Mladá scéna 2017 – semináře

Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
21.–25. června 2017, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí. Program doplňuje šest seminářů pro studenty a jeden pro pedagogy. Práce v seminářích bude zahájena ve středu 21. června ve 14 hodin, v dalších dnech budou semináře probíhat od 9 do 12 hodin a skončí v sobotu 24. června. Přihlásit se do zvoleného semináře můžete Jakubu Hulákovi e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz (uveďte jméno, adresu, datum narození, soubor, vybraný seminář) nejpozději do 27. května 2017. Cena za seminář: 400 Kč (platí se na místě). Utajené téma přehlídky je překračování vlastních limitů.

NEUTRÁLNÍ MASKA
„Jakmile vezmete herci obličej, dostaví se elektrizující účinek: herec náhle objeví, že ona věc, se kterou člověk žije a o níž ví, že neustále něco vysílá, najednou neexistuje. Je to ten nejpozoruhodnější zážitek osvobození.“ (Peter Brook) Maska se stává očima, naše tělo tváří. Zdánlivě neměnná maska odráží citové stavy herce, znamená objevení vlastního těla skrze imaginaci. V masce totiž využíváte tělo jinak, byť byste prováděl stejné pohyby a gesta. V masce  jste to vy, a přece ne! Pohybový workshop vychází z metody Jacquesa Lecoqa, která se ve světě vyučuje na specializovaných školách.
Lektorka: Veronika Poldauf Riedlbauchová, režisérka, choreografka a pedagožka, která neutrální masku studovala na Institut del Teatre v Barceloně.

ZVUK–TĚLO–PROSTOR
Seminář zabývající se zvukem, způsoby jeho vnímání a produkce se zaměřením na jeho základní vztahy k tělu a prostoru. Cílem bude rozšířit běžnou tvůrčí pozornost, utvořit si specifický vztah k prostoru, a to prostřednictvím zvuku a základních metod site specific. Aktivní poslouchání prostředí, práce s field recording, což je termín používaný pro audio nahrávky vyrobené mimo nahrávací studio, který se vztahuje k oběma případům nahrávaných zvuků přírodních i vytvářených člověkem. Výroba vlastních nástrojů, jejich snímání a kompozice. Následná postprodukce a možnosti aplikace v divadle. Zvuk jako vedoucí složka divadelního procesu. Prostorový zvuk, a jak ho vytvořit z pohledu divadelníka.
Lektorka: Heidi Hornáčková, vystudovala obor divadelní tvorba v netradičních prostorech – režii/dramaturgii a nadále studuje na KALD DAMU. Pořádá festivaly performance a zabývá se spánkem.

IMPROVIZACE – SKOK DO NEZNÁMA
Budeme zkoušet být tady a teď, přítomni celým tělem, být si vědomi svých pocitů a emocí a pracovat s tělesným napětím. Zkusíme plout v proudu podnětů, kde není radno chytat se svých stereotypních jistot, osvědčených dovedností a líbivostí jako záchranného kruhu. Zkusíme se dostat za hranice jistoty vtipu a osvědčených „impro-her“ do světa hledání hereckého výrazu přes vlastní prožitek.
Lektorka: Jana Machalíková, nejvíc se cítí jako lektorka (lektoruje programy pro školy v NG ve Veletržním paláci a učí přednes a herectví a improvizaci na PedF UK a KVD DAMU), ale zároveň je klaunka (klaunuje v nemocnicích s o.p.s. Zdravotní klaun) a improvizátorka (má mnoho společného s improligou, improvizuje ve skupině No A! i ve skupině Improvize).

POHYBOVÝ SEMINÁŘ
Seminář je zaměřen na tvůrčí práci s tělem prostřednictvím tance, pohybového vyjádření a fyzického herectví. Hlavním procesem bude vytváření vlastního pohybového slovníku na základě improvizací, dále se budeme zabývat energií, rytmem, dynamikou pohybu, posílíme a protáhneme si všechny svaly. Cílem semináře je osvojit si práci s představivostí a fantazií, prohloubit vnímání a citlivost vůči partnerovi či skupině a v neposlední řadě vůči sobě samému. Na předchozích pohybových zkušenostech nezáleží, budeme zkoumat své vlastní možnosti a snažit se překračovat limity.
Lektorka: Veronika Vaculíková, vystudovala katedru nonverbálního divadla na HAMU v Praze, absolvovala stáž na pařížské škole STUDIO MAGENIA École Ella Jaroszewicz, mnoho seminářů zaměřených na tanec a fyzické divadlo (Sumako Koseki, Sabine Seume, Děrevo, Cirque CahinCaha). Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a pravidelně vede pohybové a tvůrčí dílny na tanečních i divadelních festivalech v ČR a na Slovensku. Je autorkou a spoluautorkou několika představení, se kterými hostovala i v zahraničí.

Seminář tvůrčího psaní – TO SI PIŠ!
Každý den vyprávíme příběhy. Vyprávíme příběhy, když se doma zajímají, jak bylo ve škole. Když se kamarád zeptá, jak se včera povedl koncert. Když píšeme na facebook status, co se nám stalo.
Všude tam tvoříme a snováme sítě příběhů. Jak to udělat, abychom se do těch sítí nezamotali? Jak vyprávět příběh dobře? Na co si dát pozor? Budeme povídat, rozebírat, sledovat divadlo a PSÁT. Zkusíme si, jak vystavět pointu. Jak vybudovat atmosféru jen několika slovy. Jak přimět čtenáře, aby četl dál. Jak napsat příběh, který se vejde na twitter. Seminář pro všechny, kteří chtějí psát. Knihy, scénáře k filmům i statusy na facebook.
„The pen is mightier than the sword“, tedy „Pero je mocnější než meč“. (Edward Bulwer-Lytton).
Tak přijďte vyzbrojeni.
Lektorka: Petra Slížková, vystudovala scenáristiku a dramaturgii na University of Glasgow a tvůrčí psaní a publicistiku na Literární akademii v Praze. V divadle hraje, zpívá, věnuje se dramaturgii, a to v divadle v Rakovníku a v DIVADLE (bez záruky) PRAHA. Píše či psala texty pro divadlo, rozhlas, web i pro Akademii věd.

DISKUSE NADE VŠE
Seminář pro všechny, kterým jedno povídání o viděných představeních nestačí. Na semináři dáme prostor i těm, kdo se na velké diskusi mluvit stydí nebo nevědí, odkud začít. Budeme mít čas probrat zhlédnutá představení víc do hloubky i od nich odbočit k obecnějšímu povídání o divadle. Budeme hledat slova, která nejlépe zachytí náš divácký dojem. A v neposlední řadě se necháme viděnými představeními inspirovat k vlastním režijním a inscenačním konceptům a zkusíme společně přijít s novými nápady, jak se popasovat s tématy, žánry a texty, které na přehlídce uvidíme.
Lektor: Šimon Stiburek, amatérský divadelní režisér, působící v souborech Relikty Hmyzu a Vdova po kapitánovi dunajské paroplavební společnosti. Diskutovat o divadle se naučil na přehlídkách a festivalech, včetně Mladé scény.

TĚLO, DECH, HLAS, EMOCE, MYŠLENKY, SLOVA… (odpočinkový seminář pro pedagogy)
Učíme slovy. Oslovit svěřené děti znamená v hlubším smyslu slova: nadchnout je – motivovat – pomoci jim nalézt nadání – prohlubovat vědomosti – naučit novému – upevňovat návyky, které pomáhají. Oslovit znamená: užít hlasu a slov – mluvit. Když mluvím, měl bych si být jist, že budu slyšen, vnímán, přijat, pochopen. Zkušenost (i vědecké experimenty) praví: „Pokud se informace dozvídáte od někoho s dobrým projevem a výslovností, budete mu věřit mnohem ochotněji a snadněji.“
Užívat hlasu podle skutečných možností svého těla, bez pocitu vnitřního sevření či jakékoli jiné nepohody je snadnější, než se vám možná zdá. Někdy stačí jen začít o něčem trochu jinak přemýšlet nebo zkusit začít zacházet se svým tělem jinak – vyladit se – sladit tělo, dech a mysl tak, aby nám (i lidem kolem nás) bylo…, když mluvíme…, zkrátka líp. Pojďme to společně zkusit.
Lektorka: Eva Spoustová (Málková), herečka, věnuje se zejména dabingu (jako herečka, režisérka a tvůrce dialogů), pedagog jevištní mluvy a inscenační tvorby na DAMU v Praze.