvedená témata chtějí na letošním Pikniku detailněji zaměřit. Není nutno disponovat nadprůměrným výtvarným talentem nebo dovednostmi, ale ochota chopit se vlastníma rukama i nějakého praktického zadání je nezbytná.

Kateřina Baranowska

Je absolventka DAMU, katedry alternativního a loutkového divadla, obor scénografie. Cca 20let pracuje jako scénografka a kostýmní výtvarnice, režíruje inscenace většinou zaměřené na mladého a dětského diváka. Dlouhodobě spolupracuje s NIPOS-ARTAMA jako lektor a porotce na amatérských divadelních přehlídkách, případně jako lektor divadelních seminářů. Průběžně příležitostně spolupracuje i s různými amatérskými soubory a díky tomu jsou jí dobře známé možnosti a specifika amatérského divadla.

DĚTSKÝ SEMINÁŘ 

TEREZA SKÁLOVÁ A PAVEL SKÁLA

Seminář je určen dětem ve věku od 5 do 12 let. Obsah semináře přizpůsobíme počasí, abychom si co nejvíce užili začínající prázdniny. Budeme hledat ve Volyni tajuplná místa, co probouzí fantazii, vymýšlet k nim příběhy, s nimiž budeme dále pracovat, a rozvíjet je. Budeme si hrát, zpívat a vyrábět.

Jedním z jeho smyslů je umožnit rodičům návštěvu seminářů a jejich dětem poskytnout jedinečný zážitek ze společné tvorby. Seminář pro děti začne vždy o 30 minut dříve a skončí o 4 hodiny později než semináře pro jejich rodiče (8.30–17.00).  

Pavel Skála

Posledních dvanáct let je pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde vede spoustu souborů. Dále působí jako lektor, organizátor a spolu z Barborou Gréeovou řídí Divadelní klub Školka. V neposlední řadě je líný workoholik, o víkendech se potuluje na KVD DAMU (když není karanténa), je manžel a otec tří holek.

Tereza Skálová

Vystudovala VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogiku, před rodičovskou pracovala jako průvodkyně v Montessori MŠ. Při různých příležitostech dělá tvůrčí výtvarné dílny nejen pro děti. Celý její svět se pořád stáčí k divadlu, ke knihám, k přírodě a dětem. Nejlepší je, když se to smíchá všechno dohromady a něco nového vznikne.

PODMÍNKYÚČASTI  

HARMONOGRAM  

Prezence proběhne ve středu 30. 6. 2021 od 17 hod. Individuální i souborové semináře budou probíhat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 6. 7. 2021 vždy od 9.00 do 13.00. Na 7. 7. 2021 je plánovaná tradiční Snídaně v trávě. U souborových seminářů je možné domluvit zkrácené termíny i jiný časový rozvrh. Dětský seminář se bude konat od čtvrtka 1. 7. 2021 do úterý 6. 7. 2021 vždy od 8.30 do 17.00.

VĚK   

Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. U souborových seminářů je možné domluvit výjimku v případě, že za nezletilého bude ručit vedoucí souboru nebo jiná dospělá osoba. Dětský seminář je možné navštěvovat od 5 do 12 let. Výjimky je možné konzultovat.   

CENA SEMINÁŘE  

Individuální seminář – 1.200 Kč na osobu

Souborový seminář pro 1–10 osob – 1.000 Kč za 1 4hodinový blok, dále 100 Kč za každou další osobu.

Dětský seminář včetně stravy (2 x svačina, 1 x oběd a pitný režim) 2.000 Kč.

PLATBA   

Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Divadelního Pikniku Volyně nejpozději do 20. června 2021. Po vyplnění přihlášky (elektronické registrace) Vám bude oznámeno číslo účtu a příslušný variabilní symbol.  

UBYTOVÁNÍ  

V rámci přihlášky si též můžete objednat ubytování na internátu za 230 Kč za noc. Cena pro děti od 3 do 12 let je 150 Kč za noc.

STRAVOVÁNÍ 

Na dny 1.7. – 6. 7. 2021 si můžete objednat stravu. Vybrat si můžete snídaně (70 Kč), obědy (90 Kč) a večeře (90 Kč). Na výběr bude ze tří jídel, jedno bude vždy vegetariánské.  

VSTUPENKY  

Vzhledem k epidemické situaci a posunutí termínu krajských postupových přehlídek bude program festivalu zveřejněn 23. června 2021. Následně bude spuštěn předprodej vstupenek na jednotlivá představení i zvýhodněných permanentek.

INFORMACE  

Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na Simonu Bezouškovou, tel.: 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos.cz  

PŘIHLÁŠKA  

Souborové semináře: https://forms.gle/m8AwdbyzDu85q16h6

Semináře pro individuální zájemce: https://forms.gle/tBwBWHsYe7NrngQe8

Dětský seminář: https://forms.gle/vPwXvGvKUtDWiTqt8