KAM > Drama Education in the Czech Republic: Monografie o české dramatické výchově v anglickém jazyce

Drama Education in the Czech Republic: Monografie o české dramatické výchově v anglickém jazyce

Období realizace: 2021-2023

Výzkum byl realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). Jeho cílem bylo připravit reprezentativní odbornou publikaci, která osloví širokou zahraniční odbornou veřejnost z oblasti dramatické výchovy, potažmo divadla a pedagogiky (případně dalších relevantních oborů) a podá celistvý obraz o vývoji i současných podobách dramatické výchovy, vč. jejího potenciálu koexistence s jinými uměleckými oblastmi. Součástí publikace jsou nově psané studie respektující možnou míru obeznámenosti zahraničního čtenáře s českým dramatickovýchovným prostředím, ale i texty přejaté z již vydaných publikací (např. příklady dobré praxe), které budou upravované a adaptované pro potřeby monografie.

Výsledky výzkumu:

Významné osobnosti podílející se na projektu: