Mladá scéna 2016 – semináře

MLADÁ SCÉNA 2016
Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
22.–26. června 2016, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Malou scénou Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.
Přehlídka nabízí nejzajímavější inscenace mladých divadelních souborů vybrané ze čtrnácti postupových přehlídek. Program doplňuje šest seminářů pro studenty a jeden pro pedagogy. Práce v seminářích bude zahájena ve středu 22. června ve 13 hodin, v dalších dnech budou semináře probíhat od 9 do 12 hodin a skončí v neděli 26. června. Přihlásit se do vámi zvoleného semináře můžete Jakubu Hulákovi e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz, (uveďte jméno, adresu, datum narození, soubor, vybraný seminář) nejpozději do 29. května 2016. Cena za seminář: 400 Kč (platí se na místě).
SEMINÁŘE
UTAJENÉ (hudební) SNY
Hudba a sny. Utajené i zjevné. Snění v noci i za bílého dne. Hudba, která zní jako sen. Máte nějakou vysněnou hudbu, kterou byste chtěli slyšet?
Charlie Chaplin prý psal hudbu ke svým filmům ve snu. Zkusíte to taky? Máte barevné sny? Dají se barvy vyjádřit hudbou? Může se celá opera odehrávat ve snu?
Budeme pátrat po tom, jestli může klavír hrát a zároveň svítit.
Zkusíme vytvořit hudbu k němému filmu.
A i když tu nejlepší hudbu nikdy ve skutečnosti neuslyšíme, můžeme o tom aspoň donekonečna snít. Pro všechny, kdo rádi sní a hudbu rádi tvoří, poslouchají, hrají nebo zpívají.
Lektor: Miloš ORSON Štědroň, hudební skladatel, absolvent skladby na JAMU v Brně a hudební vědy na Filozofické fakultě MU v Brně, doktorát z oboru skladba získal v Praze na AMU. Vyučuje skladbu a hudební teorii na Pražské konzervatoři. Vytvořil desítky skladeb a hudeb pro divadla. Nejraději však tvoří vlastní autorské projekty, ke kterým si píše text i hudbu. Za tyto své autorské projekty byl jmenován festivalem Next Wave osobností roku 2012. Je držitelem tří Cen Alfréda Radoka: dvou za nejlepší hudbu (Divadlo Gočár, 2012, a Velvet Havel, 2014) a jedné za nejlepší divadelní text (Velvet Havel). www.orson.cz
FYZICKÉ BÁSNICTVÍ
…je zvláštní způsob práce s jazykem. Kromě běžné mluvené a psané řeči používá – pokud možno prostě a originálně – také řeč pohybů, zvuků, gest a obrazů, v různé míře a v různých vzájemných kombinacích, případně běžnou řeč opouští a vytváří řeč novou, osobní a přitom obecně srozumitelnou.
Seminář fyzického básnictví je zaměřený na propojování řečového, hlasového a pohybového sebevyjádření se zpracováním individuálně zvoleného tématu. Zkušenosti z různých uměleckých oborů jsou vítané, ale ne nutné. Pohodlné oblečení a psací potřeby stačí.
Lektor: Petr Váša, fyzický básník, rockový muzikant, textař, skladatel, výtvarník, performer a vysokoškolský pedagog z Brna. Momentálně se živí i sněním.
JAK NA ZAČÁTKY A KONCE & TO OSTATNÍ MEZI TÍM (seminář psaní)
Slova a věty. Nápady a náměty. Zápletky a příběhy. Povídky a scénáře. Pokusy a omyly. Taky rady a základy: Třikrát čti, jednou piš. Tak dlouho se píše krátká povídka, až se napíše román. Kolik žánrů umíš, tolikrát jsi člověkem. Kdo chce psát, vždycky si námět najde. Příliš mnoho zápletek – příběhova smrt. Nechval povídku před dopsáním. Piš tak, aby se kritik nažral a povídka zůstala celá. Co můžeš napsat dnes, neodkládej na zítřek. Kdo je zvědavý, bude mít lepší nápady. Lepší dětská říkanka na papíře než hrdinský epos v hlavě. Co na srdci, to na papíru. Naděje na dobrou pointu umírá poslední. Komu se nelení, tomu brzy něco vyjde. Řekni mi, co píšeš, já ti řeknu, jestli v tom máš pokračovat.
A mnohé další.
Notebook výhodou.
Lektor: Martin Kolář, absolvent rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU. Píše povídky, divadelní a rozhlasové hry, scénáře plenérových akcí, básně a říkadla. Je autorem, hercem a režisérem jihlavského nezávislého divadelního studia De Facto Mimo.
NEUTRALITA VERSUS EXPRESE (herecký seminář)
Na jednoduchých hereckých etudách si účastníci divadelní dílny vyzkoušejí práci se svým tělem, gestickým výrazem, od neutrality až po silnou emoci. Jak vlastně vypadá neutrální výraz, neutrální chůze? Umíme se neutrálně tvářit, anebo už neustále cosi hrajeme i při běžných denních činnostech? Jaké jsou naše emoce? Jakou mají intenzitu, jak ovlivňují okolí, jak nás ovlivní emoce dalších lidí?
Lektorka: Halka Třešňáková, vystudovala na katedře nonverbálního divadla a komedie HAMU u Ctibora Turby. Dnes se řadí mezi přední tvůrce alternativního pohybového (fyzického) divadla u nás. Nejčastěji vystupuje v divadlech Alfred ve dvoře (se skupinou Secondhand Women) a Roxy/NoD, vedle toho vede dílny zaměřené na různé formy performing arts a spolupracuje s profesionálními činoherními divadly jako pohybová poradkyně a choreografka.
POHYBOVÝ SEMINÁŘ
Seminář je zaměřen na práci s tělem prostřednictvím tance, pohybového vyjádření a fyzického herectví. Jde o tvůrčí proces na základě improvizací, o vytváření vlastního pohybového slovníku, práci s energií, rytmem a dynamikou pohybu. Cílem tohoto semináře je osvojit si práci s představivostí a fantazií, prohloubit vnímání a citlivost vůči partnerovi či skupině a v neposlední řadě vůči sobě samému. Na předchozích pohybových zkušenostech nezáleží, budeme zkoumat své vlastní možnosti a snažit se překračovat limity.
Lektorka: Veronika Vaculíková, vystudovala katedru nonverbálního divadla na HAMU v Praze, absolvovala stáž na pařížské škole STUDIO MAGENIA École Ella Jaroszewicz, mnoho seminářů zaměřených na tanec a fyzické divadlo (Sumako Koseki, Derevo, Cirque Cahin-Caha). Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a pravidelně vede pohybové a tvůrčí dílny na tanečních i divadelních festivalech v ČR a na Slovensku. Je autorkou a spoluautorkou několika představení, se kterými hostovala i v zahraničí.
SITE SPECIFIC
Základy divadelní práce pro aktivisty a odbojníky. Cílem semináře bude nabídnout účastníkům praktickou zkušenost na práci s lokální historií a jejími odkazy k současnému dění. Účastníci si vyzkoušejí různé cesty performativní práce s konkrétními odkazy na místní historii i místní politická témata. Seminář také nabídne možnost zažít si a vyzkoušet možné cesty umělecké intervence a divadelní akce vztahující se k místním tématům (divadlo protestu, dokumentární divadlo).
Lektor: Roman Černík, pedagog, divadelník a kulturní aktivista. Učí na katedře pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni, externě v ústavu etnologie FF UK a na DAMU v Praze. Působí jako umělecký ředitel centra pro kulturní a sociální projekty Johan v Plzni.
DRAMATURGIE VZNIKAJÍCÍHO PŘÍBĚHU (odpočinkový seminář pro pedagogy)
Příběhy předmětů, příběhy obyčejných slov, příběhy ze snů. Logika a iracionalita, realita a surrealita ve vyprávění a dramatické situaci.
Lektor: Vladimír Fekar, dramaturg Městského divadla Zlín, autor, dramatik, básník, pedagog Zlínské soukromé vyšší odborné školy umění ve Zlíně a Slezské univerzity v Opavě.