Mladá scéna

Mladá scéna je celostátní přehlídka studentských divadelních souborů. V letech 2003–2008 se každoročně konala v Náchodě v rámci víceoborového studentského festivalu Náchodská Prima sezóna. Od roku 2009 probíhá v Ústí nad Orlicí.

Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti. Paralelně při přehlídce probíhají také vzdělávací semináře pro studenty i pedagogy (trvající čtyři dny).

Na MS si můžete zahrát v případě, že váš studentský soubor získá doporučení z krajské postupové přehlídky a programová rada vaší inscenaci vybere do programu. Do některého ze seminářů se může přihlásit každý, tím pádem může být na přehlídce a chodit na všechna představení – nabídka seminářů bývá vyvěšena na našich stránkách na přelomu března a dubna.

Celostátní přehlídku pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se z. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.