MLADÁ SCÉNA 2011 – nabídka seminářů

Celostátní přehlídka studentských divadelních souborů v Ústí nad Orlicí nabízí sedm seminářů pro účastníky, z toho dva pro pedagogy. Práce v seminářích se zahájí ve středu 22. června ve 13 hodin, kdy budou mít seminární třídy prostor pro seznámení a nakonec společný výlet…
Přihlásit se do vámi zvoleného semináře můžete Lence Novotné e-mailem na adresu novotna@nipos-mk.cz, nejpozději do 31. května 2011. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz související s přehlídkou volejte 221 507 974, 604 43 34 85 a nebo pište.


Seminář HaF – Ha jako Hana F jako Franková

KDYŽ SI ČLOVĚK ZBUDE SÁM, když chce být sám, když je sám…
(pro studenty od 15 do 26 let)

Divadlo jednoho herce – forma ošidná, svízelná, podceňovaná, ale lákavá, provokující a dobrodružná.
Největší inventura hereckých sil.
O co se opřít, když hercovým jediným živým partnerem je divák?
O příběh – o scénografii – o hudebně zvukovou partituru…
Hanka Frankováa

Lektorka: Hana Franková, dlouholetá herečka, režisérka a vedoucí divadla Dagmar Karlovy Vary a jeho dětského studia.
V letech 1993–1994 a 2001–2003 herečka v Divadle V. Nezvala v Karlových Varech.
Pedagožka dramatické výchovy na Střední pedagogické škole v Karlových Varech.
Lektorka kurzů herecké průpravy pro učitele dramatické výchovy, od roku 2002 externí pedagog herecké výchovy na KVD DAMU.
Absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU.
Seminář začne ve středu 22. června 2011 ve 13 hodin, pokračovat bude každý den v 9.15 a končit bude ve 12.30 a bude ukončen v neděli 26. června 2011.


Seminář HoM – Ho jako Honza M jako Malík

SÁM V POHYBU aneb Zajímám se o mnohé, které vše by v jedno směřovat mělo…
(pro studenty od 15 do 26 let)

Vzhledem k tomu, že se zajímám současně o tanec lidový a stěžejně pracuji aktivně na poli současného tance, hledám stále propojení mezi tímto. Rád bych v semináři nakoukl do podstaty lidového motivu, do základu lidového tance… Těší mě možnost vzájemného ovlivňování jistých znalostí z obého. Očekávám inspiraci v tomto potkávání se. Zlehka se dotkneme techniky pohybu – jak správně pracovat s tělem, aby technicky dobře fungovalo. Věta, která mě inspiruje, zajímá a která je často takovým mým leitmotivem: „Tanec, který každý umí, ale ne každý ho tančí.“ (J. K.)
Honza Malíka

Okruhy:
– já a prostor, já v prostoru / vztahy s prostorem, možnosti
– já a partner, jedinec jako součást skupiny / skupina a prostor, vztah, možnosti
– hra, rytmus a přirozený pohyb / rytmus a tanec
– hra, slovo / rytmus / pohyb
– hledání přirozeného pohybu / jednání, jeho zkoumání
Tyto okruhy nám mohou pomoci k nastartování a používání fantazie, nacházení inspirace – vyjadřování se na křídlech improvizace. Pracovní setkání je pro mě hrou.

Lektor: Honza Malík vystudoval Konzervatoř Duncan centre (obor současný tanec a taneční divadlo). Od roku 1999 je na volné noze zejména na poli současného tance.
Profesní zkušenosti: Státní opera Praha (1999–2003, díla Petra Tyce a Petry Hauerové), spolupráce s rakouskou Laroque Dance Company (2004–2005). V roce 2004 byl u zrodu souboru NANOHACH, který provozuje stejnojmenné občanské sdružení. Mezi poslední projekty této skupiny patří pohybová skoroopera Zločin a trest (nominace na Cenu Tanečník roku) v režii Jana Komárka, na původní hudbu Michala Nejtka a představení Brut francouzského choreografa Fabrice Ramalingoma.
Jako pedagog a interpret se podílel i na umělecko-vzdělávacím projektu Špalíček Bohuslava Martinů (autorka Eva Blažíčková).

Vedle těchto aktivit se věnuje studiu českého folklóru (1981–2005 byl členem Souboru písní a tanců Rokycany, který současně od roku 1996 umělecky a choreograficky směřoval). Spolupracuje s Vojenským uměleckým souborem Ondráš v Brně, plzeňským lidovým souborem Mladina, etnografkou a choreografkou Danielou Stavělovou a vyučuje lidový tanec na Konzervatoři Duncan centre a dalších místech ČR.
Seminář začne ve čtvrtek 23. června 2011 v 9 hodin, pokračovat bude každý den v 9.00 a končit bude ve 12.00 a bude ukončen v sobotu 25. června 2011.


Seminář MáČ – Má jako Máša. Č jako Černíková

SLAM POETRY – Saam slam open
(pro studenty od 15 do 26 let)

Masha Černíkováx

Tak jako je česká slam poetry, autorská prezentace vlastního textu básnickýho, mýma očima: „něco mezi literaturou a performancí, nicméně literární hlavně, ne tolik ´rýmy´ ale sdělení, téma.
Performační složka je možná leckdy to, proč má slam diváky, protože číst si můžeš doma a je to dokonce lepší, ale tady je další rozměr – ten autor, jak to ssaám prezentuje, může najednou zdánlivý nudě a nesmyslu smysl vnést, nebo naopak…“, bude i dílna setem rytmicko–dramatických kousků. Někde mezi pohybem, rytmem, hlasem a hlavou může vzniknout text. Takhle se to stává mně. Takhle jedině mi vobčas něco vznikne.
Někdy je to rap, někdy pissnička, někdy poezie, beletrie, deklamace, akce, reakce, akcelerace, disputace, cokoli se komukoli chce mezi mantinely shora zmíněných regulí. Každej se mlátí svou holí na místa, kde to nejvíc bolí. Autentický, aktuální, osobní. Všichni společně, každej sám…
Na světě to ani jinak možný není. Nebo je?

Lektorka: Masha je scénograf. Zajímá jí, jak lidi vypadají, tváří se a chovají, jak se pre-zentují a chtějí být prezentovaní. Zajímá jí pop a sociální sítě, profilový fotky lidí, videoklipy a časopisy.
O tom všem slamuje a rapuje s různými lidmi, hlavně se skupinou Chodská junta, s Mc Taktikou a s Matějem Samcem. Urpop je název celého jejího výzkumu.

Písnička se dá vymyslet rovnou na pódiu. Koncert může být třebas na autobusové zastávce. Divadlo přece dávno není v tom baráku s polstrovanými sedadly, stejně jako život není seriál v televizi. Nebo? Vaša Bio masha http://chodskajunta.cekuj.net/.
Seminář začne ve středu 22. června 2011 ve 13 hodin, pokračovat bude každý další den v 9.15 a končit bude ve 12.30, potrvá do neděle 26. června 2011.


S
eminář EBr – E jako Eva, Br jako Brhelová
OD MYŠLENKY K ČINU aneb redaktorem na pár dní
(pro studenty od 15 do 26 let)

evax

Dílna je určená každému, kdo si chce ve čtyřech dnech přehlídky vyzkoušet něco z novinářského řemesla a zároveň z oblasti tvořivého psaní – tedy psát pro čtenáře přehlídkového zpravodaje. Budeme společně i individuálně tvořit texty, které – bude-li se dařit – každý den vyjdou otištěné ve zpravodaji. Dílna účastníkům nabídne přímo v terénu základy tvorby různých typů publicistických textů (rozhovor, reportáž) a jejich variací i textů uměleckých, které také mohou být součástí zpravodaje jako pocitová reflexe dění na Mladé scéně. Půjde tedy i o texty literární (textové koláže, fotografie, básně, črty a jiné otevřené texty) a vyjádření výtvarné (frotáž, karikatura apod.). Kdo se odváží do dílny vstoupit, může zažít jak časový pracovní stres, tak dobrý pocit z vytvořeného, které se s každým ranním rozbřeskem, vstupujíc do rukou čtenáře zpravodaje, stává pro něj aktuálním – a v téže chvíli je pro autora textu již textem minulým, včerejším – protože se rodí článek nový, dnešní, lepší…
Náročnost dílny může být vykoupena možností získat okamžitou zpětnou vazbu – nejprve od kolegů a lektorky v dílně, a poté i od čtenářů. Zkuste si stát se na čtyři dny novinářem – a pojďte do toho s odvahou, nadsázkou a otevřenou myslí.
Co si vzít s sebou: vlastní notebook, diktafon nebo MP3 přehrávač, flash disk.

Lektorka: Eva Brhelová, vystudovala dramatickou výchovu na Divadelní fakultě JAMU v Brně, kde nyní vyučuje v ateliéru Divadlo a výchova. Vede divadelní soubor na Církevní střední zdravotnické škole v Brně, je lektorkou dílen a seminářů tvořivého psaní. Pracovala v redakci Deníku Dětské scény v Trutnově, přispívá do Amatérské scény a Tvořivé dramatiky.
Začne se ve středu 22. června ve 13 hodin. Dílna pak bude probíhat každý den od 10 do 12 hodin, a poté po dohodě s lektorem cca od 21 do 23 hodin, kdy bude druhá fáze společné práce věnovaná reflexím a konzultacím textů (vytvořených během odpoledne) a jejich konečným úpravám před odevzdáním do aktuálního čísla zpravodaje.


Seminář PeV – Pe jako Petr, V jako Váša
FYZICKÉ BÁSNICTVÍ aneb Pohybová a hlasová cvičení, která může dělat kdokoliv
(pro studenty od 15 do 26 let)

vasa

Fyzické básnictví je zvláštní způsob práce s jazykem. Je to básnictví, které kromě běžné mluvené a psané řeči používá – pokud možno prostě a originálně – také řeč pohybů, zvuků, gest a obrazů, v různé míře a v různých vzájemných kombinacích, případně běžnou řeč opouští a vytváří řeč novou, osobní a přitom obecně srozumitelnou.
Výsledkem může být hlasová a pohybová improvizace nebo interpretace textu zaznamenaná v různých médiích, případně výtvarná práce. Představení, výstava, publikace nebo soukromý prožitek zvláštního způsobu sebevyjádření.
Fyzická báseň je víceméně „audiovizuální báseň v pohybu“.
Jazykový experiment zkoumající meze běžné řeči.
A metafora – spojení slova s činem, ztělesňování Slova.

Lektor: Petr Váša, narozen v Brně, je český básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální herec, performer, vysokoškolský pedagog. Studovaný výtvarný vědec je znám jakožto velký improvizátor a hledač neotřelých uměleckých postupů.
Seminář začne ve středu 22. června ve 13 hodin, pokračovat bude každý další den od 9.00 do 12.00 a bude ukončen v sobotu 25. června 2011 případnými ukázkami ze semináře.


Seminář HaV – Ha jako Hana, V jako Voříšková

DIVADLO NA PAPÍŘE

(odpočinkový seminář pro pedagogy tzv. za odměnu)

Hanka Voříškováx

Kreslené, malované, mačkané, trhané i rolované události.
Čára, barva a papír jako živé bytosti.
Od zkoumání výrazových možností čáry, barvy a papíru k etudám a příběhům.

Účastníci ať si přinesou:
Zdroje zvuku a hudební nástroje – budeme ozvučovat výtvarné akce.
Pracovní oblečení vhodné pro styk s barvami.
Ochranný krém na ruce (možná budeme malovat i rukama).
Hadry a ručníky na utírání rukou i všeho ostatního.

Lektorka: Hana Voříšková je výtvarnice, loutkářka, učitelka výtvarného oboru ZUŠ, lektorka výtvarně-divadelních dílen a pořadatelka loutkářských festivalů v Chocni. Hraje miniaturní loutkové hry pro komorní publikum, ty nejmenší jen pro jednoho diváka. Spolupracuje s hudebníky, vytváří divadelní klipy k písničkám.
Seminář začne ve čtvrtek 23. června v 9 hodin, pokračovat bude každý další den od 9.00 do 12.00 (nebo déle?) a bude ukončen v neděli 26. června 2011.


Seminář JaM – Ja jako Jana, M jako Machalíková

TRENÉRSKÉ „JAMOVÁNÍ“ V IMPROLIZE
(pro vedoucí týmů improligy)

jana machalíkováa Improvizace se sportovními pravidly (u nás známá jako improliga) v sobě propojuje divadelní improvizaci a sportovní exibici. Přitom na sportovní zápas si tento žánr jen hraje. Ve skutečnosti je třeba s druhým týmem spolupracovat a respektovat daná pravidla.
Improvizační týmy v rámci svých pravidelných schůzek (tréningů) doslova trénují dovednosti užitečné nejen pro divadelní improvizace – navzájem si naslouchat, vnímat více věcí najednou, spolupracovat v týmu, vzdát se svých nápadů ve prospěch ostatních, rychle reagovat a respektovat společná pravidla. V semináři se dozvíte pravidla improligy, seznámíte se s možnou stavbou efektivního tréninku, prakticky si vyzkoušíte různé kategorie, ve kterých se hraje. Pak si budete moci založit vlastní tým, který si bude moct zahrát s jinými týmy po celé republice.


Lektorka: Jana Machalíková vystudovala dramatickou výchovu na DAMU. Recituje, hraje, improvizuje, moderuje, vede improvizační týmy, učí, lektoruje, klaunuje.
Seminář začne ve středu 22. června ve 13 hodin, pokračovat bude každý další den od 9.00 do 12.15 a bude ukončen v neděli 26. června 2011 (případnými ukázkami ze semináře).

Kontakt: Lenka Novotná, NIPOS-ARTAMA, tel.: 221 507 974, mobil: 604 43 34 85, e-mail: novotna@nipos-mk.cz.