Mladá scéna 2021 – semináře

Mladá scéna
18. celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
25.–29. června 2021, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

Základní přehlídkový program sestavený z inscenací  mladých souborů vybraných ze všech krajů ČR doplňuje pět seminářů pro studenty a jeden pro pedagogy. Práce v seminářích bude zahájena v pátek 25. června v odpoledních hodinách, v dalších dnech budou semináře probíhat od 9 do 12 hodin a skončí v pondělí 28. června ve 12 hodin. Přihlásit se do vámi zvoleného semináře můžete Jakubu Hulákovi e-mailem na adrese hulak@nipos.cz.

Letošní utajené téma přehlídky je nic.


SEMINÁŘE


ZASTAVENÍ V POHYBU

Budeme se zabývat takzvaným „mrtvým bodem“ v pohybu. Je to ten krátký moment, kdy se na houpačce na chvilku zastavíš, než zase letíš zpět (chvíle prázdnoty, bezčasí, chvíle ničeho, nečinnosti). Této chvilenky můžeš využít a otočit se, přehmátnout držení, změnit směr, odpočinout si, vyskočit nebo uchopit partnera. Proto je výraz „point mort“ používán akrobaty, žongléry nebo astronauty. Tento moment a fyzikální pojem budeme spolu hledat a zkoumat i v našich každodenních situacích. Předem se třeba zamyslete, která chvilka je to během smažení palačinek?

Workshop bude složen z pohybového tréninku, tělesné práce na improvizované houpačce a společné tvorbě krátkých hereckých etud k tématu. 

Lektorka: HALKA TŘEŠŇÁKOVÁ, vystudovala na katedře nonverbálního divadla a komedie HAMU u Ctibora Turby. Dnes se řadí mezi přední tvůrce alternativního pohybového (fyzického) divadla u nás. Nejčastěji vystupuje v divadlech Alfred ve dvoře (se skupinou Secondhand Women) a Roxy/NoD, vedle toho vede dílny zaměřené na různé formy performing arts a spolupracuje s profesionálními činoherními divadly jako pohybová poradkyně a choreografka.


PERFORMANCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU

V rámci semináře se seznámíme s uměleckým druhem „performance art“, médiem na pomezí výtvarného umění a divadla. Krása performance spočívá mimo jiné v její otevřenosti, v tom, že se jí může věnovat kdokoliv a kdekoliv. Obvyklá kritéria technické preciznosti, jaká nalézáme například u herectví nebo tance, neplatí. Být dobrým performerem nebo dobrou performerkou znamená najít si svůj osobní styl a způsob prezentace. Přidejte se a pojďte společně prozkoumat tuto unikátní experimentální uměleckou formu! Budeme pracovat převážně ve veřejném prostoru, předchozí zkušenost s performance není zapotřebí.

Lektor: ANTONÍN BRINDA, pracuje v médiích performance-, urban-, walking- či body-artu. Vytváří minimalistické, konceptuální práce, jejichž prostřednictvím ohledává oblasti jako jsou urbanismus, dopravní infrastruktura, politická geografie nebo mezinárodní mobilita. K vybalancování vážnějších témat vytváří také osobnější a humornější performance. Vystudoval různé umělecké a umělecko-teoretické obory v Praze, Brně, Helsinkách a Istanbulu. Vyjma umělecké činnosti je také organizátor/kurátor uměleckých událostí a festivalů v ČR a v zahraničí. Antonín by si přál vědět, “Jak se milovat s městem.” http://antoninbrinda.com/


TÉMA A INSPIRAČNÍ OKRUHY ETUD NA NIC

Nejsme na světě jen proto, abychom si hráli, ale také abychom objevovali. Ovšem bez hravosti, která přináší soustředění, zvídavost a radost, se dostaneme jen ke kopírování. Není důležité podávat výkony, srovnávat se a plnit zadání, ale zažít opravdové zaujetí. Jedině když jsem sama/sám zaujat/a, mohu zaujmout druhé. Ale jak na to? Budeme se věnovat psychofyzickým, kreativním, fantasmatickým, temporytmickým cvičením a herním situacím a etudám, které rozvíjejí apercepci, tělesnou představivost, kreativitu. Nebudeme se tvářit, že se nás netýkala náročná situace posledního roku. A kam nás uvrhla? Nadneseně řečeno do „divného místa“ (heterotopie). Zde a teď se komplikuje, jsem zde a jinde, fyzicky promlouvám a ostatní mě slyší a vidí jinde. Jak je možné se bez společného místa socializovat? Toto téma považujeme za aktuální a rádi bychom ho využili ke společnému sdílení, které umožní aktivní participaci všech zúčastněných. Chceme pracovat se zrcadlením, ukotvením, zabydlením v sobě, aby bylo možné rozvíjet kreativní potenciál.

Lektorka: VENDULA JEŽKOVÁ, věnuje se lektorování herecké propedeutiky, „kreativního hraní“ na Psychosomatické klinice Prahy 6 a spolupracuje na vzdělávacích projektech Národního pedagogického institutu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj. V roce 2016 obhájila na brněnské JAMU disertační práci „Herectví jako tvorba. Studie k ustavujícím složkám tvůrčí činnosti“. Vede divadelní platformu Just Monkeys.


HLASOVÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Vlastní hlas nás provází, reprezentuje i nějak určuje celý život, aniž bychom měli možnost jej skutečně a beze zbytku poznat. Budeme ohmatávat toto tajemství rodící se uvnitř našeho těla, budeme se s ním seznamovat pomocí cvičení a písní, budeme se jím dotýkat sami sebe i druhých lidí. Budeme hledat souvislost mezi naším hlasem a duší, náladou a emocemi. Budeme svědky i tvůrci zároveň.

Lektorka: ZUZANA VLČINSKÁ, muzikoložka, psychoterapeutka, zpěvačka a lektorka české Orffovy společnosti. V průběhu více než dvacetileté práce se širokou zpěváckou veřejností i s „nezpěváky“ dospěla k vlastní svébytné pedagogicko-terapeutické metodě nazvané prožitkové zpívání. Ve svém přístupu spojuje muzikalitu, pohyb, imaginaci, hru a práci s hlasem, tělem a emocemi. Pro společné i terapeutické zpívání upravuje staré lidové písně ze slovanského okruhu s těžištěm v moravském folkloru. Působí ve studiu DanceLab v Praze. Vydala zpěvníky s CD Poslyšte s radostí a Písně na cesty krajinami duše. www.prozitkovezpivani.cz


Kontakt: Jakub Hulák, e-mail: hulak@nipos.cz, tel. 778 702 490