Nabídka seminářů a tvůrčích dílen WP 2013

NABÍDKA SEMINÁŘŮ A TVŮRČÍCH DÍLEN
56. Wolkrova Prostějova
11. – 15. června 2013
 

VYPRAVĚČSKÉ DOVEDNOSTI A PRÁCE S POSLUCHAČEM
V dílně budeme pracovat na schopnosti vnímat diváka jako partnera našeho vystoupení. Zaměříme se na kontakt s posluchačem. Budeme se zabývat významem živého očního kontaktu i autenticitou našeho projevu. To vše velmi prakticky.
Improvizace spojená s danými okolnostmi našeho vystoupení a vědomá spontaneita jsou často dovednosti, které nám významně pomáhají udržet divákovu pozornost.
Lektor: Jana Machalíková (Praha) –  recitátorka, trenérka a hráčka improligy, lektorka seminářů s divadelní, improvizační i interpretační tematikou, vyučující na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zdravotní klaun

 

ČÁRA NEBO OBLOUK
Seminář je určen všem, kdo se chtějí zabývat výstavbou scénáře jevištního tvaru, který může být nazýván divadlem poezie. Součástí semináře bude i rozbor viděných představení v rámci přehlídky.
Budeme pracovat na jednom společném scénáři, je možno pracovat i s texty a záměry seminaristů. Máte-li tedy vyhlídnuté texty, připravené záměry, témata, přivezte s sebou.
Jak vystavět scénář – cesta od cíle (sdělení). „Vím-li, kam chci dojít, zbývá jen najít cestu.“
Lektor: Renata Vordová (Plzeň) – samostatně pracující lektorka a pedagožka, dříve recitátorka a členka souborů divadel poezie

 

MOŽNOSTI INTERPRETACE
Seminář je primárně určen sólovým recitátorům, a to i těm, kteří (třeba nikdy) nepostoupili z krajského kola, ale vychází vstříc také ostatním zájemcům o interpretaci literárního textu. Budeme se zabývat především těmi fázemi recitátorovy práce, jež předcházejí veřejnému vystoupení: dramaturgií a rozborem literárního textu s ohledem na jeho význam a smysl. Naše setkávání by mělo dokázat, že rozbor textu nemusí být nuda, ale může přinášet radost z poznání a obohacovat náš vnitřní svět. Poznatky z poetiky textu využijeme při čtení s porozuměním i při hledání vhodných výrazových prostředků pro vlastní přednes. Předmětem rozboru budou vybrané texty z české literatury od 19. století do současnosti a aktuálně i texty, které letos uslyšíme v přehlídce sólových recitátorů.
lektor:  David Kroča (Brno) – pedagog katedry českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, recitátor, literární a divadelní publicista, člen poroty národního kola WP…

 

OD DOJMŮ K POJMŮM
Seminář je určen především pro ty, kteří připravují recitátory na WP, popř. pro porotce nižších kol WP (recitátoři jsou samozřejmě vítáni také). V semináři budeme vycházet z běžné zkušenosti, že jisté techniky, prostředky a kvality recitace v nás vyvolávají pocity a dojmy (uspokojení, nadšení, pocit nudy, chaosu, prozření atp.) Dále budeme vycházet z poznání, že jsme za jistých ideálních podmínek schopni artikulovat tyto dojmy do racionálního názoru, který bere v úvahu obsah a formu textu, jeho historický kontext, jeho současný potenciál atd. Právě utvoření takového názoru je podmínkou dobrého vedení recitátora i kvalitního hodnocení porotce. Přechod od dojmů k pojmům si budeme ukazovat na analýze konkrétních textů, jež posléze zazní na přehlídce WP a poté budou hodnoceny porotou. Tím účastníci semináře dostanou možnost předem analyzovat text, pracovat tak se svými očekáváními a posléze tyto zkušenosti konfrontovat s výkonem a hodnocením poroty.
Lektor:  Radim Šíp (Brno) – recitátor, pedagog Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně, člen odborné rady pro umělecký přednes

Semináře a dílny WP 2013 jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let za jednotnou cenu 300 Kč, která zahrnuje také volný vstup na veškerý hlavní i doplňkový a inspirativní program WP 2013.
Ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně. Ubytování je možné zajistit po dohodě s pořadateli. Pouze ti účastníci, kteří na WP 2013 účinkují v programu přehlídky sólových recitátorů nebo divadel poezie, mají ubytování zajištěno pořadateli WP a zaplatí za účast v semináři 100 Kč.

Semináře jsou akreditovány MŠMT pod číslem: 32797/2010-25-769, to znamená, že zaměstnavatel může účastníkům hradit kurzovné z financí určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. Pro případ, že nebudete z kapacitních důvodů moci být přijati do dílny, o kterou máte největší zájem, uveďte v přihlášce raději náhradní možnost(i). Práce ve všech seminářích a dílnách začne v úterý 11. 6. 2013 a bude probíhat celé odpoledne až do večerního zahájení festivalu WP, a v dalších dnech 12. – 15. 6. většinou odpoledne podle dohody s lektory a možností festivalového programu.

Přihláška ve formátu doc – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA WP 2013

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.