Nabídka seminářů Divadelního Pikniku Volyně 2017

JEVIŠTNÍ ŘEČ
Lektorka Eva Spoustová
Termín 4. – 7. května 2017
Co je můj hlas? Zpráva o tom, kdo jsem? Co je mé tělo vzhledem k mému hlasu? Schránka, ze které hlas vychází? Ovlivňují mé myšlenky a mé pocity nějak mé tělo a můj hlas? Mám trému, když mám mluvit nebo zpívat? Bojím se neúspěchu? Dá se proces tvorby hlasu ovlivnit tak, abych se cítil jistěji a aby můj hlas zněl lépe? Chcete si zkusit hrát se svým tělem a svým hlasem? Se svými myšlenkami a pocity? Chcete přicházet na to, jak může fungovat různý způsob komunikace ve vztahu k partnerovi na jevišti i v životě? Chcete pochopit, co všechno se skrývá pod našimi dialogy? Pokud chcete, přijďte si trochu hrát a hodně objevovat nové možnosti svého těla a svého hlasu.
 
Lektorka
Eva Spoustová je herečka a pedagožka jevištní řeči. Učí na pražské DAMU a vede kurzy komunikačních dovedností. Hereckou profesi vnímá především jako práci s energií a lidské tělo jako fascinující funkční celek. Baví ji hledat souvislosti.
 
DRAMATURGICKÁ AMBULACE
Lektor Jan Šotkovský
Termín 4. – 7. května 2017
Máte zvolený text k inscenování, ale hodilo by se vám s někým probrat jeho možnosti a úskalí, výhody a nevýhody? Nebo naopak hledáte text pro konkrétní soubor, který by se hodil pro všechna jeho specifika a nevíte kam sáhnout, jak zvolit dobře? Pak je tu pro vás Dramaturgická ambulance Jana Šotkovského – terapeutický kroužek pro postižené divadlem, kteří si potřebují tříbit názory, ujasňovat co chtějí a vyměňovat rady. (Rozeslání zvoleného textu nebo charakteristiky vašeho souboru dopředu je výhodou, protože umožní lektorovi i ostatním seminaristům lepší přípravu.)
 
Lektor
Jan Šotkovský je dramaturgem Městského divadla Brno a BURANTEATRu Brno, dramatikem, občasným překladatelem. Vyučuje na JAMU Dějiny světového divadla a porotuje rozličné přehlídky amatérského divadla.
 
DISKUSNÍ KLUB
Lektor Milan Schejbal
Termín 4. – 7. května a 11. – 14. května 2017
Dis­kusní klub je platformou umož­ňu­jící spon­tánní výměnu názorů na před­sta­vení uve­dená v programu Divadelního Pikniku Volyně. Cílem semináře je vytvoření podmínek k analýze inscenace, její nahlédnutí z více úhlů pohledu a formulování, sdílení a výměně názorů. Do diskusního klubu je možné přihlásit se jako stálý frekventant nebo ho navštívit dle libosti a délky vašeho pobytu ve Volyni.
 
Lektor
Milan Schejbal je režisérem a uměleckým šéfem Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagogem pražské DAMU a lektorem mnoha celostátních a krajských přehlídek, i lektorem seminářů včetně Kurzu praktické režie.
 
HEREC A IMPROVIZACE
Lektor Luděk Horký
Termín 11. – 14. května 2017
Improvizace je velice populární hereckou disciplínou. Náš seminář se na ní podívá nikoli jako na divadelní sport, ale jako na cenný pracovní nástroj, užitečný pro herce interpretačního divadla. V semináři nebude improvizace naším cílem, ale prostředkem k další herecké tvorbě. Naučíme se ji záměrně a efektivně používat při práci herce s dramatickou postavou, při hledání optimálního hereckého výrazu a při kontaktu s hereckým partnerem v mantinelech stanovených konkrétní dramatickou situací
 
Lektor
Luděk Horký je absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér v pražském divadle Radar, kde v současnosti vede divadelní soubor Ty-já-tr/HORBESO (zaměřený na činoherní interpretační divadlo pro dospělé).
 
Cena seminářů je 500 Kč (250 Kč pro členy hrajících souborů) a zahrnuje kromě samotného semináře i vstupenky na všechna představení celostátní přehlídky v daném termínu a ubytování ve vlastním spacím pytli. V případě, že máte zájem o ubytování na lůžku, je cena semináře 700 Kč (350 Kč pro členy hrajících souborů).
 
Harmonogram
čtvrtek 4. 5. 2017
18.00 – 00.00
prezence seminaristů
19.15
představení (nepovinné)
22.45
informační schůzka seminaristů s lektory
pátek 5. 5. 2017
2 bloky semináře
4 představení
sobota 6. 5. 2017
3 bloky semináře
4 představení
neděle 7. 5. 2017
3 bloky semináře
2 představení
 
čtvrtek 11. 5. 2017
18.00 – 00.00
prezence seminaristů
18.00 a 20.30
představení (nepovinné)
22.30
informační schůzka seminaristů s lektory
pátek 12. 5. 2017
2 bloky semináře
3 představení
sobota 13. 5. 2017
4 bloky semináře
3 představení
Burke Cup – soutěž nejen divadelních týmů o pobyt na DPV 2018 zdarma
neděle 14. 5. 2017
1 blok semináře
1 představení
Slavnostní zakončení přehlídky s rautem
 
Semináře nejsou věkově omezené!
 
Zájemci se mohou hlásit (zaslat vyplněnou přihlášku) nebo dotazovat u Simony Bezouškové (NIPOS-ARTAMA) na e-mailu: bezouskova@nipos-mk.cz nebo tel.: +420 775 508 654
Přihláška do semináře