Možnosti animace 2019

MOŽNOSTI ANIMACE – MOŽNOSTI DIALOGU I (pro začátečníky), 5.–6. října, Studio Dobeška, Praha

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Spolek Ultrafun, Kulturní centrum DOBEŠKA
Lektoři: Lou Sanitráková, Pavla Šnajdarová, Eliška Vojtková
Počet účastníků: 21

První díl víkendového semináře MOŽNOSTI ANIMACE – MOŽNOSTI DIALOGU (pro začátečníky), který pořádal NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se spolkem Ultrafun, se
uskutečnil 5. – 6. října 2019 v prostorách Studia Dobeška v Praze. Semináře se zúčastnilo 21 účastníků. Hlavním obsahem semináře byl základní vhled do základů animovaného filmu.

Po teoretickém úvodu o podstatě animovaného filmu byly účastníkům představeny animační hračky a předanimační techniky. Poté si ve skupinách vyzkoušeli základní animační techniky: ploškovou animaci, animaci s barvami, či plastelínou nebo práci s pískem a různými materiály na prosvětlovacím stole. Blíže se seznámili s programem „Stop motion studio“, který je kompatibilní s tablety. Spojujícím tématem víkendového semináře pro všechny tvůrčí skupiny bylo motto s možností volného navázání „Co by se stalo, kdyby…“ podle stejnojmenné knihy Daisy Mrázkové.

V následující části semináře se účastníci ve skupinách/filmových štábech věnovali tvorbě kresleného scénáře – storyboardu. Po konzultaci s lektorkami pracovali s profesionálním animačním programem „Dragon frame“, který je určen nejen pro snímání materiálu, ale také k doplnění zvukové složky. Důraz nebyl kladen na technickou dokonalost, ale na tvořivost pedagoga tak, aby dokázal rozeznat, která animační technika je pro daný námět nejvhodnější. Výstupem semináře byly krátké animované filmy.

Všichni účastníci obdrželi potřebné povědomí o zdrojích pro práci na animovaném filmu (volně stažitelnou hudbu a prezentaci s odkazy na weby s danou tematikou a databází publikací k tématu a možnosti legálního přístupu k filmům). Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrželi osvědčení.