Nabídka dílen a seminářů 81. Jiráskova Hronova

4.–13. SRPNA 2011


A jako ABECEDA DIVADLA

LUDĚK HORKÝ

Seminář je určen především začínajícím divadelníkům. Seznámíte se v něm takříkajíc na vlastním těle a na konkrétním „materiálu“ divadelních představení, která skýtá program JH, se základy divadelní práce. Prostředkem k tomu budou různá cvičení, hry a povídání o jednotlivých inscenacích. Zvláštní pozornost bude věnována základním divadelním principům, „stavebním kamenům“ inscenace, a užití výrazových scénických a hereckých prostředků. Seminář bude pracovat jako uzavřená skupina.


Lektor: Luděk Horký, absolvent divadelní vědy na FF UK, lektor, režisér, dramaturg. Je zaměstnán jako dramaturg Centra tvorby pro děti a mládež v České televizi. Od roku 1992 působí v pražském divadle Radar, vedl zde postupně několik dramatických kroužků, byl zakládajícím členem Divadelního shluku Dovejvrtky. Od r. 1993 pracuje v souboru Ty-já-tr, dodnes je jeho dramaturgem. V současnosti stojí v čele souborů Hrobeso a Načerno.


AD jako ATELIÉR DRAMATURGIE JE DIALOG

RADVAN PÁCL

Společná setkávání během 81. ročníku Jiráskova Hronova otevírají příležitost seznámit se a rozšířit si obsah pojmu dramaturgie v konkrétních podmínkách mezidruhového festivalu amatérského divadla. Jde svým způsobem o určitý druh scénování události, kterou festival je, na podkladě výsledků roční dobrovolné neprofesionální divadelní aktivity.

V jednotlivých seminářích budeme reflektovat denní program přehlídky jako společný základ hledání divadelních a ostatních uměleckých i mimouměleckých souvislostí, budeme se snažit pojmenovat vnímaný obraz z pozice chování a jednání člověka formou dialogu, v němž má své přirozené místo slovo. Toto východisko nám otevře prostor pro názornou práci dramaturga s dramatickým textem i k osvětlení úlohy dramaturga v procesu tvorby s režisérem a hercem. Budeme se společně snažit i vymezit si činnost dramaturga ve vztahu k veřejnosti, jak formou propagace tak i z pohledu možné oprávněnosti k získání respektu ze strany zastupitelů lokality, kde soubor působí.

Cílem Ateliéru Dramaturgie je dialog je poznat dramaturgii jako divadelní disciplínu, která, je-li dobře pochopena, může být aktivně prospěšná neprofesionálním divadelním aktivitám i kulturnímu dialogu.


Lektor: Radvan Pácl se během své divadelní kariéry setkal prostřednictvím zaměstnání – jako kulisák, zvukař, asistent režie – v bratislavském Štúdiu Novej scény s osobnostmi zrušeného Divadla na korze. V roce 1979 se stal zaměstnancem scény Státního divadelního studia – Činoherního klubu. Vystřídal divadelní profese: kulisák, rekvizitář, zvukař, asistent propagace, inspicient. V roce 1989 vystudoval obor dramaturgie na DAMU. V letech 1996 – 1999 byl dramaturgem a vedoucím propagace Paláce Akropolis. V roce 1999 se vrátil do Činoherního klubu na pozici tajemníka uměleckého provozu. Po transformaci Činoherního klubu na o.p.s. se stal dramaturgem s odpovědností za projekt „Činoherní klub uvádí:“. Je redaktorem měsíčníku Činoherní čtení, pracuje v archivu Činoherního klubu a společně s dramaturgem ČK Romanem Císařem a Petrou Honsovou připravil knihu k čtyřicátému výročí Činoherního klubu – Činoherní klub 1965–2005.


DV jako DIVADLO JAKO VÝPOVĚĎ

RENATA VORDOVÁ

Téma: my, scénář: naše zážitky a zkušenosti, prostředky: jakékoli, které nám umožní sdělení, které budeme chtít.

Amatérské divadlo má tu výhodu, že se nemusí řídit žádným dramaturgickým plánem, ani nutností dělat takové inscenace, které zaručeně osloví co nejvíce diváků a tím zajistí svým členům obživu. Může tedy fungovat také jako prostředek k výpovědi skupiny tvůrců a zároveň interpretů. Seminář je určen všem, které zajímá takovýto způsob tvorby, tedy divadlo spíše autorské než interpretační, založené na otevřené výpovědi a nalezení takových prostředků, které ke sdělení pomohou. Pro vedoucí divadelních souborů od studentů po seniory, pro všechny aktivní divadelníky od studentů po seniory, pro ty, kdo se nebojí jít se svou kůží na jeviště a chtějí si vyzkoušet celou cestu vzniku takovéto inscenace.


Lektor: Renata Vordová, režisérka divadla poezie, lektorka kurzů komunikace, interpretace textu a jiné tvůrčí práce, odborná asistentka Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, certifikátní studium dramatické výchovy.


H jako HUDBA V DIVADELNÍ INSCENACI

JAN MATÁSEK

Seminář je příležitostí k získání poznatků a dovedností využitelných při tvorbě hudební a zvukové složky divadelní inscenace. Je určen především těm, kdo se tvorbou této složky inscenace zabývají včetně režisérů. Půjde o praktický seminář, v němž není na účastnících požadováno předchozí hudební vzdělání ani praxe. Jeho hlavní náplní bude uchopení každodenní zvukově-hudební zkušenosti a její převedení do interpretovatelné formy. Přitom není sledován ani hodnocen hudební obsah samotné performance, ale právě zdařilost formy přenosu myšlenky nebo zkušenosti prostřednictvím zvuku. Nejde tu tedy o technickou způsobilost ke hře na určitý nástroj, nebo ke zpěvu, ale o celistvé vyjádření v rámci prostoru, který poskytuje hudba ve svém nejširším vymezení.

Frekventanti se mohou seznámit se základními teoretickými znalostmi, počínaje hudebním názvoslovím, možnostmi hudebních zápisů, jejich přednostmi a nedostatky. Budou mít možnost zapsat myšlenku do grafické partitury s následnou analýzou. Dále prostřednictvím praktických hudebních ukázek nahlédneme rozdíly hudebních tradic některých národů. Objevíme základní orientaci v notovém zápisu, práce s dechem a hlasem, zamyšlení nad působením zvuků a hudby na psychiku a organizmus. Vyrobíme si i jednoduchý nástroj.

Hlavní tematické okruhy semináře: Hudba doprovází pohyb – Zvuk doprovází pohyb – Zvuk součástí hudby – Scénická hudba – Atmosféra, Prostředí – Hudební idea – Autorská tvorba – Hlas, zvuk a hudba v prostoru a čase – Interpretace.


Lektor: Jan Matásek, hudebník a hudební skladatel, autor hudby k mnoha inscenacím Divadla Minor Praha, Alfa Plzeň, Naivního divadla v Liberci, Divadla Aqualung na divadelní lodi Tajemství Divadla bratří Formanů, Národního divadla v Brně aj. Je absolventem konzervatoře v oboru snižcový pozoun. Na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze vystudoval obor skladba populární a jazzové hudby pod vedením prof. Víta Clara.


HP jako HERECKÁ PRÁCE 45+

HANA FRANKOVÁ

Dílna je určena pro kategorii zralého věku, spodní hranice je limitována dosažením 45 let, horní hranice limitována věkem není. Fyzické potíže nejsou překážkou. Hole vítány.

Nabízím společné uvažování nad hereckou tvorbou a příležitost ke vzájemnému inspirování při způsobu práce na roli, když už mě neposlouchá tělo, když mě nikdy neposlouchalo, když mám problém s textací, když mi režisér neumí pomoct s výkladem postavy, když… a když. Budete potřebovat pohodlné oblečení, uzavřenou obuv s pevnou podrážkou a krátký monolog. Můžete použít text z vašich předchozích rolí. Nevolte si text ze hry, kterou ještě hrajete. Věkové výjimky je možno udělovat jen po konzultaci.


Lektor: Hana Franková, zubní laborantka (Blovice, ve Varech nebylo místo, v Blovicích zase nebyl divadelní soubor, škoda, dneska bych byla za vodou), vychovatelka (spojařské učiliště K. Vary), metodik kulturního střediska (Cheb), herečka (Divadelní studio D3, Divadlo V. Nezvala, posléze Městské divadlo K. Vary), středoškolský (osobnostní a dramatická výchova, literárnějazykové praktikum – pedagogická škola Karlovy Vary) a vysokoškolský pedagog (herecká průprava – DAMU Praha), a to nejpodstatnější nakonec – 3x máma (Jan, Magdaléna, František).


KPR jako KURZ PRAKTICKÉ REŽIE

NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

DANIELA FISCHEROVÁ

Čtvrté soustředění posluchačů dlouhodobého vzdělávacího projektu, který byl zahájen v říjnu 2008 v Městském divadle v Děčíně. Kurz je pro nové zájemce uzavřený.

Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.

Kurz pořádá DIVADLO (bez záruky) PRAHA za odborné spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.


Lektor: Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka, pedagožka nonverbální komunikace.


L jako LOUTKA PRO DOSPĚLÉ (DIVÁKY)

MAREK BEČKA

Dílna pro každého, kdo by se rád zkusil vyjádřit skrze hmotu, předmět, loutku. Pomocí jednoduchých etud zkusíme nejdřív zajít za hranice vašich představ a posléze s pomocí vašich témat pokoříme i moji zkušenost. Takže si, prosím, přivezte zajímavá témata, pokud chcete, i nějaký základní materiál na výrobu jednoduchých loutek. Ale vězte, nebudeme se věnovat scénografii, a tak budeme spíš kombinovat zajímavé věci, přírodniny nebo nálezy. Hlavně nás budou zajímat výrazové možnosti, které v sobě loutka skrývá.


Lektor: Marek Bečka v letech 1984–90 absolvoval loutkářskou katedru DAMU v oboru loutkoherectví, v roce 2006 se na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU habilitoval a je tedy docent. V roce 1991 založil s několika spolužáky v Chebu Buchty a loutky a s tímto nezávislým divadlem za uplynulých devatenáct let nazkoušel přes čtyřicet repertoárových premiér pro děti i dospělé diváky. Působí tu jako ředitel, herec, režisér, manažer, technik a mluvčí. Kromě toho působí jako nezávislý režisér (Minor, Lampion Kladno, Miniteatr Lublaň). Od roku 1997 spolupracoval s KALD DAMU jako externista, od září 2001 pracuje na KALD DAMU interně. Dále spolupracuje s mnoha domácími i zahraničními divadelními tvůrci formou dílen, workshopů. Od HongKongu, přes Kolín až do Kanady. Z této spolupráce těží jak studenti, tak Buchty a loutky. Je ženatý a má tři děti.


N jako NEVERBÁLNO PRO POKROČILÉ

MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Tato dílna je určena pouze pro frekventanty, kteří již mají základy pantomimy a neverbálního divadla zvládnuté. Nejlépe studentům, kteří se v minulých letech zúčastnili dílny Michala Hechta. Na této dílně se účastníci seznámí s dalšími kroky potřebnými k realizaci neverbálního představení. Kromě opakování techniky a etudování budeme hledat a poté rozvíjet vlastní téma. Všichni si vyzkouší proces „od nápadu k představení“. Hlavním zdrojem inspirace bude hudba. Proto prosíme všechny účastníky, aby s sebou přivezli co nejvíce hudebního materiálu. Aby se mohli podívat na to, co rádi poslouchají.


Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zoji Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Učil externě na DAMU. Nyní hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově. Organizuje mezinárodní divadelní dílny TIP.


R jako REŽIE

MILAN SCHEJBAL

Účastníci semináře se seznámí se základními postupy divadelní režie, jako je tvorba mizanscény, pohyb a postavení v prostoru, vzájemný postoj a rozmístění a především dramatická situace a jednání, v neposlední řadě také interpretace. To vše si vyzkouší sami frekventanti na praktických ukázkách, ve kterých nebude opomenuta ani práce režiséra s hercem. Podle časových možností bude v průběhu výuky také inscenován krátký jevištní tvar.

Seminář je určen režisérům (ať již pokročilým nebo začínajícím) a všem, kteří se o režijní tvorbu zajímají a chtějí se o ní dozvědět více.


Lektor: Milan Schejbal, absolvent DAMU v Praze (obor režie a dramaturgie). V letech 1994–2006 působil jako režisér a umělecký šéf Divadla ABC v Praze. Od roku 2006 dosud je režisérem a uměleckým šéfem Divadla A. Dvořáka v Příbrami. Jako režisér spolupracoval s mnoha profesionálními divadly (Městské divadlo v Mostě, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Horácké divadlo Jihlava, Theater der Altstadt Stuttgart, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Divadlo F.X. Šaldy v Liberci a další). Od roku 1996 je pedagogem režie a vedoucím ročníku na pražské DAMU (katedra činoherního divadla). Do studia na DAMU byl režisérem a hercem pražského amatérského souboru ANEBDIVADLO. Pracuje jako lektor a porotce mnoha amatérských divadelních přehlídek a seminářů.


SaT jako SVĚTLO A TMA

MARTIN ŠPETLÍK

Účastníci této dílny budou představeni fenoménům světla a tmy a poté zasvěceni do jejich využití – ať už v divadle či kdekoli jinde. Dílna bude určena nejen začínajícím osvětlovačům, ale i scénografům, režisérům či hercům – zkrátka všem, kteří si již všimli, jak důležitá a zásadní je v divadle práce se světlem. Nepůjde zdaleka jen o technický seminář, tématem dílny bude především světlo jako nástroj výtvarníka. Budeme se zabývat intenzitou, úhlem či barvou světla, vytvářet statické obrazy a poté experimentovat s dynamikou světelných změn. Na řadu přijde i práce se zdrojem světla na jevišti, se světlem a stínem jako objektem.

Kdo si uvědomí principy, na kterých světlo funguje, kdo pozná nekonečné možnosti jeho využití, jedině ten nakonec dokáže „myslet světlem“.


Lektor: Martin Špetlík, light designer. Živil se jako osvětlovač například v Dejvickém divadle nebo Paláci Akropolis v Praze, v letech 2004–2007 jako šéf scénického svícení Švandova divadla na Smíchově. Od roku 2007 je na volné noze. Vvytvořil světelné designy pro divadelní soubory jako Teatr Novogo Fronta, Divadlo Continuo, Krepsko, Tantehorse, Spitfire Company nebo holandské Silo Theatre. Vedl workshopy světelného designu mimo jiné na berlínské Die Etage nebo v indiánské rezervaci Wikwemikong v Ontariu.


SMS jako SLOVA, MYŠLENKY A SYMBOLY… FUNGUJÍ

EVA SPOUSTOVÁ-MÁLKOVÁ

Jak pracuje naše tělo: „Biolaboratoř“ = „Jací jsme bioroboti a jak jsme vlastně zkonstruovaní“. Jak způsob našeho myšlení ovlivňuje naši realitu, komunikaci, náš pocit jistoty na jevišti i v životě. Systémy přesvědčení a vzorce chování ve vztahu k držení těla a k dechu. Strach a tréma jako zbytečné osobní brzdy. Hardwarové klouby pohybového aparátu – energetické bloky a stresové uzly v tělovém systému. „Elastické“ tělové napětí. „Zvuková hlavologie“ = „Cesta za hlasem, který je slyšet“. Tvorba hlasu a artikulace. Normativní podoba hlásek. Samohlásky jako nosiče emocí, souhlásky jako nosná kostra mluvy. „Jazyk jako hudba a jazyk, kterým sdělujeme obsah“. Propojení pohybu těla a řeči. „Detektivní pátrání po myšlenkách a vztazích schovaných v textu“. Cesta k výrazu – být „ve spojení“ s hereckým partnerem. Myšlenka „před“ a „pod“ textem. Jak se textem tkají vztahy. „Hrát si s textem“, „hrát text“, „hrát“, nebo „hrát si“..? A všechno další, na co přijde řeč…

Lektor: Eva Spoustová-Málková vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK v Hradci Králové, podstatnou část života strávila před mikrofonem – převážně se věnovala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka), 5 let na DAMU učí předmět Jevištní mluva. Hereckou práci vnímá především jako práci s energií. Zvládnutí optimální techniky řeči vnímá jako nutný základní řemeslný předpoklad herce. Za nejpodstatnější pro jeho tvůrčí cestu považuje citlivé poznávání vlastního osobního prostoru vnitřní svobody a harmonie. Cestu k nim vnímá jako jednu z nejzajímavějších a nejdobrodružnějších výzev, kterou nám život nabízí.


TP jako DÍLNA TVŮRČÍHO PSANÍ – NAPIŠ MI TO!

MARTIN KOLÁŘ

Dílna tvůrčího psaní zaměřená na tvorbu textů všech žánrů a stylů. Jedinečná možnost, jak se propsat Jiráskovým Hronovem od expozice přes zajímavé postavy, přesné dialogy, dramatické popisy, srdceryvné emoce a dějové zvraty až po katarzní finále! Zkusíte psát sami nebo ve skupině dle běžných i neobvyklých zadání a obratem uslyšíte kritiku či pochvalu ostatních. Výsledkem dílny může být scénické čtení nejpovedenějších textů nebo pokus o vytvoření literárního dramatu – krátké čtené divadelní inscenace.

Podle nálady ve skupině můžeme od krátkých pokusů rychle přejít ke kolektivní tvorbě jedinečného literárního útvaru!

Oblíbené knihy a autory přivezte s sebou!


Lektor: Martin Kolář je absolventem rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na divadelní fakultě JAMU. Píše povídky, divadelní a rozhlasové hry, scénáře plenérových akcí, básně a říkadla. Je autorem, hercem a režisérem jihlavského nezávislého divadelního studia De Facto Mimo.


Ž jako ŽONGLOVÁNÍ JAKO KOMUNIKACE

ADÉLA KRATOCHVÍLOVÁ A ROMAN VANČURA

Seminář je určen všem zájemcům o žonglování bez ohledu na dosavadní zkušenost s žonglérskými technikami (i když znalost žonglování se třemi míčky je výhodou). Důležité je odhodlání k systematickému žonglérskému tréninku a chuť pro experimentování s předměty a pohybem. Prvotním úkolem semináře je osvojení techniky žonglování se třemi míčky – samostatně, ve dvojicích i ve skupině. Budeme se věnovat i dalším pomůckám a technikám – šátky, kruhy, kužely, diabolo, talíř, květinová hůl (flower stick), kontaktní žonglování, vícepočetní žonglování atd. Cílem semináře je však uplatnění žonglérských dovedností jako performačního umění.

Téma letošní dílny je žonglování jako komunikace, obrátí naši pozornost k předmětům jako ke komunikačním partnerům nebo komunikačním prostředkům. Budeme hledat znázornění způsobů komunikace žonglováním. Jinou cestou k divadelnímu zpracování komunikace bude využití symbolických forem. Účastníci semináře si mohou přivézt svoje žonglérské pomůcky či předměty, se kterými chtějí žonglérsky experimentovat. Základní žonglérské náčiní bude v semináři k dispozici, počítá se s výrobou žonglérských míčků pro seminaristy.


Lektorka: Adéla Kratochvílová, absolventka JAMU, postgraduální studium v oboru Divadlo a výchova u prof. Zoji Mikotové s tématem žonglování. Má svobodné povolání (Divadlo KUFR), pracuje jako zdravotní klaun. Zabývá se především autorským pohybovým, klaunským a pouličním divadlem, jehož součástí je využití žonglérské dovednosti. Jako lektorka se podílí na realizaci žonglérských dílen (Aleje).

Asistent: Roman Vančura, absolvent MU v Brně, absolvent JČU v Českých Budějovicích – studijní program Psychologie, obor Arteterapie. Další vzdělání – kursy Českého sdružení pro waldorfskou pedagogiku, dlouhodobý psychoterapeutický výcvik Českého institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii – Dialog. Pedagog a arteterapeut Waldorfské ZŠ a MŠ Brno, lektorská činnost v oboru arteterapie a artefiletiky.


3D jako DISKUSE, DISKUSE, DISKUSE

LEKTOŘI PC, JAKUB HULÁK, ROMAN ČERNÍK

Pro ty zájemce o účast na JH, kteří si nevybrali z výše uvedené nabídky a nejraději ze všeho diskutují o viděných inscenacích, jsme připravili tzv. diskusní balíček. Každé dopoledne ve dnech 6. – 13. srpna (10.00–13.00) se mohou podělit o své názory na Dopolední diskusi pod vedením moderátora Jakuba Huláka, odborného pracovníka NIPOS-ATMAMA.

Odpoledne pak mohou navštívit Problémový club a večer Diskusní klub s moderátorem Romanem Černíkem.


PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY

NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

PC – Problemový club

Pro­blé­mový club (PC) je veřejným diskusním fórem. Bude rea­li­zo­ván for­mou roz­pravy – dispu­tace pěti­člen­ného lek­tor­ského týmu slo­že­ného z před­ních odbor­níků a účast­níků z pléna. Odra­zo­vým můst­kem pro PC jsou insce­nace uve­dené v hlav­ním, pří­padně v dopro­vod­ném pro­gramu JH. Jeho hlavním smyslem a cílem je vytvořit prostor pro nahlédnutí inscenací z nejrůznějších úhlů pohledu, hledání smyslu amatérského divadla a jeho vyslovování se k současnosti.

Lek­toři:

Alena Zeman­čí­ková, absolventka DAMU (obor dramaturgie), dramatička, spisovatelka, dra­ma­tur­gyně literárně-dramatického vysí­lání Českého roz­hlasu 3 – Vltava a lektorka krajských a celostátních přehlídek

Martina Schlegelová, absolventka DAMU (obor režie a dramaturgie), v letech 2003–2007 lektorka divadelního oddělení pro německy mluvící oblasti, Velkou Británii a USA (Dilia), kmenová režisérka a dramaturgyně Divadla Letí Praha a odborná asistentka katedry teorie a kritiky pražské DAMU

Aleš Bergman, diva­delní vědec, reži­sér a peda­gog – vedou­cí ate­li­éru čino­her­ního herec­tví na JAMU v Brně, režie a insce­nační tvorba na katedře výchovné dra­ma­tiky DAMU v Praze, Psy­cho­lo­gic­ký ústav Filo­zo­fické fakulty Masa­ry­kovy uni­ver­zity v Brně

Vladimír Fekar, absolvent JAMU Brno (obor dramaturgie), dramaturg Městského divadla Zlín, dramatik, spisovatel, básník, lektor krajských a celostátních přehlídek

Vladimír Mikulka, absolvent ČVUT – FEL a divadelní vědy na FF UK, divadelní kritik, redaktor Světa a divadla, zaměstnanec Divadelního ústavu v oddělení bibliografie/zahraniční divadelní periodika, člen skupiny Inženýr Vladimír (Rockband) a divadelního uskupení Ing. Antonín Puchmajer D.S.


Pro­blé­mový club pro­běhne vždy v odpo­led­ních hodi­nách (14.00–16.00) od soboty 6. 8. do soboty 13. 8. 2011 včetně. Poslu­chači tema­tic­kých semi­nářů a dílen, kteří se budou chtít zúčast­ňo­vat Pro­blé­mo­vého clubu pra­vi­delně, vyznačí tento požadavek na při­hláš­kách, aby jim mohla být návštěva umož­něna (para­lelně se totiž usku­teční některá před­sta­vení hlav­ního pro­gramu JH).


Diskusní klub

Roman Černík

Diskuzní klub je dalším volně přístupným fórem JH, příležitostí umožňující spontánní výměnu názorů na představení uvedená na JH všem, kdo o to projeví zájem. Diskuze nebude nikterak obsahově předurčována. Kromě moderátora se můžete těšit i na zajímavé hosty.

Diskuzní klub proběhne vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu.

Lektor: Roman Černík, amatérský režisér, organizátor kulturního dění zejména v Plzni a Plzeňském kraji, pedagog dramatické výchovyPODMÍNKY ÚČASTI

Věk: Semináře a dílny jsou určeny zájemcům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hronova přivézt písemný souhlas rodičů na formuláři, který jim bude zaslán.

Cena: Poplatek za dílnu je 2.700 Kč. Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Jiráskova Hronova nejpozději do 15. července 2011. Po odeslání přihlášky Vám bude oznámeno číslo účtu a příslušný variabilní symbol.


Kromě samotné dílny vám bude poskytnuto: hromadné ubytování ve spacáku v prostorách školních tříd v tělocvičně, základní zázemí pro hygienu, stravování ve školní jídelně (obědy a večeře) od 5.8.2011 a vstupenky na představení.


Ti, kdo mají zájem o kvalitnější ubytování, si jej mohou objednat u Kulturního a informačního střediska Hronov, nám ČSA 500, 549 31 Hronov, tel.: 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov.cz. Pokud máte v plánu si s sebou do Hronova přivést psa nebo jiného zvířecího mazlíčka, objednejte si prosím také samostatné ubytování. Společné ubytování s ostatními seminaristy Vám v takovém případě totiž nebude umožněno.

Harmonogram:

–          příjezd a prezentace ve čtvrtek 4.8.2011

–          09.00 – 15.00             semináře a dílny (pouze v pátek 5.8.2011)

–          09.00 – 13.00             semináře a dílny (v ostatních dnech)

–          14.00 – 16.00              Problémový club (od soboty 6.8.2011)

–          13.00 – 23.30             představení JH

–          v noci                              diskusní klub


Informace: Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na Simonu Bezouškovou – programovou ředitelku JH na tel.: 603 584 489 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz