Muzea a galerie

MUZEA A GALERIE

Předmětem statistického zjišťování jsou muzea, památníky a galerie (muzea výtvarných umění vlastnící sbírkové předměty) vč. poboček na území České republiky. Za pobočku se považují ty detašované části muzea nebo galerie, které jsou mimo sídlo muzea nebo galerie a tvoří s vykazujícím subjektem organizační jednotku.

Statistický výkaz Kult (MK) 14-01

Pro rok 2017

Výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) (PDF)
Výkaz o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění) (DOC)

Elektronický sběr statistiky

Odkaz na elektronický sběr statistiky o muzeu a galerii (muzeu výtvarných umění)

Přehledy vybraných ukazatelů

Přehledy vybraných ukazatelů naleznete v rubrice Statistická data v publikacích

Kontakt

Hana Šílová
tel: 221 507 919
email: silova@nipos-mk.cz