Mladá scéna 2014 – nabídka seminářů

MLADÁ SCÉNA
Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů
25.–29. června 2014, Ústí nad Orlicí

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s o. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.
Přehlídka nabízí šest seminářů pro studenty a jeden pro pedagogy. Práce v seminářích bude zahájena ve středu 25. června ve 13 hodin, v dalších dnech budou semináře probíhat od 9 do 12.30 a skončí v neděli 29. června. Přihlásit se do vámi zvoleného semináře můžete Jakubu Hulákovi e-mailem na adresu hulak@nipos-mk.cz, nejpozději do 30. května 2014. Cena za seminář: 400 Kč (platí se na místě).
Letošní utajené téma přehlídky je POSTAVIT SE NA VLASTNÍ NOHY a začíná se už tradičně výletem. Účast v lektorském sboru přislíbili Jiřina Lhotská, Petr Váša a Vladimír Fekar. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz související s přehlídkou, pište a nebo volejte na 604 433 485.

SEMINÁŘE

SITE–SPECIFIC (S–S)
Ve veřejném prostoru Ústí nad Orlicí budeme hledat místa, která nás osloví: můžou to být zapomenutá zákoutí nebo rušná náměstí a ulice. Z míst samotných budeme čerpat inspiraci k divadelním a výtvarným akcím, intervencím. Můžeme vycházet z historie, současnosti a budoucnosti místa, jeho architektury, atmosféry, lidí, kteří se na místě pohybují, náhodně zaslechnutých zvuků nebo začichnutých smradů/vůní. Kolemjdoucí z Ústí jsou diváci, ale i nejlepší herci našeho divadla (i když o tom sami ještě nevědí).
Pokud máte, vezměte si foťák, kameru, případně diktafon – přístroje se hodí, ale nejsou nutné.
Lektor: Adam Krátký, student performerství (divadelní tvorba v netradičních prostorech) na DAMU v Praze (www.umenimista.cz/studenti/adam-kratky).

SCÉNOGRAFIE (S)
Scénografický seminář zaměřený na masku, kostým a loutku bude spíše laboratoří zkoumající možnosti realizace dané hry. Inspirací pro práci bude Kytice Karla Jaromíra Erbena. Budeme klást otázky (Pro koho chceme hrát? Kdo hraje? Proč hrát a o čem? S čím hrát?… ), budeme hledat odpovědi dohromady i každý zvlášť. Nejrůznější výtvarné prostředky povoleny. Pokud máte, vezměte si Kytici s sebou.
Lektorka: Renáta Vosecká, výtvarnice a scénografka. Její scény, loutky a kostýmy jste mohli a můžete zhlédnout např. v divadle Alfa v Plzni, v Naivním divadle Liberec, v Klicperově divadle v Hradci Králové nebo v pražském divadle Minor. Spolupracovala také s Divadlem bratří Formanů a se souborem Buchty a loutky.

HUDEBNÉ POETICKÝ (HP)
…už dlouho tě žádná píseň nechytla za srdce? Slož si vlastní pecku… Zveme Tě na workshop plný básní, zpěvu, tance a improvizací s hudbou! Vyzkoušíme známá i neznámá hudebně-improvizační cvičení a možná společně vytvoříme nějaké dosud neexistující.
Lektorka: Zuzana Vodičková, narodila se v Olomouci, je absolventkou SPgŠ v Přerově, momentálně pracuje jako učitelka MŠ ve Velké Bystřici. Zdravotní klaun a zakládající členka improvizační skupiny Olivy, improvizačního divadla ODVAZ a členka týmu Impro Academy – centra nového myšlení a tvorby.

POHYBOVÝ (P)
aneb STŘED – VERTIKÁLA – SPIRÁLA – HORIZONTÁLA
Práce na elementárních pohybových principech, vycházejících ze znalosti anatomie lidského těla, hledání pohybového materiálu, práce s prostorem, komunikace ve skupině, integrace v uměleckém tvaru.
Lektor: Jiří Lössl, věnuje se pedagogické, metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti tance. Pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU Praha a katedry tance HAMU Praha. Odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec.

HERECKÝ (H)
„Vlezeme si do ANTIKY a postavíme se v ní na VLASTNÍ nohy. Alespoň na jeden vratký KROK.“ Kterou nohou vykročit, abychom se postavili na nohy? Nejdřív pomalu, co noha nohu mine, i s klacky pod nohama, protože jedna bota nepadne na každou nohu. Elektra, Haimón, Orestés, Antigona… A pak vezmeme nohy na ramena! Potřebovat budete volné oblečení a uzavřenou pevnou sportovní obuv. Znalost antických dramat je výhodou, není však podmínkou.
Lektorka: Hana Franková, herečka a režisérka Divadla Dagmar Karlovy Vary, pedagožka střední pedagogické školy v Karlových Varech a katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Od roku 1992 systematicky pracuje s dětskými a mladými soubory, s nimiž vytvořila řadu pozoruhodných inscenací.

HLASOVÝ (HL)
Účastníci si vyzkoušejí základní principy správné práce v oblasti techniky mluveného projevu. Naučíme se praktická dechová, hlasová, rezonanční a artikulační cvičení, která povedou k lepší kvalitě hlasu a řeči. Prakticky budeme zkoušet nalézat volný, přirozený a zdravě tvořený hlas jako základní projev naší osobnosti. Zaměříme se na vědomou práci s tělem v jeho aktivním uvolněném stavu, s jeho těžištěm, bránicí, rezonančními dutinami, vyzkoušíme si, jak technicky správně zvládnout sílu hlasu, aniž bychom ničili své hlasivky.
Lektorka: Martina Longinová, herečka (absolventka činoherního herectví na DAMU), recitátorka (laureátka WP, MFP, PDP ad.), učitelka LDO ZUŠ Kolín, externí lektorka hlasové průpravy a práce s textem ve studiu elévů v Českém rozhlase Praha.

LADĚNÍ POHYBEM A TANCEM, odpočinkový seminář pro pedagogy (začne ve čtvrtek)
Pohyb jako prostředek k vytváření vztahů mezi vnitřním a vnějším prostředím, prostředek komunikace. Práce s představou, vizualizací – ať už konkrétní, či abstraktní.
Zkoumání a ladění těla v jeho anatomické funkci, vnímání citlivosti těla a vnějšího prostoru, dechu a dalších kvalit vedoucí k vědomému pohybu. Využívání kontaktní a strukturované improvizace, přirozenosti, tvořivosti, radosti z pohybu (propojování s hudbou, rytmem, klidem, slovem …) ve skupině i v individuálním zážitku.
Motto: „Každý posun těla je cestou hledání a nalézání.“
Lektorka: Lenka Jíšová, pedagog tanečního oboru ZUŠ B. Smetany Plzeň, vedoucí taneční skupiny NoTa Plzeň, lektorka kreativních tanečních kurzů pro dospělé a netanečníky v Plzni, absolventka taneční pedagogiky na taneční katedře HAMU a v Tanečním centru Praha.