NIPOS > Mladá scéna na Malé scéně v Ústí nad Orlicí

Mladá scéna na Malé scéně v Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí bude od středy 22. do neděle 26. června 2016 probíhat Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů Mladá scéna. Kromě zajímavých a inspirativních vystoupení mladých souborů, většinou středoškolských, bude součástí přehlídky také vzdělávací program pro studenty, ale i pro jejich pedagogy.

V programu přehlídky vystoupí patnáct divadelních souborů vybraných z patnácti postupových kol ze všech krajů České republiky. „Přehlídka se pokusí představit středoškolské a mladé divadlo v celé jeho šíři,“ uvádí Jakub Hulák z pořadatelské organizace NIPOS. „Diváci uvidí systematicky vedené soubory základních uměleckých škol i jednorázová uskupení středoškoláků s autorskými projekty, činoherní inscenace, pokusy o absurdní divadlo, divadlo poezie, loutkové divadlo nebo stylizované autorské výpovědi.“ Účastníci mají možnost nejen zhlédnout všechna představení, ale také se aktivně zapojit ve společných diskusích o viděném. Lektorský sbor bude letos pracovat ve složení Jiřina Lhotská, Vladimír Fekar, Ivo Kristián Kubák, Jana Soprová a Jakub Hulák.

Vzdělávací část obsahuje sedm seminářů, z toho jeden pro pedagogy s dramaturgem Městského divadla Zlín Vladimírem Fekarem. Studentské semináře jsou zaměřeny na site-specific (Roman Černík), pohyb (Veronika Vaculíková), autorské psaní (Martin Kolář), herectví (Halka Je Třešňáková), hudbu (Miloš ORSON Štědroň) a fyzické básnictví (Petr Váša).

Stejně jako v minulých letech má i letos přehlídka své „utajené“ téma, kterým jsou sny. S tématem snů bude korespondovat i inspirativní představení Petra Váši založené na jeho metodě fyzického básnictví.

Pro osvěžení se účastníci tradičně vydají na společný výlet.

Pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají přehlídku NIPOS-ARTAMA a Malá scéna Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Gymnáziem Ústí nad Orlicí a za finančního přispění města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

Kontakty pro média:

Jakub Hulák, dětské divadlo, přednes a dramatická výchova, ARTAMA, tel: 221 507 969, 778 702 490, email: hulak@nipos-mk.cz, Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 773 699 368, email: hancilova@nipos-mk.cz