Moravské zemské muzeum otevře kurz Muzejní edukátor

Nepřehlédněte možnost přihlásit se na 3. ročník akreditovaného kurzu Muzejní edukátor, který pořádá Moravské zemské muzeum.

Účastníci kurzu se mohou těšit na navštívení 7 nejvýznamnějších muzeí a galerií na Moravě při 10 dvoudenních setkáních jednou měsíčně a na získání orientace v aktuálním muzejně edukačním dění v domácím i zahraničním prostředí. Pod vedením profesionálních lektorů z oborů muzejní pedagogiky, muzeologie a výtvarné pedagogiky získají zájemci znalosti a potřebné praktické dovednosti pro všechny pracovní pozice v oblasti vzdělávání a práce s veřejností v kulturních sbírkotvorných a paměťových institucích.

Uvedený kurz je vytvořen v souladu se zákonem jako kurz rekvalifikační a zájemci mohou být do něj přijati při splnění stanovených podmínek.

Lekce probíhají dva dny v měsíci po dobu od září do června v rozsahu výuky 128 hodin prezenční výuky a 92 hodin samostudia.

Uzávěrka přihlášek je 22. srpna 2022.

Veškeré podrobné informace a kontakty naleznete na stránkách MZM.